Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Przesiewałeś? Dopłaty do materiału siewnego weź 2 razy. Na jakich zasadach?

Redakcja
pixabay.com
Do 25 czerwca Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Co ważne, jeśli rolnik wysiał materiał jesienią, a uprawy wymarzły i siał ponownie używając materiału kwalifikowanego czy elitarnego - na oba może dostać dopłatę. Musi jednak udokumentować taką konieczność.

 

- Do 15 kwietnia 2016 r. do OT ARR wpłynęło ok. 8 tys. wniosków o przyznanie dopłaty do materiału siewnego. Najwięcej wniosków złożono w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego w: Poznaniu, Bydgoszczy i Wrocławiu - podaje nam Karolina Dziewulska-Siwek, rzecznik prasowy ARR.
 

Warunkiem otrzymania dopłaty jest zakupienie i zużycie do siewu lub sadzenia materiału siewnego, a także dołączenie dokumentów potwierdzających zakup materiału siewnego i wystąpienie szkody w uprawach. 

 

Co w sytuacji, jeśli rolnik już raz użył materiału siwnego kwalifikowanego, a jego uprawy wymarzły? - Mechanizm „Dopłaty do materiału siewnego” w swym założeniu ma na celu częściową rekompensatę zakupu materiału siewnego. Nie jest mechanizmem kryzysowym, który w swych założeniach ma wspierać rolnika poszkodowanego w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk klimatycznych, np. susza, wymarznięcia, powódź itp. - wyjaśnia rzeczniczk ARR. - Wsparcie dla poszkodowanych rolników z tytułu wystąpienia takich okoliczności udzielane jest na podstawie odrębnych przepisów i stanowi odrębny system dopłat niż dopłat do materiału siewnego.
 

W przebiegu realizacji mechanizmu „Dopłaty do materiału siewnego” nie można wykluczyć sytuacji, gdy dojdzie do lokalnych problemów ze stanem upraw, np. lokalne wymarznięcia czy zniszczenie uprawy przez dziki.

- Jeżeli stan uprawy jest niezadawalający dla producenta rolnego, a chciałby ubiegać się o przyznanie dopłaty do materiału siewnego powinien udokumentować zaistniałą sytuację zgodnie z zapisami „Warunkami uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie” dostępnymi na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego oraz w oddziałach terenowych Agencji.

 

Zapisy „Warunków uzyskania dopłaty (…)” m.in. stanowią, że:

„Jeżeli uprawy założone z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zostały zniszczone z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, udzielenie dopłaty do tej uprawy jest możliwe jedynie po udokumentowaniu ww. zdarzenia poprzez złożenie przynajmniej jednego z wymienionych poniżej dokumentów:
a)        protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód;
b)        dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw, co najmniej od jednego z tych ryzyk;
c)         zaświadczenie wystawione przez odpowiedni organ administracji sporządzone w przypadku, gdy nie została powołana komisja przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia;
d)        zaświadczenie o wystąpieniu pożaru, w przypadku szkód w uprawach spowodowanych pożarem, wydawane przez właściwego ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
e)        protokół oględzin lub ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lub inne podmioty uprawnione do szacowania szkód łowieckich na podstawie przepisów prawa łowieckiego;
f)          decyzję właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, wydaną na podstawie przepisów o ochronie roślin, nakazującą zniszczenie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych.
 

Jeżeli wnioskodawca nie udokumentuje szkody w sposób wskazany powyżej dopłata nie będzie przyznana. Otrzymanie dopłaty do materiału siewnego do zbóż ozimych oraz roślin jarych będzie możliwe jedynie w przypadku gdy rolnik udokumentuje w sposób wskazany powyżej wstąpienie szkody w uprawie ozimej.
 

 

Stawki określą po nowemu, nie zwlekaj z wnioskiem

Obecny rok jest pierwszym, kiedy zmienia się sposób określania wysokości stawek dopłat, co odczują skłądający wnioski.- Zgodnie z przepisami wysokość stawek dopłat będzie określana w drodze rozporządzenia Rady Ministrów corocznie do 30 września. Podstawą wyliczenia stawki według grup roślin (rośliny zbożowe, rośliny strączkowe, ziemniaki) będzie wnioskowana powierzchnia upraw zgłoszonych we wnioskach złożonych od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. oraz wysokość budżetu krajowego przewidzianego na ten cel.  Dlatego ważne jest, aby wnioskodawcy prawidłowo wypełniali wnioski i nie zwlekali do ostatniej chwili z ich złożeniem, ponieważ to bardzo utrudni korygowanie ewentualnych błędów we wnioskach. A jest to ważne, gdyż właśnie te wnioski będą jednym z elementów składowych, na podstawie których będzie wyliczana wysokość stawek dopłat - objaśnia Karolina Dziewulska-Siwek.
 
Wsparcie do materiału siewnego ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Materiał oryginalny: Przesiewałeś? Dopłaty do materiału siewnego weź 2 razy. Na jakich zasadach? - Gazeta Pomorska

Wróć na dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki