Zielona przyszłość Bełchatowa

Materiał informacyjny - PGE Energia Odnawialna S.A.
Blisko 5 mld złotych zainwestuje Grupa PGE w transformację regionu bełchatowskiego. Na terenach pokopalnianych zbudowanych zostanie do końca 2024 r. kilka dużych farm fotowoltaicznych. Rozważane jest też uruchomienie w pobliżu nowych elektrowni wiatrowych.

- Według wstępnych planów na kilku kompleksach działek o łącznej powierzchni ponad 500 ha zostaną zbudowane instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy do 600 MW. Bierzemy też po uwagę możliwość uruchomienia w tej lokalizacji inwestycji wiatrowych. Ich potencjał oceniamy na ok. 100 MW mocy. Te projekty to nasz wkład w transformację Bełchatowa, który z regionu tradycyjnie związanego z wydobyciem i konwencjonalnym wytwarzaniem będzie zmieniać się kierunku nisko i zeroemisyjnym - mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Kleszczów z jedną z największych farm PV

Budowa jednej z farm słonecznych zostanie zlokalizowana w pobliżu składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Bełchatów. Druga z planowanych farm ma powstać m.in. na terenie zwałowiska zewnętrznego Pola Szczerców nazywanego potocznie „Bliźniaczą Górą Kamieńsk” lub „Górą Szczerców”.

Kolejną inwestycją realizowaną przez PGE Energia Odnawialna będzie instalacja fotowoltaiczna w sąsiadującej z Bełchatowem Gminie Kleszczów. Do końca 2022 r. powstanie tu jedna z największych farm słonecznych w Polsce o mocy 50 MW. Według wstępnych szacunków, średnioroczna produkcja farmy osiągnie poziom 53 GWh, co pozwoli zaspokoić potrzeby energetyczne około 25 tysięcy gospodarstw domowych, czyli miasta wielkości Piotrkowa Trybunalskiego.

Dla władz Kleszczowa inwestycja fotowoltaiczna ma nie tylko energetyczny wymiar. - Uruchomienie elektrowni słonecznej pozwoli zasilić budżet gminy wpływami z podatków od nieruchomości, opłat z tytułu dzierżawy oraz zysków wypracowanych przez farmę fotowoltaiczną. Jest to szczególnie ważne w perspektywie nieuchronnego wygaszania wydobycia węgla z odkrywki położonej na terenie naszej gminy oraz w związku z ogłoszonymi już planami wyłączania z eksploatacji kolejnych bloków Elektrowni Bełchatów – mówi Sławomir Chojnowski, wójt gminy Kleszczów.

Zmiana prawa pomoże wiatrakom

Dodatkowo PGE Energia Odnawialna rozważa budowę na terenie zwałowiska zewnętrznego Pola Szczerców kolejnych elektrowni wiatrowych, w pobliżu dotychczas działającej farmy Kamieńsk. Realizacja tych zamierzeń jest jednak uzależniona w dużym stopniu od nowelizacji tzw. ustawy odległościowej i liberalizacji zasady „10H", która nie pozwala stawiać wiatraków bliżej domów niż 10-krotność ich wysokości. Jeśli zmiana prawa nastąpi jeszcze w tym roku, jest szansa na uruchomienie w okresie 5-7 lat nowych elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 100 MW.

Bełchatów przyciągnie turystów?

Budowa nowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych jest częścią realizowanego przez Grupę PGE Programu Sprawiedliwej Transformacji Regionu Bełchatów. Zakłada on uruchomienie szeregu inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii, które stopniowo zastąpią konwencjonalną Elektrownię Bełchatów. Oprócz wiatraków i paneli słonecznych powstaną tu m.in. Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii oraz Centrum Rozwoju Kompetencji, skoncentrowane przede wszystkim na rozwoju kompetencji i kwalifikacji związanych z odnawialnymi źródłami energii.

W dalszej przyszłości, obecnie eksploatowane wyrobiska kopalni zostaną zalane wodą. W efekcie powstaną najgłębsze w Polsce jeziora o łącznej powierzchni 3890 ha, wokół których powstanie infrastruktura turystyczna, generująca miejsca pracy dla tysięcy mieszkańców regionu.

Dodaj ogłoszenie