Segway, hulajnoga a może monocykl? Czy wszystkim pojazdom wolno to samo?

Materiał promocyjny WORD Łódź
Przez kilka ostatnich lat, mimo iż realnie były obecne, żadne formalne zasady poruszania się nimi nie istniały. Kto wie jak długo jeszcze prawo pozostawałoby obojętne na to, że coraz częściej na chodniku bądź ścieżce dla rowerów ktoś jechał np. na segwayu czy napędzanych silnikiem elektrycznym kółku zaopatrzonym w dwa pałąki, na których można było stanąć i nie tracąc równowagi przemieszczać się z miejsca na miejsce.

Chodzi tu o dwie, od niedawna sformalizowane grupy obecne wśród uczestników ruchu drogowego a mianowicie, o urządzenia transportu osobistego (UTO) oraz urządzenia wspomagające ruch (UWR). Wszystkie te urządzenia zyskały w kodeksie drogowym swoją definicję, a osoby je użytkujące zarówno prawa, jak i obowiązki.

Abecadło UTO

Urządzenie transportu osobistego – urządzenia napędzane elektrycznie (z wyłączeniem hulajnóg elektrycznych) bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Do tej kategorii zaliczamy np. deskorolkę elektryczną czy elektryczne urządzenie samopoziomujące (segway, monocykl).Cechą wspólną wszystkich UTO jest to, że służą przemieszczaniu się tylko jednej osoby.

Segway – urządzenie transportu osobistego, dwuśladowy, dwukołowy, jednoosobowy pojazd elektryczny, zasilany z wbudowanych akumulatorów, kontrolowany przez komputer pokładowy, który jest odpowiedzialny za utrzymanie równowagi. Segway może rozwijać prędkość do 20 km/h. Publicznie zaprezentowano go w roku 2002. Początkowo segway miał nazywać się ginger.

Rower jednokołowy, monocykl – podobny do roweru pojazd napędzany siłą ludzkich mięśni. Mając sporo wspólnego z rowerem nie ma jednak najważniejszej jego części – kierownicy. Niekoniecznie musi mieć także siodełko.

Monocykl elektryczny (elektryczne kółko)- Podobnie jak segway czy hoverboard, jest to urządzenie samobalansujące. Nie oznacza to jednak, że utrzymamy się na nim stojąc w miejscu. Elektroniczny system monocykla stabilizuje kierującego tylko w jednej osi, na kółku tak jak na rowerze. Dlatego aby się nie przewrócić na bok, trzeba po prostu jechać. W przeciwieństwie do takich urządzeń jak Segway czy hooverboard, tutaj sterujemy tylko i wyłącznie balansem własnego ciała. Nie jest to łatwe, ale po krótkim treningu daje się tę umiejętność opanować.

Kierujący urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, jeżeli będzie ona wyznaczona dla kierunku, w którym będzie się poruszać lub będzie zamierzał skręcić. Jazda po chodniku lub drodze dla pieszych przez kierującego urządzeniem transportu osobistego jest dozwolone wyjątkowo, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów. Kierujący UTO nie może nigdy korzystać z jezdni, nawet z pasa ruchu dla rowerów i przekraczać prędkości 20 km/h. Na chodniku prędkość dostosować do prędkości pieszego ustępując mu pierwszeństwa i nie utrudniając jego ruchu.

Wsiadając na UTO musimy pamiętać, że: zabrania się ciągnięcia lub holowania innego pojazdu, przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku oraz czepiania się pojazdów.

Do kierowania UTO przez osoby w wieku 10 - 18 lat wymagane jest posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób pełnoletnich, dokument taki nie jest już wymagany.

Abecadło UWR

Urządzenie wspomagające ruch - urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni. Należą tu między innymi:

  • hulajnogi,
  • łyżworolki,
  • rolki,
  • wrotki,
  • deskorolki,
  • rowery jednokołowe (monocykle)
  • oraz inne podobne „pojazdy” bez silnika.

Można z nich korzystać bez ograniczeń wiekowych. Jazda nimi nie wymaga także żadnych uprawnień. Urządzeniami z tej grupy można jeździć (zawsze prawą stroną) po chodniku, po drodze dla pieszych, po drodze dla rowerów. Nie wolno się nimi natomiast poruszać po pasie ruchu dla rowerów na jezdni.

Osoba poruszająca się przy użyciu UWR jest obowiązana korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, na drodze dla rowerów obowiązuje ją ruch prawostronny. Jeśli osoba korzystająca z tego typu urządzenia pojedzie po chodniku albo drodze dla pieszych, jest obowiązana poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego (ok. 5 km/h) ustępując im pierwszeństwa, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu. Przekraczając jezdnię osoba ta będzie obowiązana zachować szczególną ostrożność a jeśli będzie taka możliwość korzystać z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych.

Jednocześnie osobom poruszającym się na UWR nie wolno: przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku, ciągnięcia pojazdu lub ładunku, czepiania się innych pojazdów oraz poruszania się tyłem.

Kilkakrotnie powyżej użyliśmy określenia szczególna ostrożność. Jest ono często używane w polskim Prawie o ruchu drogowym. Oznacza sposób zachowania na drodze, polegający na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. W praktyce wygląda to następująco:

Pamiętaj!

Na koniec jeszcze jedna, istotna uwaga. Otóż osoby, które poruszają się UTO za kierowanie nimi w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu, albo pod wpływem innych środków działających podobnie będą odpowiadały jak za wykroczenie określone w art. 87 §1a lub 2 Kodeksu wykroczeń! To samo dotyczy poruszających się na rowerze lub elektrycznej hulajnodze. Również osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch zabrania się poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Wykroczenie to jest zagrożone grzywną w trybie art. 97 Kodeksu wykroczeń.

Łódzki WORD, oprócz szkoleń, które prowadzi dla najmłodszych użytkowników powyższych pojazdów na bieżąco uzupełnia i publikuje informacje dotyczące powyższych zagadnień tj. aktualnych przepisów, zasad korzystania z rowerów i innych pojazdów, wyposażenia rowerzystów i rowerów itp. Można je znaleźć na stronie www.kierowcasieszkoli.pl

Wszystkie artykuły publikowane w ramach akcji "Jazda z głową" znajdziesz TUTAJ

PARTNER STRATEGICZNY AKCJI

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W ŁODZI

PARTNERZY AKCJI

Dodaj ogłoszenie