Troska i dbałość o Pracowników PGE GiEK są dla nas najważniejsze

Materiał informacyjny PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA
Udostępnij:
Wywiad z Wiolettą Czemiel-Grzybowską, prezesem zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Transformacja energetyczna, inwestycje w nowe moce wytwórcze, dbałość o utrzymanie miejsc pracy i tym samym ochrona pracowników oraz dobre relacje ze stroną społeczną to tylko niektóre z priorytetów zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna w 2020 r. O tym jak Elektrownia i Kopalnia Bełchatów oraz ich załogi poradziły sobie z minionym, trudnym dla energetyki konwencjonalnej rokiem, opowie Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE GiEK.


To nie był łatwy rok dla polskiej branży energetycznej, w tym dla Kopalni i Elektrowni Bełchatów. Rzeczywistość, w której funkcjonuje kompleks Bełchatów, zmienia się na naszych oczach.

Polska energetyka jest w początkowej fazie gruntownej transformacji, a kopalnia i elektrownia Bełchatów aktywnie w tym procesie uczestniczą. Nie czekając na ostateczne ramy wszystkich legislacyjnych i formalnych rozwiązań, które niebawem określą kształt sektora energetycznego w Polsce na kolejne dziesięciolecia, spółka PGE GiEK intensywnie pracuje nad tym, by sprostać rygorystycznym wymogom środowiskowym nałożonym przez Unię Europejską. Już dziś musimy myśleć również nad tym, jakie będą możliwości i kierunki rozwoju kompleksu bełchatowskiego, mając w perspektywie zakończenie wydobycia węgla brunatnego.
Transformacja kompleksu Bełchatów to nie tylko gigantyczne przedsięwzięcie organizacyjne, ale też realizacja kapitałochłonnych inwestycji. Zmiany te wpłyną nie tylko na Pracowników Grupy PGE, z których ok. 10 tysięcy zatrudnionych jest w lokalizacji bełchatowskiej, ale także na społeczności lokalne, zarówno gdy mówimy o otoczeniu, jak też o miejscach pracy.

Skoro o zmianach mowa, to w ostatnim roku w spółce przeprowadzane były zmiany personalne. Czy zmiany kadrowe w PGE GiEK były konieczne i czy wpłynęły one na poprawę funkcjonowania spółki?

W mojej ocenie zmiany kadrowe przeprowadzone w naszej organizacji były konieczne. Ich efektem jest usprawnienie szeregu kluczowych procesów, co pozwoliło nam jeszcze efektywniej wypełniać rolę lidera w polskiej branży energetycznej. Pozytywne efekty przeprowadzonych zmian widać m.in. w lepszej organizacji pracy w poszczególnych departamentów i oddziałów, co przekłada się na poprawę efektów procedowanych zadań.

Nie wszyscy jednak przyjęli zmiany kadrowe ze zrozumieniem. Związki zawodowe jakiś czas temu alarmowały, że zmiany te przeprowadzane są bez poszanowania praw pracowniczych.

Każda podejmowana decyzja ma swoich zwolenników oraz przeciwników, co jest naturalne w tak dużej organizacji, jaką jest PGE GiEK. Podobnie jest w przypadku decyzji kadrowych, ale należy tu podkreślić, że każda decyzja personalna jest podejmowana po uprzedniej wnikliwej ocenie pod kątem zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami. Pogłoski o łamaniu praw pracowniczych przy przeprowadzanych zmianach kadrowych są kompletnie nieprawdziwe. Takie plotki bardzo łatwo zweryfikować, ponieważ nasza Spółka nie przegrała dotychczas żadnej sprawy sądowej dot. zwolnień pracowników. Do dziś nie zapadł żaden prawomocny wyrok w jakiejkolwiek ze spraw wszczętych przez byłych pracowników naszej spółki. Postępowania są w toku i na tym etapie trudno o bardziej szczegółowy komentarz, ale zapewniam, że jestem bardzo spokojna o werdykty sądu. Przypadki rozwiązania stosunków pracy z pracownikami PGE GiEK miały charakter naturalnych zmian kadrowych, które są nieodłączną częścią działalności każdej organizacji. Natomiast przeprowadzone zwolnienia dyscyplinarne spowodowane były wykrytymi nieprawidłowościami, nadużyciami bądź rażącymi błędami w zarządzaniu lub niewłaściwym wykonywaniem obowiązków służbowych. To Zarząd Spółki, a przede wszystkim jej Prezes, ma obowiązek podjęcia adekwatnych w danej sytuacji działań, sprawdzonych pod kątem legalności, gospodarności, zasadności oraz będących realizacją oczekiwań właścicielskich.

Jak wyglądały relacje zarządu PGE GiEK pod Pani kierownictwem ze Związkami Zawodowymi z Kopalni i Elektrowni Bełchatów?

W 2020 roku Zarząd wraz z dyrekcją wszystkich kopalń i elektrowni PGE GiEK prowadził otwarty, aktywny i systematyczny dialog społeczny, zgodnie z założeniami, że współpracuje z partnerami społecznymi we wszelkich kwestiach istotnych z punktu widzenia pracowników. Dialog ze związkami zawodowymi prowadzony był w sposób merytoryczny i z dużą częstotliwością, dając możliwości do rozmowy i znalezienia porozumienia w spornych kwestiach.

