Urząd Miasta Łodzi. Jak pracuje w czasie pandemii koronawirusa? UMŁ - kontakty, telefony, godziny otwarcia. Praca UMŁ w maju 2020

Michał Meksa
Michał Meksa
Urząd Miasta Łodzi - jak pracuje w czasie pandemii?
Urząd Miasta Łodzi - jak pracuje w czasie pandemii? Paweł Łacheta/archiwum Polska Press
Jak działa Urząd Miasta Łodzi w czasie pandemii? Ostatnie miesiące w Polsce to szereg ograniczeń wprowadzonych w naszym życiu, w celu ograniczenia zagrożenia koronawirusem. Dotyczą one również pracy lokalnych urzędów. Poniżej znajdą Państwo godziny pracy i kontakty do poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Łodzi. Nie wiesz, jak załatwić sprawę w urzędzie? Zastanawiasz się, gdzie zadzwonić, by uzyskać informacje? Nie masz pewności, czy wydział, do którego chcesz się udać jest otwarty? Sprawdź, jak pracuje Urząd Miasta Łodzi w maju 2020 r.

Ostatnie zmiany w pracy Urzędu Miasta Łodzi, wprowadzone zostały na początku maja, w związku z par. 13 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustalenia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Przyglądamy się, jak pracują wydziały UMŁ?

URZĄD MIASTA LODZI: WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW

Większość spraw załatwić można za pośrednictwem strony internetowej
archiwum.uml.lodz.pl/rezerwacja/

Odbiór praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych, może nastąpić po uprzednim umówieniu terminu wizyty za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresami e-mail:
pjr@uml.lodz.pl
komunikacja@uml.lodz.pl

lub telefonicznie:

42 638 50 19 – prawa jazdy,
42 638 51 45, 42 638 51 46 – dowody rejestracyjne.

Po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie lub drogą elektroniczną, realizowane są także sprawy dotyczące:

 • ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów i wykładowców - nr tel. 42 638 58 21; adres e-mail: pjr@uml.lodz.pl
 • stacji kontroli pojazdów i diagnostów samochodowych (osób posiadających uprawnienie do wykonywania badań technicznych) - nr tel. 42 638 58 13; adres e-mail: pjr@uml.lodz.pl

Trzeba pamiętać, że do budynku będą mogły wejść wyłącznie osoby umówione na wizytę i zachowujące środki ostrożności wynikające z Rozporządzenia, oraz posiadające potwierdzenie umówionej wizyty otrzymane w wiadomości e-mail po jej zarezerwowaniu. Ze względu na podpisywanie dokumentów urzędowych, zaleca się posiadanie rękawiczek.

URZĄD MIASTA LODZI: WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Sprawy związane z dowodami osobistymi załatwiać można, dzwoniąc lub pisząc na adres:

 • Bałuty - 42 638 50 73, dowodybaluty@uml.lodz.pl,
 • Górna – 42 638 56 05, dowodygorna@uml.lodz.pl,
 • Polesie - 42 638 52 21, dowodypolesie@uml.lodz.pl,
 • Śródmieście - 42 638 57 11, dowodysrodmiescie@uml.lodz.pl,
 • Widzew – 42 638 54 33, dowodywidzew@uml.lodz.pl,

Sprawy związane z ewidencją ludności (kontakty dla wszystkich rejonów miasta):

 • 42 638 50 80, ewidencjabaluty@uml.lodz.pl
 • 42 638 52 09, ewidencjapolesie@uml.lodz.pl
 • 42 638 54 36, ewidencjawidzew@uml.lodz.pl

Sprawy związane z udostępnianiem danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru pesel:

 • tel. 42 638 46 30, koordynacja.ewidencja@uml.lodz.pl.

