Podczas trwającego w Katowicach szczytu klimatycznego COP24 Polski Komitet Energii Elektrycznej zaprezentował swój najnowszy raport „Energetyka na drodze innowacji”. Dokument wskazuje m.in., że głównymi trendami w energetyce jest digitalizacja, dywersyfikacja, decentralizacja, efektywność energetyczna oraz elektryfikacja.

Celem raportu przygotowanego przez PKEE jest oszacowanie potencjału inwestycji w innowacje największych polskich firm energetycznych oraz podsumowanie kluczowych trendów technologicznych, które będą kształtować branżę produkcji i dystrybucji energii elektrycznej w najbliższej przyszłości.

W prezentacji raportu wziął udział Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, Ignacy Morawski, współautor raportu „Energetyka na drodze innowacji”, prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, dyrektor Centrum Energetyki AGH oraz Dawid Klimczak, członek rady zarządzającej PKEE.

- Dzisiaj, kiedy mówimy o gospodarce, trudno nie mówić o innowacyjności i nowych technologiach – mówił Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii. – To kluczowe dla rozwoju nowoczesnej gospodarki. W dyskusji dotyczącej wyzwań, które stoją przed Polską energetyką, możemy opierać się właśnie na takich eksperckich głosach. Dlatego dziękuję PKEE i autorom raportu za dokument pn. „Energetyka na drodze innowacji – dodał na początku spotkania Grzegorz Tobiszowski.

Innowacje odegrają kluczową rolę w transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjności. Raport wskazuje, które obszary zmian technologicznych mogą mieć największy udział w tym procesie.

- Energetyka jest w trakcie bardzo dużych transformacji i zmian, bo z jednej strony mówimy o o wiele większej efektywności na obecnych aktywach, które już posiadamy, a z drugiej strony mówimy o modelach biznesowych, czy obszarach, które się będą rozwijały przez najbliższe kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat. To m.in. elektromobilność, magazynowanie energii, usługi cyfrowe dla konsumentów oraz energetyka prosumencka – mówił Dawid Klimczak, członek rady zarządzającej PKEE.

Raport „Energetyka na drodze innowacji” składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy dotyczy kierunków innowacji i potencjału inwestycyjnego polskich spółek. Drugi poświęcony został obszarom zmian technologicznych, które będą rozwijać się najszybciej. Natomiast trzeci rozdział dotyczy filarów polskiego systemu innowacji oraz jego szans i wyzwań.

Raport wykazał, że w 2014 roku cały sektor energetyczny i wodociągowy wydawał na badania i rozwój ok. 40 proc. średniej dla całej gospodarki (w przeliczaniu na liczbę pracujących). Dziś same spółki z tzw. wielkiej czwórki, czyli PGE, Tauron, Enea i Energa mają budżety na badania i rozwój w wysokości niemal 200 proc. średniej dla całej gospodarki.

Największe firmy w Polsce mają zamiar osiągnąć poziomy potencjału zbliżone do największych firm w Europie. – Relatywny poziom wydatków na badania i rozwój czterech największych polskich grup energetycznych dogania wskaźnik podobnych firm w Europie Zachodniej – podkreślił Ignacy Morawski, współautor raportu PKEE.

W trakcie prezentacji raportu w Katowicach podczas szczytu klimatycznego COP24 prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak opowiedział o innowacyjnych technologiach. – Samo Centrum Energetyki AGH, którego jestem dyrektorem, samo w sobie jest innowacyjne – mówił prof. Wojciech Nowak. – Nie ma takiego centrum w tej części Europy, bo ono od samego początku zostało nakierowane na innowacje w energetyce. To potężny kompleks z prawie czterdziestoma zespołami laboratoryjnymi o olbrzymim potencjale intelektualnym. W centrum jesteśmy nie od kreowania, a od komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań. Za przykład mogę podać naszą współpracę z Arabią Saudyjską. Opracowaliśmy technologię produkcji chłodu z ciepła jak i również odsalania wody. W Centrum Energetyki AGH rozwijamy również technologie wodorowe. Dysponujemy pełnym zapleczem – od produkcji wodoru do wykorzystania już jako produktu. Kolejnym naszym hitem jest produkcja polskich baterii. Baterie litowe, patenty Polskie od AGH i UJ. Mamy ich pełną linię. Projekt niezwykle innowacyjny. Utworzyliśmy start up przy akademii i szukamy obecnie inwestora – tłumaczył prof. Wojciech Nowak.

W podsumowaniu raportu Polskiego Komitetu Energetyki Elektrycznej możemy przeczytać – Największe polskie firmy elektroenergetyczne postrzegają innowacje jako jeden z kluczowych elementów swoich strategii rozwojowych. Firmy te, zgodnie z trendami światowymi, mają dedykowane strategie rozwoju innowacji. Co najważniejsze, nakłady na innowacje przewidziane w tych strategiach znacząco rosną w relacji do poziomów historycznych.

Raport „Energetyka na drodze innowacji” w całości można pobrać ze strony internetowej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej: www.pkee.pl/energetyka-na-drodze-innowacji