Wniosek o emeryturę. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę...

  Wniosek o emeryturę. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę występując o emeryturę z ZUS.

  Andrzej Gębarowski

  Dziennik Łódzki

  Aktualizacja:

  Dziennik Łódzki

  Na emeryturę najlepiej przejść w drugiej połowie roku
  1/3
  przejdź do galerii

  Na emeryturę najlepiej przejść w drugiej połowie roku
  ©fot. 123rf

  Kiedy wystąpić z wnioskiem o emeryturę? Jakie warunki trzeba spełnić, aby ją otrzymać? Co ma wpływ na jej wysokość i jakie są ograniczenia w tym względzie? Poniżej odpowiedzi na pytania nurtujące przyszłych emerytów. Ogromna większość z nich to osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, a więc uprawnione do tzw. nowej emerytury.
  Prawo do emerytury uzależnione jest wyłącznie od osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, który od 1 października ubiegłego roku wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Staż pracy (okres ubezpieczenia) nie ma wpływu na ustalenie prawa do tzw. nowej emerytury, ale ma wpływ na jej wysokość.

  CZYTAJ TAKŻE: EMERYTURA 2019. O ile wzrośnie waloryzacja emerytur i prognoza kwoty świadczeń emerytalno-rentowych >>>

  Staż uprawniający do minimalnej emerytury

  Osoby, które nie mają odpowiedniego stażu, który obecnie (od 1 października 2017 roku) wynosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, nie otrzymają minimalnego świadczenia gwarantowanego przez państwo, które od 1 marca 2018 r. wynosi 1029,80 zł. Oznacza to, że na przykład kobieta, która ma tylko 19 lat stażu i niewiele kapitału składkowego na koncie w ZUS, otrzyma w konsekwencji bardzo niską emeryturę, niższą od gwarantowanej. Natomiast inna pani, która ma równie niski kapitał, ale za to już 22 lata stażu, otrzyma prawie 1030 zł brutto gwarantowanej emerytury.

  Kiedy złożyć wniosek

  Ustalenie prawa do emerytury następuje na wniosek ubezpieczonego lub jego pełnomocnika. Formularze (ZUS Rp-1 E lub EMP) można pobrać ze strony internetowej www.zus.pl. Jeżeli emerytura ma być przekazywana na nasz rachunek, musimy podać jego numer, nazwę i adres banku. Ci, którzy nie ustalili jeszcze kapitału początkowego, powinni wraz z wnioskiem złożyć komplet dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia przed 1 stycznia 1999 roku i wysokość wynagrodzenia. Podstawowym dokumentem potwierdzającym wysokość wynagrodzenia jest zaświadczenie wystawione przez pracodawcę na druku Rp-7 na podstawie dokumentacji płacowej pracownika. Do wniosku trzeba też dołączyć świadectwo od ostatniego pracodawcy potwierdzające rozwiązanie stosunku pracy.

  Istnieje kilka sposobów dostarczenia wniosku do ZUS. Obok osobistej wizyty w oddziale, można wybrać drogę internetową - poprzez profil na PUE ZUS. W tym przypadku wymagane jest jednak uwierzytelnienie wniosku za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub podpisu elektronicznego.

  Wniosek o emeryturę można składać już na trzydzieści dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

  W miesiącu złożenia wniosku

  Prawo do emerytury nabywamy z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego, ale przyznaje się ją nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożymy wniosek. Jednak w niektórych przypadkach, jeśli wiek emerytalny uprawniający do emerytury osiągnęliśmy wcześniej, ale mimo to pracujemy, prawo do świadczenia mamy dopiero od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę.
  Na emeryturę można przejść w każdym miesiącu, ale zdecydowanie najmniej korzystnym miesiącem na składanie wniosków jest czerwiec. Najbardziej zaś korzystnym - lipiec, sierpień lub wrzesień. Wynika to z mechanizmu waloryzacji składek emerytalnych, którego nie będziemy tutaj szczegółowo omawiać, gdyż zasługuje na odrębny artykuł.

  Jeśli przebywasz na rencie...

  Jeśli jesteś rencistą (masz prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy) i osiągnąłeś wiek emerytalny, nie musisz zwracać się do ZUS z wnioskiem o emeryturę. Emerytura zostanie Ci wtedy przyznana z urzędu.

  Emeryturę z urzędu ZUS przyzna Ci od dnia, w którym osiągniesz powszechny wiek emerytalny. Jeżeli wstrzymano Ci wypłatę renty (np. z powodu osiągania dodatkowego przychodu), emeryturę zostanie przyznana od dnia, od którego znów mógłbyś pobierać rentę. Od tego dnia utracisz prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

  Wysokość przyznanej z urzędu emerytury nie może być niższa od:

  - wysokości Twojej renty z tytułu niezdolności do pracy,
  - kwoty najniższej emerytury, jeśli posiadasz staż ubezpieczeniowy wynoszący 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna).
  ZUS nie przyzna z urzędu emerytury osobie, która - mimo że osiągnęła już powszechny wiek emerytalny - pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

  Jaka emerytura dla nauczycieli

  Posiadanie Karty Nauczyciela daje prawo do ubiegania się o emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Takie świadczenie otrzymają nauczyciele, którzy:
  - skończyli 55 lat i na dzień 1 stycznia 1999 roku mieli co najmniej 20 lat stażu lub 15 lat pracy wykonywanej w pełnym wymiarze czasu,
  - skończyli 60 lat i na dzień 1 stycznia 1999 r. mieli co najmniej 25 lat stażu lub 15 lat pracy,
  - nie są członkami OFE lub za pośrednictwem ZUS złożą wniosek o przekazanie oszczędności z OFE na rzecz skarbu państwa.
  Nauczyciele „wygaszanych” gimnazjów od 26 stycznia 2017 roku mogą przejść na emeryturę, jeśli stracili pracę w roku szkolnym 2017/18 lub gdy przyczyną utraty zajęcia są zmiany spowodowane likwidacją gimnazjów.