URZĄD MIASTA LODZI: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI

W wydziale załatwić można sprawy związane z potwierdzaniem profilu zaufanego:

Kontakty dla wszystkich rejonów Miasta: 42 272 63 41, zkm@uml.lodz.pl

 • Bałuty – 42 638 50 80,ewidencjabaluty@uml.lodz.pl
 • Polesie, Górna – 42 638 52 09, ewidencjapolesie@uml.lodz.pl
 • Widzew – 42 638 54 36, ewidencjawidzew@uml.lodz.pl
 • Śródmieście – 42 638 46 30, ewidencja@uml.lodz.pl

Sprawy związane z Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny i Łódzką Kartą Dużej Rodziny:

 • zkm@uml.lodz.pl, 42 272 63 13

Poza tym, łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (wejście od pasażu Schillera) przyjmuje wnioski oraz wydaje identyfikatory upoważniające do wjazdu na ulicę Piotrkowską na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego po wcześniejszym umówieniu się na wizytę pod nr tel: 272 63 41 lub drogą elektroniczną: zkm@uml.lodz.pl

URZĄD MIASTA ŁODZI: URZĄD STANU CYWILNEGO

 • Kontakt w sprawie małżeństw: usc.sluby@uml.lodz.pl
 • Kontakt w sprawie urodzeń: usc.urodzenia@uml.lodz.pl
 • tel kontaktowy: 42 638 50 97 (wspólny dla małżeństw i urodzeń).

BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UMŁ

Od 13 maja Urząd Miasta Łodzi uruchomiono w sprawach wymagających osobistego stawiennictwa obsługę przedsiębiorców. W jakich sprawach zostaniemy obsłużeni osobiście?

 • licencje, zezwolenia i zaświadczenia dotyczące wykonywania krajowego transportu drogowego (np.: taksówki, przewóz osób i rzeczy, zaświadczenia na potrzeby własne),
 • projekty realizowane ze środków unijnych.

Obsługa będzie realizowana przez pracowników Oddziału ds. Krajowego Transportu Drogowego oraz Oddziału Projektów Własnych na parterze budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32.

Interesanci obsługiwani będą wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę pod numerami telefonów:

 • oddział ds. Krajowego Transportu Drogowego: 42 638 55 30; 42 638 53 83 (sprawy dotyczące licencji, zezwoleń i zaświadczeń na potrzeby własne);
 • oddział Projektów Własnych: 42 638 55 61, 42 638 57 55 (sprawy dotyczące realizowanych przez Biuro projektów).

Z kolei od 27 kwietnia, uruchomiono obsługę przedsiębiorców w zakresie składania wniosków CEIDG-1 (wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie i wykreślenie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Obsługa jest realizowana przez pracowników Oddziału Rynku Pracy i Ewidencji Działalności Gospodarczej na parterze budynku Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32.

Dzienna liczba wizyt jest ograniczona.

Osoby przychodzące do urzędu powinny być zaopatrzone w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki osłaniające usta i nos) oraz własne długopisy.

Dostępna jest również forma składania wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bez potrzeby wizyty w Urzędzie, poprzez stronę www.firma.gov.pl i podpisywanie ich Podpisem Elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

URZĄD MIASTA ŁODZI - BIURO DS. REWITALIZACJI

Zadania biura są realizowane telefoniczne lub przez e-mail, skrzynki EPUAP, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W razie konieczności osobistego odbioru zaświadczenia, należy wcześniej umówić indywidualne spotkanie na konkretny dzień i godzinę w sekretariacie biura - nr tel. 42 638 57 58, adres e-mail: rewitalizacja@uml.lodz.pl.

Umówienie spotkania będzie możliwe w godzinach 10:00 – 12:00 w każdy dzień pracy Urzędu Miasta Łodzi. Odbiór zaświadczenia w portierni przy wejściu do budynku przy ul. Piotrkowskiej 171.

Podczas spotkania zachowane będą środki ochrony osobistej.

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ SPORTU

Informacje o realizowanych zadaniach można uzyskać pod nr 42 638-48-36 lub pisząc na e-mail: wydzial.sportu@uml.lodz.pl

URZĄD MIASTA ŁODZI - BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

W pilnych sprawach, w których niezbędny jest kontakt osobisty należy umówić indywidualne spotkanie pod nr 42 638 4656 lub pisząc na e-mail: mrk@uml.lodz.pl

Sprawy związane z przyjmowaniem lub wydawaniem rzeczy znalezionych

Biuro Rzeczy znalezionych w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców (ul. Piotrkowska 153) przyjmuje i wydaje rzeczy znalezione po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie: nr tel. 42 638-57-34 lub drogą elektroniczną: zkm@uml.lodz.pl

URZĄD MIASTA ŁODZI - MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Obsługa mieszkańców odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail, platformy EPUAP oraz telefonicznie.

sekretariat MOSiR - sekretariat@mosir.lodz.pl, 42 636 85 17; 42 272 14 04

Adres skrzynki EPUAP - mosir_lodz/skrytkaESP

Wszystkie informacje kontaktowe oraz numery telefonów na obiekty MOSiR zamieszczone są na stronie:

www.mosir.lodz.pl - http://www.mosir.lodz.pl/index.php/2015-05-27-08-02-6

URZĄD MIASTA ŁODZI - BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Informacje o realizowanych zadaniach można uzyskać pod nr tel. 42 638 40 37 lub pisząc na e-mail: bgm@uml.lodz.pl

Większość spraw związanych z obsługą mieszkańców prowadzi Zarząd Lokali Miejskich.

