Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza konkurs na stanowisko

Materiał informacyjny Powiatu Wieluńskiego

Zarząd Powiatu w Wieluniu
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

Dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 13 sierpnia 2021 r. do godz. 15.30 osobiście lub listem poleconym na adres: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, pokój 126 – sekretariat, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do sekretariatu, oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Więcej informacji wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi oraz listą wymaganych dokumentów znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego w Wieluniu www.powiat-wielun.finn.pl.

Dodaj ogłoszenie