  Jak się oblicza wysokość emerytury


  Emerytura według nowych zasad wyliczana jest w ten sposób, że suma zwaloryzowanego kapitału początkowego i zwaloryzowanych składek emerytalnych zgromadzonych na koncie w ZUS dzielona jest przez tzw. dalsze średnie trwanie życia. Jest to zatem iloraz: w liczniku jest zgromadzony przez nas kapitał, w mianowniku - liczba miesięcy dalszego życia.
  Na zakończenie kilka zdań o tablicach, z których czerpiemy wiedzę o statystycznym dalszym życiu.
  Tablica przeciętnego (średniego) dalszego trwanie życia zawiera średnią liczbę miesięcy, jaką ma jeszcze do przeżycia osoba w zależności od swojego wieku.

  Każdego roku najpóźniej do 31 marca ukazuje się nowa tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (czyli bez podziału na płeć). I tak na przykład tablica ogłoszona w marcu 2018 roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oparta na statystykach z 2017 roku, znalazła zastosowanie do wniosków o przyznanie emerytury zgłaszanych od 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku.

  Polskie okresy do emerytury zagranicznej

  Unijna koordynacja świadczeń emerytalno-rentowych obejmuje Polaków, którzy w przeszłości pracowali za granicą, w jednym lub kilku krajach Unii Europejskiej, a także w innych krajach, z którymi Polska ma podpisane odpowiednie umowy. Chodzi o przepisy, które mają ułatwić tym osobom pobieranie emerytury lub renty w sytuacji, gdy należy im się ona również na podstawie okresów pracy i ubezpieczenia w innym państwie.

  Uwzględnianie okresów ubezpieczenia za granicą nie dotyczy jednak tzw. nowej emerytury, wypłacanej w Polsce osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku. Mówiąc najkrócej, wysokość nowej emerytury zależy tylko od polskich okresów ubezpieczenia. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by ubiegać się wtedy o emeryturę w innych państwach Unii, na podstawie wypracowanych także w Polsce okresów zatrudnienia, o ile spełnia się wymagane tam prawem warunki - w szczególności te, które dotyczą minimalnego stażu.

  Unijna koodynacja emerytur może ułatwić nam życie: występując o zagraniczną emeryturę, wystarczy zgłosić się do ZUS w Polsce. Na nasz wniosek ZUS skompletuje dokumentację dla zagranicznego ubezpieczyciela i prześle go do odpowiedniego kraju.

  Wniosek o świadczenie powinien zostać złożony na krajowych formularzach (ZUS Rp-1 E lub EMP).
  Do wniosków powinien zostać dołączony formularz unijny E 207 PL „Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej”.  Komentarze (4)

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  na emeryturę w grudniu

  ann (gość)

  Zgłoś naruszenie treści

  Zamierzam złozyć wniosek o emeryturę 28 grudnia 2018, ktoś moze wie, czy lepiej poczekać do 3 stycznia ?


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  @ann

  m-53 (gość)

  Zgłoś naruszenie treści

  Zdecydowanie do sierpnia - w lipcu rewaloryzowany jest kapitał.

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Faceci !!! pozywać państwo o dyskryminację i przyznawanie emerytur na takich samych warunkach

  jak kobiety. jesteśmy takimi samymi obywatelami i należą się nam takie same świadczenia (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 1 / 1

  pracujemy ciężej zawodowo, w niebezpiecznych i szkodliwych warunkach przez co żyjemy krócej. nie wierzcie w bajdurzenia o "niehigienicznym sposobie życia". wystarczy popatrzeć na długość życia...rozwiń całość

  pracujemy ciężej zawodowo, w niebezpiecznych i szkodliwych warunkach przez co żyjemy krócej. nie wierzcie w bajdurzenia o "niehigienicznym sposobie życia". wystarczy popatrzeć na długość życia robola a przedstawicieli tzw. wolnych zawodów, czy parających się pracą umysłową którzy potrafią się prowadzić więcej niż bardzo niehigienicznie . robol średnio ledwie dożywa emerytury w 65 roku a pozostali to przeciętnie 67-80 lat i kobiety do 85 roku.jak będziecie siedzieć jak mysz pod miotłą to będziecie coraz większymi popychadłami i kawałami mięsa co ma tylko skończyć zawodówkę i harować do śmierci by wypracować majątek dla kapitalisty i składki na emerytury dla reszty.zwiń


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  do "gość"

  Paweł (gość)

  Zgłoś naruszenie treści

  "Robol średnio ledwie dożywa emerytury w 65" bo chla i żre syf, baranie, robolu

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo