1. Dziennik Łódzki
  2. Komunikaty
  3. Kopalnie Surowców Mineralnych KOSMIN Sp. z o.o. z siedzibą w...
Wróć do listy komunikatów

Kopalnie Surowców Mineralnych KOSMIN Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

Kopalnie Surowców Mineralnych KOSMIN Sp. z o.o.
Ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce
NIP: 729-24-83-901, REGON: 472937333
KOPALNIA ANTONIÓWKA
97-410 Kleszczów
 
 
 
 
Kopalnie Surowców Mineralnych KOSMIN Sp. z o.o.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
 
zapraszają do złożenia oferty na zakup nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Antoniówka, województwo łódzkie, powiat bełchatowski, gmina Kleszczów.
   
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z dwóch działek o łącznej powierzchni 0,0306ha, na którą składają się grunty rolne zrekultywowane.
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, zobowiązań i praw osób trzecich.
 
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 15 czerwca 2017 roku
 
Osoba do kontaktu: Michał Szafraniec – tel. 604 501 900
Ofertę należy przysłać na adres  e-mailowy:[email protected]