ZOBACZ
  ZDJĘCIA

  Łódź Disco Fest 2019

  Rozwiń
  Z każdym rokiem podnoszę poprzeczkę, najpierw sobie, a...

  Z każdym rokiem podnoszę poprzeczkę, najpierw sobie, a później mojemu zespołowi

  Daniel Sibiak

  Dziennik Łódzki

  Dziennik Łódzki

  Rozmowa z Renatą Tatarą, dyrektorką II LO w Wieluniu, zwyciężczynią w kat. społeczno-kulturalno-oświatowej
  Renata Tatara od 25 lat jest związana z oświatą. Od 2013 roku jest dyrektorką II Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu

  Renata Tatara od 25 lat jest związana z oświatą. Od 2013 roku jest dyrektorką II Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu

  Do tytułu Kobiety Przedsiębiorczej Województwa Łódzkiego 2016 roku w kategorii społeczno-kulturalno-oświatowej nominowaliśmy blisko 50 pań. Czym jest dla Pani zajęcie 1. miejsca?

  Cieszy mnie wynik plebiscytu. Jest on podsumowaniem rzeczywistych sukcesów w szkole, które udało mi się osiągnąć wspólnie z nauczycielami, rodzicami i uczniami. Wygraną tę dedykuję właśnie im - całej społeczności szkolnej - świetnemu zespołowi, dzięki któremu nieustannie poszerzam przestrzeń działania, ciągle otwieram nowe zadania i staram się osiągać nowe cele w ciągłym dążeniu do budowania jak najlepszej marki II LO. Zawsze powtarzam, że najlepszym oceniającym pracę nauczyciela jest uczeń i w moim przypadku jest podobnie. 21 210 głosów oddanych na moją skromną osobę świadczy o tym, że idę w dobrym kierunku, że warto dalej pracować i starać się o naszą szkołę.

  Dała się Pani poznać jako zwolenniczka tworzenia wysokich standardów w edukacji.

  Moim celem jako dyrektora szkoły jest m.in. uczynienie z naszej placówki cenionej marki (jak przystoi na każdą dobrze prosperującą firmę) na rynku szkół ponadgimnazjalnych w Wieluniu i poza nim. Obecnie o marce szkoły zaczyna świadczyć m.in. stuprocentowa zdawalność na maturze i coraz wyższe wyniki osiągane na egzaminach maturalnych. Swoją aktywność w zawodzie skupiam na tworzeniu wysokich standardów w edukacji. Składa się na to m.in. szereg zainicjowanych przez mnie i realizowanych wspólnie z całą społecznością szkolną zadań, przedsięwzięć i projektów, w tym projektów krajowych i unijnych. Dzięki ciągłemu zdobywaniu kolejnych pieniędzy powstają w szkole kolejne pracownie przedmiotowe (wyposażone m.in. w nowoczesny sprzęt TIK): matematyczna, historyczna, fizyczna, komputerowa i ekologiczna. Teraz pracuję nad stworzeniem laboratorium chemicznego z prawdziwego zdarzenia, w którym uczniowie klas biologiczno-chemicznych będą mogli samodzielnie, tak jak na studiach, wykonywać doświadczenia chemiczne i poszerzać swoje zainteresowania i pasje. Próbkę tego rodzaju pracy uczniowie mieli zaaplikowaną w ostatnim czasie, gdy podczas zajęć na uczelni w ramach umowy patronackiej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Łódzkiego mogli na własnej skórze przekonać się co to znaczy pracować z wykorzystaniem dobrej bazy dydaktycznej i wcielić się w rolę przyszłych studentów.

  W II LO co roku uruchamiane są nowoczesne kierunki nauczania. W ten sposób dostosowuje Pani ofertę edukacyjną do wymogów rynku pracy?


  Tak. Stawiam na innowacyjność. Od 2014 r. prowadzona jest klasa z innowacją pedagogiczną z elementami dziennikarstwa, od 2015 r. klasa ekologiczno-językowa, a od 1 września 2017 r. planowane jest utworzenie klasy politechnicznej z innowacją pedagogiczną z matematyki i fizyki, obejmującej wprowadzenie programów autorskich „Z matematyką w przyszłość” i „Z fizyką w przyszłość”, realizowanych na zasadzie umów partnerskich z uczelniami politechnicznymi.

  II LO to także placówka, w której odbywa się wiele imprez kulturalnych. Z pewnością są takie, z których jest Pani wyjątkowo zadowolona?


  Jako dyrektor wraz z całą społecznością szkolną ze szczególną troską staram się pielęgnować mocno zakorzenione w historii naszej szkoły imprezy kulturalne. Piękną tradycją szkoły jest organizowanie Powiatowego Konkursu Piosenki Poetyckiej „Wieczór poezji przy świecach”. Początki jego sięgają 1989 r. Od 2007 r. jest on konkursem powiatowym, organizowanym we współpracy z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury i Sportu w Wieluniu. Każdego roku zapraszamy na prowadzenie warsztatów wokalnych dla młodzieży znane osoby ze świata muzyki i tak np. w ostatnich latach gościliśmy Pawła Serafińskiego, Joannę Osydę - zarazem absolwentkę naszej szkoły, a obecnie znaną aktorkę, w tym roku szkolnym Jarosława Wasika - dyrektora Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu. Od roku szkolnego 2014/2015 „Wieczór poezji przy świecach” jest organizowany zarówno dla solistów ze szkół gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych. Konkurs ten pozwala na wyłanianie perełek i talentów wokalnych wśród młodzieży powiatu wieluńskiego. Jest szansą na zaistnienie młodych, uzdolnionych ludzi w społeczności lokalnej i poza nią. Ponadto dumna jestem, iż udało mi się doprowadzić do powstania dwóch spektakli artystycznych. Jednym z nich jest „Widok z pokoju naprzeciw” w wykonaniu uczniów II LO w Wieluniu powstałego w ramach Światowego Zlotu Młodzieży, który odbył się w 2014 roku. Premiera spektaklu miała miejsce 1 września 2014 r. Kompozycja teatralna składająca się z trzech etiud nawiązywała do problematyki wojennej, do komunikacji w relacjach międzyludzkich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na deficyty wartości moralnych wynikające z konsekwencji wojennej przeszłości. Drugi równie wartościowy spektakl teatralny to „Świtezianka” Adama Mickiewicza w wykonaniu uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pana Jarosława Strzały, przedstawiony w wersji klasycznej i współczesnej, a przygotowany w ramach programu Erasmus Plus. Spektakl zaprezentowany został szerszej publiczności złożonej z nauczycieli i uczniów z Hiszpanii, Turcji i Chorwacji, społeczności uczniowskiej i lokalnej, lokalnych władz oraz przedstawicieli mediów podczas powiatowego zakończenia roku szkolnego w 2016 r.

  Szkoła mocno angażuje się także w akcje charytatywne. W pamięci utkwiła mi klasa dziennikarska, która dostarczyła nam wiele radości i wzruszenia podczas gali podsumowującej plebiscyt Najbardziej Kreatywna Klasa Województwa Łódzkiego. Zajęli wysokie 3. miejsce, a pieniądze, które zebrali w trakcie trwania plebiscytu zamiast na SMS-y przeznaczyli na leczenie chorej na raka nastolatki z sąsiedniej szkoły. Pewnie jest z nich Pani dumna?

  Klasa druga dziennikarska istotnie zrobiła ogromne wrażenie, zwłaszcza na swoich rówieśnikach, ale i na nas, nauczycielach, zaimponowała swoim niezwykłym, wielkim sercem, przekazując zebrane pieniądze na leczenie swojej ciężko chorej koleżanki. Była to tylko i wyłącznie ich decyzja. Jestem z nich dumna. Cieszę się, że nasze trudy jako nauczycieli w wychowywaniu młodzieży idą w dobrą stronę. Myślę, że jest to najpiękniejsze świadectwo, jakim może poszczycić się młody człowiek. Dodam, że nie była to jednorazowa akcja pomocy tej dziewczynce. Ostatnią chociażby pomocą była akcja zbiórki krwi.

  Akcji charytatywnych jest w szkole więcej, prawda?

  Pomoc i akcje charytatywne są nieodłącznym elementem działalności naszej szkoły. Przed Wielkanocą młodzież podsumowała projekt „Pomoc za jeden uśmiech” w ramach programu „Na rodzinę można liczyć”. Uczniowie pomogli wielu osobom starszym i samotnym w codziennych obowiązkach przedświątecznych, zakupach i sprzątaniu. Zaangażowanie wszystkich uczniów w szkole w różne akcje charytatywne jest naprawdę duże. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem ,,Poplon” co roku organizujemy zbiórkę odzieży i artykułów spożywczych dla rodzin potrzebujących pomocy. Każdego roku uczniowie zostają wolontariuszami ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Samorząd Uczniowski i cała społeczność uczniowska organizuje także zbiórkę artykułów spożywczych i przemysłowych oraz zbiera pieniądze i zostaje darczyńcą. W ramach współpracy z PCK nasza młodzież bierze udział w ogólnopolskich akcjach: „Wyprawka dla żaka”, „Czerwonokrzyska gwiazdka”, „Wielkanoc z PCK”, „Gorączka złota”. Systematycznie uczniowie uczestniczą w akcji honorowego krwiodawstwa. W ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej uczniowie przeprowadzają imprezy: mikołajki i Dzień Dziecka. Wszystkie wymienione akcje na stałe wpisały się w program działań naszej szkoły i cieszy fakt, iż stało się to dla uczniów oczywiste i chętnie niosą pomoc wszystkim, którzy jej potrzebują. Ponadto II LO przyłączyło się do Powiatowego Dnia Walki z Rakiem i Dnia Dawcy Szpiku w Wieluniu, a czterech wolontariuszy w ostatnim roku szkolnym w naszej szkole przeprowadziło akcję informacyjną, w wyniku której 21 uczniów naszej szkoły zostało wpisanych do Bazy Dawców Komórek Macierzystych.

  To, że jest Pani świetnym menedżerem, potwierdza liczba zrealizowanych projektów, na które, od kiedy jest Pani dyrektorem, II LO pozyskało już ponad 2 mln zł z różnych instytucji.

  Pierwszym projektem unijnym (Program Kapitał Ludzki), na który udało mi się uzyskać dofinansowanie w kwocie 410 tys. zł był „Naukowy ekspres - przystanek Korczak”. W ramach projektu odbyły się 42 staże zawodowe u lokalnych pracodawców dla pełnoletnich uczniów. Zakupiono również pomoce dydaktyczne za 61 tys. zł. W ramach szesnastu kół naukowych przeprowadzono 2020 godzin dodatkowych zajęć. Dzięki wsparciu powiatu wieluńskiego i gminy Wieluń oraz pieniędzy z Ministerstwa Sportu i Turystyki z sukcesem udało się doprowadzić do końca pierwszy etap budowy boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego przy szkole (całkowity koszt I etapu to prawie 705 tys. zł). Kolejne pieniądze, jakie udało mi się pozyskać dla szkoły z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, to kwota 488 tys zł. Dzięki temu II LO realizuje projekt pn. „Nauka - inwestycja w przyszłość”. W ramach projektu odbywają się: wyjazdy edukacyjne na warsztaty laboratoryjne na uczelnie wyższe dla młodzieży; szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla uczniów, a także adaptacja pomieszczenia na laboratorium chemiczne, wyposażenie pracowni szkolnych do biologii, chemii, fizyki i geografii oraz narzędzia TIK. Następny projekt to „Ekoedukacja w Korczaku”. Dofinansowanie w wysokości 22,3 tys. zł z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliło na udział młodzieży w warsztatach terenowych, a także laboratoryjnych, odbywających się na uczelniach wyższych. Dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym uczniowie mają możliwość badania jakości wody i powietrza oraz formułowania wniosków dotyczących problematyki środowiska naturalnego. Efektem końcowym tego projektu była Powiatowa Konferencja Ekologiczna, na której uczniowie przedstawili wyniki swoich prac badawczych. Dzięki dotacji z WFOŚiGW (38,9 tys. zł) w szkole powstała też pracownia ekologiczna.

  Na rozstrzygnięcie czeka kolejny projekt, który opiewa na ponad milion złotych.

  Tak. Staramy się o dofinansowanie w ramach RPO na lata 2014-2020. Jeśli je otrzymamy, w szkole powstaną profesjonalne studio dziennikarskie, dwa laboratoria językowe, bieżnia wraz ze sprzętem do lekkoatletyki, siłownia. Pieniędzy starczy także na szereg środków dydaktycznych. Złożyliśmy już wniosek i czekamy na rozstrzygnięcie.

  Jest Pani niezwykle aktywną kobietą. Jest coś, na co brakuje Pani czasu...

  Od zawsze im więcej miałam obowiązków i więcej zadań do wykonania, tym lepiej radziłam sobie z organizacją czasu pracy. Jednakże rzeczywiście w związku z moją dużą aktywnością zawodową i mnogością zadań w pewnym momencie zaczęłam kontrolować czas poświęcany własnej rodzinie, aby zachować równowagę na płaszczyźnie praca zawodowa - życie prywatne. Muszę przyznać, że teraz po trzech i pół roku dyrektorowania udaje mi się złapać oddech, wiele zadań udało mi się wprawić w ruch i „dzieją się w szkole same” już tylko pod moim pośrednim nadzorem.

  Czytaj treści premium w Dzienniku Łódzkim Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo