Segregacja i recykling to już codzienność, którą trzeba dobrze wykorzystywać

Materiał informacyjny EKO-REGION
Na wzrost cen śmieci wpływa wiele czynników, w tym niewłaściwa segregacja i wzrost kosztów niezależnych od spółki zajmującej się odbiorem odpadów. Co można zrobić, by stawki dla mieszkańców były niższe?

Spółka EKO-REGION, która w tym roku obchodzi 20 – lecie swojego istnienia, zajmuje znaczącą pozycję na polskim rynku odpadów. Podstawową działalnością jest zagospodarowanie odpadów w trzech, stanowiących własność spółki, nowoczesnych instalacjach. W ramach odbioru odpadów komunalnych obsługiwany jest teren 56 gmin. Wart podkreślenia jest fakt, że EKO - REGION od początku jest spółką samorządową, a obecnie udziałowcami jest 20 samorządów oraz od momentu założenia spółki - WFOŚiGW w Łodzi.

Co się dzieje z odpadami?

W ramach zagospodarowania zmieszane odpady komunalne, odpady bio i odpady do recyklingu trafiają na instalacje spółki w Gotartowie w gminie Kluczbork, do Julkowa (gm. Skierniewice) i Dylowa (gm. Pajęczno), gdzie są rozdzielane na liniach sortowniczych, z których wybierane są materiały do recyklingu, frakcja bio do kompostowania, a frakcja kaloryczna zostaje przerabiana na paliwa alternatywne i przekazywana do spalenia w cementowniach lub spalarniach oraz frakcja która jest składowana na własnych składowiskach. W spółce do odbioru odpadów wykorzystywanych jest około 100 śmieciarek i innych samochodów ciężarowych przeznaczonych do obsługi kontenerów.

Wszystkie kwestie związane z obsługą mieszkańców prowadzone są w oddziałach w Bełchatowie, Pajęcznie, Pabianicach, Łasku, Skierniewicach i Ostrzeszowie.

Zmiana przepisów spowodowała zwiększenie ilości tras oraz konieczność odbioru większej ilości frakcji odpadów. W trosce o ochronę środowiska oraz dla poprawy komfortu mieszkańców, spółka obecnie realizuje zakup nowoczesnych pojazdów do odbioru odpadów spełniających normę emisji spalin EURO 6.

Kolor ma znaczenie...

W spółce EKO - REGION stosowany jest pojemnikowy system odbioru odpadów. Tylko w nielicznych gminach występują worki do zbiórki makulatury z małą częstotliwością odbioru.

Każdy z właścicieli nieruchomości otrzymuje bezpłatnie 5 pojemników. To rozwiązanie jest dobre i wygodne dla właścicieli nieruchomości oraz ergonomiczne dla obsługi śmieciarek.

Kolory pojemników i to co jest do nich wrzucane ma istotne znaczenie. Pojemniki podzielono na: zmieszane odpady komunalne (kolor czarny), tworzywa sztuczne i metale (kolor żółty, uwaga - nie wrzucamy pojemników z zawartością, baterii, części samochodowych i art. medycznych, puszek po farbach i lakierach, sprzętu elektrycznego, tworzyw piankowych), papier (kolor niebieski, uwaga - nie wrzucamy papieru zatłuszczonego, lakierowanego i foliowanego, kartonów po mleku i napojach, pieluch i podpasek, zużytych ręczników kuchennych, worków po nawozach czy cemencie oraz tapet), szkło (kolor zielony, uwaga - nie wrzucamy ceramiki, szkła żaroodpornego, żarówek, luster, szyb samochodowych, termometrów i słuczki), oraz frakcja bio (kolor brązowy, uwaga - nie wrzucamy kości zwierząt, resztek mięsa, odchodów zwierząt, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF oraz ziemi i kamieni).

Trzeba podkreślić, że stosowane worki to dodatkowy odpad w ilościach setek tysięcy sztuk rocznie, a przy tym niewygody dla mieszkańców – szczególnie problematycznym odpadem jest szkło, bo istnieje możliwość przecięcia worka oraz frakcja bio, gdzie często zdarza się rozsypywanie worka.

Po każdą frakcję innego rodzaju podjeżdża osobny samochód aby nie doszło do ich mieszania. Odbiory odpadów organizowane są w wygodnej formie dla mieszkańców, a mianowicie dostarczany raz w roku bezpośrednio na każdy adres zamieszkania kalendarzyk wraz z harmonogramem odbioru odpadów.

Jak to jest z tym recyklingiem?

Dużo kontrowersji budzi zbiórka i dalsze zagospodarowanie frakcji przeznaczonej do recyklingu. Występuje ona w pojemnikach – tworzywa sztuczne, papier oraz szkło. Ponadto maksymalnie do 3 procent surowców wybiera się z odpadów zmieszanych.
Narzucone w przepisach poziomy recyklingu (w 2020r. -50 proc.) są bardzo trudne do zrealizowania przez podmioty odbierające odpady i wpływają na koszt ich odbioru. Występują duże trudności w zagospodarowaniu niektórych surowców.

Duży wpływ na tą sytuację ma mała ilość recyklerów w Polsce oraz zamknięcie się dwa lata temu chińskiego rynku zbytu surowców. Za część materiałów przekazywanych do recyklingu spółka EKO - REGION musi płacić.

Brakuje ponadto rozwiązań w zakresie technologii produkcji opakowań. Mieszanie 2-3 rodzajów surowców na jednym opakowaniu powoduje duże trudności w ich recyklingu lub w ogóle nie są przyjmowane.

Ceny wzrosły nie bez powodu

Analizując znaczny wzrost cen odbioru odpadów należy podkreślić, że duży wpływ miał na to koszt opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska za składowanie odpadów. W 2017 r. była to kwota 70 zł za tonę, a obecnie wynosi aż 270 zł. Ponadto następuje bardzo duży wzrost kosztów zagospodarowania frakcji kalorycznej powyżej 6 MJ np. w cementowniach. Trzy lata temu spółka otrzymywała ok. 40 zł za tonę a teraz musi zapłacić ok. 300 zł.

Analizując ceny odbioru odpadów należy stwierdzić, iż spółka EKO - REGION wykreowała jedną z niższych cen w regionie i będzie czyniła starania, aby podwyżki ograniczyć szczególnie w gminach w których nastąpiły największe wzrosty.

Można byłoby obniżyć koszty

Koszty zagospodarowania surowców mogłyby być niższe, gdyby Polska w okresie mijających dwóch lat wdrożyła większą odpowiedzialność producentów, obciążając ich dodatkowymi opłatami lub obowiązkiem zbiórki niektórych frakcji i poddaniu procesowi recyklingu. Pierwotny termin wyznaczono do 5 lipca, ale jest on nierealny i projekt najprawdopodobniej będzie przełożony na koniec roku.

Ponadto, w ramach systemu odbioru odpadów do recyklingu, pracownicy spółki zwracają uwagę na nieprawidłowość w ich segregacji, tj. po zmieszaniu różnych frakcji. Stosowana jest wtedy procedura naklejania na pojemniki czerwonych naklejek zaznaczając w ten sposób notkę o niewłaściwym sortowaniu. Duże trudności w przestrzeganiu takich wymogów pojawiają się w zabudowie wielorodzinnej, np. w bloku mieszkalnym, gdzie bardzo często występują takie przypadki, a odpowiedzialność rozłożona jest zbiorowo. Spółka nie nalega w gminach na stosowanie podwyższonych stawek, uważając iż może to zniechęcić mieszkańców prawidłowo segregujących odpady, którzy na szczęście są w większości.

Dodajmy, że spółka EKO - REGION przekazała za 2019 rok ponad 30 000 ton surowca do recyklingu, co równa się kilku wyjeżdżających codziennie tirów z materiałem.

Celem prezesa zarządu spółki Mariusza Pękali jest dalszy rozwój spółki, który polega m.in. na zakupie w tym roku w szczególności kilkunastu śmieciarek oraz planowaniu kolejnych inwestycji usprawniających gospodarowanie odpadami.

Nowe pojemniki na odpady, które trafiły do mieszkańców są czytelnie oznakowane

EKO - REGION planuje zakup kolejnych śmieciarek

Pojazdy spółki obsługują teren 56 gmin

Dodaj ogłoszenie