URZĄD MIASTA ŁODZI - ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

Kontakt do ZLM:
tel. 42 628 70 08, email: zlm@zlm.lodz.pl

Kontakty do wydziałów i Rejonów Obsługi Najemców

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Kontakt dla klientów: tel: 42 638 49 12,
komunalny@uml.lodz.pl; sekretariat.wgk@uml.lodz.pl

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Wnioski i dokumenty należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub przez punkt podawczy przy ul. Piotrkowskiej 110.

Informacje i wyjaśnienia udzielane są pod nr tel.:

 • Kancelaria wydziału 42 638 47 49
 • W sprawach dotyczących pozwoleń na budowę 42 638 43 51
 • W sprawach dotyczących warunków zabudowy i infrastruktury 42 638 54 40
 • e-mail: wuia@uml.lodz.pl

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

tel. 42 638 47 11, e-mail: srodowisko@uml.lodz.pl

Obecnie istnieje możliwość obsługi mieszkańców w Wydziale przy al. Piłsudskiego 100 po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie (sekretariat 42 638 47 11) lub mailowo (srodowisko@uml.lodz.pl). Osoby umówione na spotkanie będą mogły zapoznać się z dokumentacją w siedzibie Wydziału wyłącznie w przypadku posiadania własnych środków ochrony indywidualnej.

URZĄD MIASTA ŁODZI: WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

tel. 272 64 20, e-mail: wks@uml.lodz.pl

Wydziale przy ul. Piotrkowskiej 113 istnieje możliwość pojedynczej obsługi po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie (sekretariat 42 272 64 20) lub mailowo (wks@uml.lodz.pl). Obsługa jest możliwa tylko w zakresie składania wyjaśnień do uzgodnień dokumentacji projektowych związanych z ochroną zieleni (dot. spraw, których nie da się rozstrzygnąć telefonicznie lub mailowo).

Osoby umówione na spotkanie będą mogły przebywać w siedzibie Wydziału wyłącznie w przypadku posiadania własnych środków ochrony osobistej.

URZĄD MIASTA ŁODZI: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Centrum Zarządzania Kryzysowego — zgłoszenia niezmiennie przyjmowane są przez dyżurnych CZK pod numerem 42 638 49 49. Bezpośrednia obsługa klientów nie jest prowadzona.

Oddział Spraw Obronnych — numery kontaktowe: 42 638 52 70, 42 638 52 79 dla następujących spraw:

 • sprawy związane z ustaleniem i wypłatą świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochodów
 • z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej które mogliby uzyskać w okresie odbywania służby wojskowej dla żołnierza rezerwy/osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe;
 • sprawy związane z uznaniem żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego;
 • sprawy związane z pokryciem opłat związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego przez żołnierza uznanego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego;

Zespół ds. Imprez i Zgromadzeń

Kontakt przez sekretariat WZKiB, tel. 42 638 46 64

BIURO RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

sekretariat: 42 638 41 36,
sekretariat Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej: 42 638 41 33

Wideo

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

ZUS też pracuje. Tylko na klientów, jak już przedrą się przez pół miasta narażając się na złapanie wirusa w mpk gdzie nikt nie reaguje na przepełnienie i brak masek u "bohaterów" bądź kropelkowanie z pod samych przyłbic, czekają niespodzianki jak prawie zamknięty budynek z godzinnymi kolejkami i coś co nazwano skrzynkami podawczymi na złożenie pism , dokumentów zawierającymi wszystkie dane a co okazuje się być kartonowymi pudełkami ustawionymi przy drzwiach , więc jak będzie jakiś chętny na pożyczkę na czyjeś konto zwinie pudła to ma do wyboru.

Dodaj ogłoszenie