O prawdziwej skali i jakości relacji PGE GiEK ze Stroną Społeczną świadczą chociażby liczby. Od marca 2020 r. do końca ubiegłego roku zorganizowano łącznie około 300 spotkań ze Związkami Zawodowymi oraz 7 spotkań plenarnych Prezesa Zarządu PGE GiEK ze wszystkimi gremiami związkowymi funkcjonującymi w Spółce, w tym 3 spotkania z udziałem przedstawicieli Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Statystycznie, wyłączając soboty i niedziele, spotkania z przedstawicielami Strony Społecznej odbywały się więc codziennie. Warto zauważyć, iż niepraktykowaną dotąd w PGE GiEK formą prowadzenia dialogu społecznego była organizacja 7 spotkań bezpośrednich Zarządu PGE GiEK z pracownikami Oddziałów Spółki, w których wzięło udział łącznie ok. 400 osób. W analogicznym okresie u wszystkich Pracodawców PGE GiEK oraz w Spółkach Zależnych i Nadzorowanych zawarto aż 42 różnego rodzaju porozumienia ze Stroną Społeczną. Najwięcej z nich dotyczyło kwestii płacowych, które uregulowane zostały w 34 podpisanych porozumieniach. Ponadto zawarto 6 porozumień etatyzacyjnych, a spośród 26 wszczętych sporów zbiorowych 18 zostało już zakończonych. W pozostałych sporach rozmowy ze Związkami Zawodowymi są kontynuowane.

Te liczby pokazują, jak intensywny był rok 2020 w obszarze relacji ze stroną społeczną. Zatrudniając kilkanaście tysięcy Pracowników, dobre relacje z organizacjami społecznymi są kluczowe, pozwalają w poczuciu zrozumienia realizować codzienne obowiązki.

Prowadzenie konstruktywnego dialogu ze Stroną Społeczną wpisane jest do Kodeksu Etyki Grupy PGE, a największe korzyści z tego dialogu czerpią nasi Pracownicy. Ponadto skupiliśmy naszą uwagę na poprawie komunikacji z Pracownikami Spółki, którzy są najcenniejszym kapitałem PGE GiEK. Aby wzmocnić bieżące kontakty, uruchomiliśmy szereg nowych kanałów komunikacji, jak np. comiesięczny czat z Prezesem Zarządu, podczas którego każdy pracownik może zadać online dowolne pytanie. Ponadto, co miesiąc organizujemy tzw. Drzwi Otwarte, podczas których spotykam się z Pracownikami chętnymi do rozmowy. Codziennie za pośrednictwem poczty elektronicznej wydawany jest Informator, w którym zawarte są najważniejsze informacje dnia. Biuletyn w formie drukowanej przekazywany jest codziennie Pracownikom nie posiadającym dostępu do poczty elektronicznej. Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, w 2020 roku udało nam się również zorganizować szereg bezpośrednich spotkań z załogami wszystkich siedmiu oddziałów spółki. Jak widać, przykłady działań usprawniających codzienne funkcjonowanie spółki można mnożyć.

Skoro mowa o Pracownikach kompleksu Bełchatów to nie sposób nie wspomnieć, jaki dla nich był miniony rok? Czy epidemia koronawirusa znacząco wpłynęła na codzienną pracę bełchatowskich górników i energetyków?

W ubiegłym roku przyszło nam zmierzyć się z ogromnym wyzwaniem, jakim było zahamowanie rozprzestrzeniania koronawirusa w naszych kopalniach i elektrowniach, co gwarantowało utrzymanie pewnych i stabilnych dostaw energii elektrycznej nie tylko do milionów gospodarstw domowych, ale także do placówek medycznych, które na pierwszej linii frontu walczą z tym groźnym wirusem. Pracownicy kopalni i elektrowni Bełchatów musieli wykazać się wyjątkową odpowiedzialnością, bo to właśnie kompleks Bełchatów dostarcza prąd do ok. 20 proc. naszego kraju.

Codzienna praca pod wzmożonym rygorem sanitarnym odbiega od pracy w normalnych warunkach. Musieliśmy wszyscy do tego przywyknąć. Od początku epidemii sukcesywnie wdrażaliśmy rozwiązania, które koncentrowały się na ochronie zdrowia wszystkich pracowników. O skali prowadzonych przez nas działań zabezpieczających załogę świadczą liczby. Do tej pory wydaliśmy ponad 3 miliony maseczek ochronnych, około 1,8 miliona par rękawiczek oraz niemal 100 tysięcy litrów płynów do dezynfekcji powierzchni oraz rąk. Pozytywne efekty naszych działań zabezpieczających załogę przed wirusem nie przyniosłyby efektu, gdyby nie pełne zaangażowanie załogi i zrozumienie konieczności wprowadzanych rozwiązań. Dzięki tym działaniom utrzymaliśmy ciągłość wytwarzania, za co dziś bardzo dziękuję całej załodze PGE GiEK.

Dodaj ogłoszenie