Czy jesteś prawdziwym łodziakiem?
    Czy jesteś prawdziwym łodziakiem?