Spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania przekazała do budżetu Łodzi 900 tys. zł tytułem dywidend z zysków uzyskanych w 2012 r. 5,35 mln zł tytułem dywidend do Urzędu Miasta Łodzi przekazała spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji. 1,55 mln zł dywidendy otrzymał magistrat od spółki Grupowa Oczyszczalnia Ścieków.

Władze Łodzi liczyły, że dywidenda od MPO będzie o 1,6 mln zł wyższa. Spółka wypracowała w ubiegłym roku 1,5 mln zł zysku.

ZWiK miał w 2012 r. ponad 7 mln zł zysku. Z tego na poczet dywidendy dla gminy Łódź przeznaczył 5,35 mln zł. To o 1,6 mln zł więcej niż spodziewały się uzyskać władze miasta. ZWiK wypłacił już - w trzech ratach- tę dywidendę.

Spółka GOŚ również wypracowała większy zysk, niż uprzednio spodziewano się w łódzkim magistracie.

Do budżetu miasta trafiło 1,55 mln zł: 1,3 mln zł to dywidendy z zysku wypracowanego w 2012 r. przez GOŚ (w sumie GOŚ miało1,65 mln zł zysku), zaś dodatkowe 250 tys. zł to kwota niewykorzystana w 2011 r. przez spółkę. Oczyszczalnia przekazała do budżetu Łodzi o prawie 460 tys. zł więcej, niż spodziewały się władze miasta.

Natomiast gmina Łódź dopłaci do spółki Port Lotniczy Łódź. Na środowej sesji łódzcy radni mają zdecydować o pokryciu 6 mln zł straty lotniska jeszcze z 2011 r. W sumie za 2011 roku miasto musi pokryć prawie 20 mln zł strat łódzkiego portu. Łódź zapłaciła już 10 mln zł z tej kwoty. Teraz ma przekazać kolejne 6 mln zł.

W 2012 r. lotnisko na Lublinku zanotowało 37,7 mln zł strat.

Od 2011 r. do 2027 r. port lotniczy ma wydać na inwestycje ponad 300 mln zł. W najbliższym czasie ma m.in. naprawiać fragment pasa startowego.