UMOWA PARTNERSTWA NA LATA 2021-2027 Konsultacje

Materiał informacyjny Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Udostępnij:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
informuje, że od 18 stycznia do 22 lutego 2021 roku trwają konsultacje społeczne
projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków działań Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych po roku 2020, określonych w projekcie Umowy Partnerstwa.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani.

Projekt dokumentu jest dostępny od 18 stycznia na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027

Wszelkie opinie, propozycje i uwagi prosimy przesyłać wyłącznie za pomocą formularza zgłaszania uwag online dostępnego na stronie.

Zachęcamy także do udziału w spotkaniach konsultacyjnych poprzez transmisję w Internecie.

Spotkanie dla województwa łódzkiego odbędzie się 10 lutego 2021 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na wyżej wymienionej stronie.

Serdecznie zapraszamy do udziału.