Czy byłbyś (jesteś) dobrym ministrantem?
    Czy byłbyś (jesteś) dobrym ministrantem?