Ruch na ścieżkach rowerowych- co się zmieniło w przepisach?

Materiał powstał we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego
Minęły już trzy miesiące od czasu, gdy zmieniono Prawo o ruchu drogowym w tych przepisach, które dotyczą np. deskorolek, segwayów i hulajnog elektrycznych a do wielu ich użytkowników jeszcze to nie dotarło.

Nadal na chodnikach i ścieżkach dla rowerów panuje wolna amerykanka, w której nie ma żadnych zasad. Co więcej nieostrożna jazda tego typu pojazdami zaczęła zagrażać bezpiecznemu poruszaniu się innych uczestników ruchu, w tym pieszych. Sprzyja temu letnia pora roku, gdyż właśnie teraz liczba poruszających się praktycznie wszędzie gdzie się da hulajnogami, w tym także elektrycznymi, na deskorolkach i wrotkach gwałtownie wzrosła.

Nowe określenia

Wspomniana nowelizacja prawa miała na celu usystematyzowanie grup pojazdów, które dotychczas była dla niego „niewidzialne”. Stąd w pierwszym kroku postarano się je oficjalnie nazwać. W ten sposób pojawiły się nowe określenia: urządzenia wspomagania ruchu (UWR) oraz urządzenia transportu osobistego (UTO). Osobną kategorię stanowią także elektryczne hulajnogi.

Aby zrozumieć znaczenie wszystkich definicji konieczne jest wyjaśnienie niektórych określeń. Zacząć trzeba od tego kto to jest uczestnik ruchu. Definicja mówiła, że jest to pieszy, kierowca, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze.

UWR czyli urządzenia wspomagające ruch jest to urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni. W grupie tej są np. rolki, wrotki, deskorolki, monocykle bez silnika itp.

Zgodnie ze zmienioną definicją uczestnika ruchu (Art. 2. pkt 17) osoby, które korzystają z któregoś z powyższych sprzętów nie są już pieszymi ale też nie nazywa się ich kierującymi. Stanowią po prostu osobną grupę uczestników ruchu drogowego.

UTO czyli urządzenie transportu osobistego to pojazd napędzany elektrycznie (z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej), bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Do tej kategorii zalicza się np. deskorolki elektryczne, jednokołowce elektryczne i wszelkie inne pojazdy z silnikiem pozwalające się przemieszczać z prędkością maksymalną do 20 km/h.

Hulajnoga na prąd

Zdefiniowano także hulajnogę elektryczną, która po rowerach jest obecnie najpopularniejszym środkiem transportu. Oficjalnie zatem jest to pojazd dwuosiowy, napędzany elektrycznie, z kierownicą ale bez siedzenia lub pedałów. Może nią się poruszać wyłącznie jedna osoba z maksymalną prędkością do 20 km/h. Można się nią poruszać po chodniku hulajnogą, ale wówczas można jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego (czyli ok. 6 km/h). Zamiar skrętu kierujący hulajnogą elektryczną powinien sygnalizować kierunkowskazem lub wyciągniętą ręką czyli w podobny sposób jak wtedy, gdy poruszamy się na rowerze.

Korzystanie z hulajnogi elektrycznej jest dozwolone na podobnych zasadach jak korzystanie z rowerów, ale uwaga!, nie identyczne. Hulajnogą elektryczną mogą jeździć osoby, które posiadają kartę rowerową lub prawa jazdy kat. AM, A1, B1 oraz T. Ogranicza to grupę użytkowników hulajnóg elektrycznych do osób, które mają co najmniej 10 lat.

Jak się poruszać?

Jest o tym mowa w Art. 33 Prawa o ruchu drogowym, w którym określono obowiązki kierującego rowerem, motorowerem UWR, UTO lub hulajnogą elektryczną. Czytamy tam: Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

Mając UWR, a takim pojazdem jest np. deskorolka można jechać po chodniku, po drodze dla pieszych i po drodze dla rowerów (ale nie po pasie ruchu dla rowerów czyli wydzielonym pasie na ulicy). Na drodze dla rowerów wszystkich obowiązuje ruch prawostronny. W strefie zamieszkania osoby wykorzystujące z UWR korzystają z takich samych przywilejów jak piesi czyli mogą korzystać z całej szerokości drogi i mają pierwszeństwo przed pojazdami.

Osoba poruszająca się przy użyciu UWR jest obowiązana poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem, z uwzględnieniem warunków w jakich ruch się odbywa. Jednym słowem nie wolno szarżować, ani „popisywać się” co często niestety robią deskorolkarze. Z kolei omijając lub wymijając innych uczestników ruchu muszą zachowywać bezpieczny odstęp od innego nich lub przeszkody, która może się tam znajdować w postaci np. zaparkowanego roweru czy elektrycznej hulajnogi. Przed wyprzedzaniem trzeba koniecznie upewnić się, czy jest dostatecznie dużo miejsca do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu.

Przepisy, które dotyczą UTO, z jednym wyjątkiem są analogiczne do przepisów regulujących korzystanie z hulajnóg elektrycznych. Ten wyjątek to bezwzględny zakaz korzystania przez ich użytkowników z jezdni nawet jeżeli jest tam wyznaczony pas ruchu dla rowerów. Przypomnijmy, że pasy ruchu dla rowerów to (cyt. Wikipedię): pas ruchu dla rowerów to część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Jego szerokość wynosi pomiędzy 1,5 m a 2 m, z wyjątkiem skrzyżowań gdzie może zostać zwiększona do 3 m, a jego powierzchnia może być w całości lub częściowo oznaczona barwą czerwoną. Od razu dodajmy, że jest także kontrapas rowerowy. Chodzi tu o pas ruchu dla rowerów z przeciwnym kierunkiem jazdy w stosunku do innych pojazdów i w przeciwieństwie do drogi dla rowerów nie jest oddzielony od innych części jezdni tej samej drogi ani konstrukcyjnie, ani za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Łódzki Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego bardzo aktywnie włączył się w propagowanie nowych przepisów. Prowadzi m.in. szkolenia użytkowników wszystkich wymienionych wyżej sprzętów zapoznając ich nie tylko teoretycznie z nowymi zasadami korzystania z nich, ale również prowadząc zajęcia praktyczne.

Wszystkie artykuły publikowane w ramach akcji "Jazda z głową" znajdziesz TUTAJ

PARTNER STRATEGICZNY AKCJI

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W ŁODZI

PARTNERZY AKCJI

Dodaj ogłoszenie