Wspieraj osoby młode z PO WERem, pomóż im zdobyć cenne doświadczenie

Materiał informacyjny WOJEWÓDZKIEGO URZĄDU PRACY w ŁODZI
Stracili pracę przez COVID-19. Teraz możesz im pomóc!

Koronawirus atakuje nie tylko nasze organizmy. Jest też zagrożeniem dla naszych portfeli. Już dziś możesz pomóc tym, którzy zostali najdotkliwiej dotknięci przez pandemię. Weź udział w konkursie i uzyskaj dofinansowanie na projekt, dzięki któremu młodzi ludzie będą mogli znaleźć zatrudnienie.

Eksperci są zgodni: walka z kryzysem gospodarczym jest równie ważna co walka z rosnącą liczbą zakażeń. W dobie pandemii koronawirusa wiele osób straciło pracę i ma problemy z jej ponownym znalezieniem. Duża część z tego grona to ludzie młodzi, do 29 roku życia, stawiający dopiero pierwsze kroki w swojej profesjonalnej karierze. Pracodawcy chcący im pomóc, często mają związane ręce przez brak środków. Tymczasem dla gospodarki niezwykle ważne jest, by osoby z tej grupy miały zapewnione zatrudnienie i uzupełniały swoje doświadczenie zawodowe, a co za tym idzie – źródło utrzymania. W jaki sposób zaradzić więc temu problemowi?

Dzięki środkom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 już 31 października br. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie na wsparcie młodych na rynku pracy. Podmioty, które wezmą udział w konkursie, będą mogły otrzymać środki na tzw. projekty stażowe. Dzięki nim, młodzi ludzie będą mogli rozpocząć pracę w formie stażu, zdobyć cenne doświadczenia, a w rezultacie szanse na stałe zatrudnienie.

Na konkurs przeznaczono 10 milionów złotych, a maksymalny poziom dofinansowania sięga aż 95% wydatków!

Kto może starać się o dofinansowanie?

Konkurs skierowany jest m.in. do organizacji pozarządowych, agencji zatrudnienia, przedsiębiorców, uczelni i szkół realizujących kształcenie zawodowe. Podmioty chcące wziąć udział w konkursie muszą spełnić kilka kryteriów m.in. w chwili złożenia wniosku od co najmniej 3 lat powinni prowadzić działalność w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym staży i praktyk, na terenie województwa łódzkiego. Ponadto ich siedziby muszą mieścić się na terenie naszego regionu. Szczegółowe wytyczne dotyczące warunków, które spełniać muszą beneficjenci, opisane zostały w regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej www.power.wup.lodz.pl.

Oprócz tego beneficjenci w ramach projektów będą musieli zapewnić otwartą rekrutację uczestników stażu, otwarty nabór ofert staży oraz podmiotów przyjmujących na staż, przejrzyste zasady rekrutacji, dopasowanie profili stażystów do potrzeb pracodawców, a programu stażu do preferencji i potrzeb stażystów. Spełnienie tych kryteriów zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.

Do kogo mają być skierowane projekty?

Uczestnikami projektów mogą być wyłącznie osoby w wieku 18-29 lat. Muszą mieszkać lub uczyć się na obszarze województwa łódzkiego. Minimum 80 % z nich powinni stanowić ludzie, którzy utracili pracę po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii. Mogą być to zatem zarówno osoby zwolnione z firm borykających z problemami finansowymi przez koronawirusa jak też młodzi przedsiębiorcy, którzy sami zmuszeni byli do zamknięcia swoich biznesów.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 31 października 2020 r. do 20 listopada 2020 r. W jaki sposób złożyć wniosek? To proste! Na stronie www.sowa.efs.gov.pl znaleźć można formularz, który następnie należy wypełnić i złożyć w formie dokumentu elektronicznego w systemie SOWA. By uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi pod numerami telefonu 42 638 91 30 lub 39 bądź mailowo pod adresem power@wup.lodz.pl.

Dodaj ogłoszenie