Rozprawa ws. odwołań od wyników przetargu na projekt i budowę tunelu z Łodzi Fabrycznej do Kaliskiej będzie kontynuowana 27 października.

Wyłonienie wykonawcy kolejowego tunelu łączącego Łódź Fabryczną z Łodzią Kaliską i Łodzią Żabieńcem ciągle odsuwa się w czasie. Nadal przed Krajową Izbą Odwoławczą nie rozstrzygnięte zostały dwa odwołania od wyników przetargu na tę inwestycję.

- Rozprawa nie zakończyła się we wtorek. Będzie kontynuowana 27 października - mówi Magdalena Grabarczyk, rzeczniczka KIO.

Przypomnijmy, że otwarcie ofert w przetargu na zaprojektowanie i budowę łódzkiego tunelu średnicowego miało miejsce w kwietniu.

We wrześniu PKP PLK wybrały najkorzystniejszą ofertę. Złożyło ją konsorcjum Energopolu Szczecin oraz Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów. Od tej decyzji odwołały się dwa konsorcja: Astaldiego z Torpolem i Gulermaku z Mostami Łódź. Sprawa trafiła do KIO. Rozprawa miała już dwa terminy, ale nie została zakończona. Nie należy spodziewać się, że 27 października zapadnie ostateczne rozstrzygnięcie.

Budowa tunelu ma trwać 48 miesięcy. Jeśli wyłonienie wykonawcy będzie się przeciągać, to nie będzie szans na zrealizowanie inwestycji przed wystawą Expo 2022, o którą stara się Łódź.

LE PAPILLON NOIR KATOWICE KUCHENNE REWOLUCJE KATOWICE MAGDA GESSLER W LE PAPILLON NOIR W KATOWICACH

DIAGNOZA STRESZCZENIE. DIAGNOZA ODC. 8 STRESZCZENIE. DIAGNOZA STRESZCZENIE ODCINKÓW

ZMIANA CZASU NA ZIMOWY 2017. ZMIANA CZASU Z LETNIEGO NA ZIMOWY. KIEDY ZMIANA CZASU