MKTG SR - pasek na kartach artykułów

„Freestyle i strzelanie”, „Nie było tragicznie”, „Modliłam się nad arkuszem”. Uczniowie podzieleni po maturze z fizyki. Jakie są ich opinie?

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Wideo
emisja bez ograniczeń wiekowych
„Nie popisałam się”, „Gdzieniegdzie wyszły dziwne wyniki”, „Freestyle i strzelanie” – takie komentarze pojawiają się po dzisiejszej maturze z fizyki. To jeden z ostatnich egzaminów w majowej sesji. Okazuje się, że – podobnie jak inne rozszerzenia – także i fizyka pokonała niektórych maturzystów. Ale nie wszystkich. Część uczniów twierdzi, że egzamin nie był tak trudny, jak mogłoby się wydawać. Znaleźli się też tacy, którzy wyznają miłość Centralnej Komisji Egzaminacyjne („Kocham was CKE za tą fizykę”), a nawet osoby, które modliły się na egzaminie. Mamy już arkusz CKE, zobacz, jakie były zadania oraz proponowane odpowiedzi.

Spis treści

Uczniowie dzielą się opiniami. Matura z fizyki ich przerosła?

Matura z fizyki 2024 to jeden z ostatnich majowych egzaminów pisemnych. Co zaskoczyło uczniów? Jakie były zadania? Czy fizyka okazała się tak samo trudna, jak inne rozszerzenia? Opinie uczniów nie są jednoznaczne.

uczniowie w sali egzaminacyjnej
Uczniowie mówią, jak im poszedł egzamin z fizyki. fot. Łukasz Kaczanowski/ Polska Press

Niektórzy przyznają, że egzamin ich pokonał: Ta fizyka to był taki freestyle i strzelanie, że jak będzie 20% to będę w szoku – relacjonuje jeden z maturzystów.

Trwa głosowanie...

Jak Ci poszła matura z fizyki?

Sporo osób twierdzi jednak, że egzamin wcale nie był taki trudny: fajna ta fizyka, nie spodziewałam się że mi tak pójdzie patrząc na moje ostatnie zaangażowanie w te maturę xd.

Po maturze z historii czy informatyki, uczniowie żalili się, że rozszerzone egzaminy są w tym roku bardzo trudne. Twierdzili nawet, że „CKE się mści”. Czyżby fizyka przełamała ten trend? Jedna z uczennic twierdzi, że tak:

 • Nie była taka tragiczna jak reszta rozszerzeń, ale też się nieźle popisali z niektórymi zadaniami, dziwne wyniki wychodziły.

Maturzystka mówi, że w arkuszu pojawiły się zadania dotyczące takich działów jak kinematyka czy astronomia, a także „zadania z prądu”. Inna zdająca podkreśla, że kinematyki było dużo, ale pojawiły się także zadania z pierwiastkami i soczewki.

Egzamin maturalny z fizyki 2024. Arkusz i odpowiedzi

Przypomnijmy, że egzamin maturalny z fizyki – tak jak większość rozszerzeń – trwał 180 minut, a więc 3 godziny. Uczniowie, którzy zakończyli pracę, mogli wcześniej oddać arkusz wraz z przeniesionymi do karty odpowiedzi rozwiązaniami i opuścić salę egzaminacyjną.

Arkusz i odpowiedzi do matury z fizyki 2024 zamieściliśmy 23 maja po godz. 14.00 (odpowiedzi dodawane są na bieżąco):

Odpowiedzi do zadań maturalnych z fizyki 2024 zostały opublikowane na następnych stronach.

Matura 2024: fizyka – poziom rozszerzony. Mamy arkusz CKE i ...

Tegoroczne matury i rozwiązania znajdują się w podstronie „arkusze CKE”.

Czy można napisać poprawkę z fizyki?

Uczniowie, którym nie za dobrze poszła matura z fizyki, zastanawiają się, czy będą mogli przystąpić do egzaminu poprawkowego. Warto przypomnieć, że poprawiać można jedynie przedmioty na poziomie podstawowym, których nie udało się zdać (uzyskać minimum 30 proc.). Jeśli ktoś chce poprawić swój wyniki z fizyki, może przystąpić do egzaminu ponownie w następnym roku.

Kiedy wyniki matur 2024?

Chociaż proponowane rozwiązania zadań uczniowie mogą sprawdzić już tego samego dnia, to oficjalne wyniki matur 2024 pojawią się w następujących terminach:

 • 9 lipca 2024 roku – dla osób, które piszą egzaminy w terminie głównym (maj) i dodatkowym (czerwiec);
 • 10 września 2024 – dla osób, które będą pisały maturę poprawkową.

Wyniki egzaminu maturalnego można sprawdzić online za pośrednictwem platformy ZIU, a także w szkole.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Edukacji codziennie.Obserwuj
StrefaEdukacji.pl
!

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: „Freestyle i strzelanie”, „Nie było tragicznie”, „Modliłam się nad arkuszem”. Uczniowie podzieleni po maturze z fizyki. Jakie są ich opinie? - Strefa Edukacji

Wróć na dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki