KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Materiał informacyjny

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł (dalej: „Administrator”, „Spółka” lub „my”).

2.ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH. Państwa dane osobowe zostały przez nas pozyskane od spółki MGBI sp. z o.o., ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, KRS 0000533676, NIP 7010446505, REGON 360001489.

3.ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator pozyskał dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji działań, o których mowa w ust. 4 poniżej. Dane te obejmują: imię, nazwisko, firmę (oznaczenie przedsiębiorcy), numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy, a także informacje o prowadzonej przez Państwa działalności.

4.CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Administrator na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na promowaniu jego usług i informowaniu o prowadzonej działalności) przetwarza Państwa dane osobowe w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, co obejmuje przesyłanie informacji o produktach i usługach Administratora, jego bieżącej działalności, a także organizowanych wydarzeniach i przedsięwzięciach za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku otrzymania z Państwa strony skargi lub reklamacji, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ich przyjęcia, rozpatrzenia, a także udzielenia Państwu odpowiedzi w zgłoszonej sprawie – w tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach realizacji tzw. interesu prawnego Administratora polegającego na obsłudze reklamacji, obronie naszych praw oraz poprawy jakości świadczonych przez nas usług.
Dane osobowe mogą być przez nas również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony naszych praw, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest w tym przypadku dochodzenie i obrona przed roszczeniami.
W przypadku złożenia przez Państwa wniosku dotyczącego realizacji Państwa praw wynikających z przepisów RODO, podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązków prawnych Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze otrzymywanych zgłoszeń).

5.OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH. Co do zasady nie macie Państwo obowiązku podawania swoich danych osobowych. Przekazanie przez Państwa dodatkowych danych osobowych nie ma wpływu na możliwość korzystania przez Państwa z produktów i usług Administratora. Podanie Państwa danych osobowych może być jednak niezbędne do zrealizowania przez nas Państwa uprawnień wynikających z RODO czy przyjęcia Państwa reklamacji (np. w zakresie prawidłowego zweryfikowania tożsamości osoby, która zgłasza się do nas z wnioskiem o realizację jej praw).

6.ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH. W związku z prowadzoną przez nas działalnością korzystamy z usług innych podmiotów, które zapewniają nam niezbędne wsparcie w naszym biznesie. Administrator może ujawnić Państwa dane osobowe następującym podmiotom:
-spółkom z grupy kapitałowej GK ORLEN w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji wewnętrznych procesów biznesowo-administracyjnych,
-podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę techniczną, informatyczną i administracyjną, w tym: usługi IT, analityczne, serwisowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, obsługi wysyłki wiadomości SMS/e-mail, obsługi korespondencji, usługi doradcze i prawne, dostawcom narzędzi informatycznych, a także operatorom pocztowym i firmom kurierskim.

7.PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG. Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, na który składają się państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
W przypadku konieczności przekazania danych poza EOG, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych.
W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Państwu prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

8.OKRES PRZETWARZANIA DANYCH. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przez nas przetwarzane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat od zaistnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego, który był podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych. W pozostałych przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, to dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu, w zależności który warunek ziści się wcześniej. Dane osobowe mogą być także przetwarzane przez okres, w którym mogą się pojawić ewentualne roszczenia związane z kierowaniem przez nas komunikacji marketingowej do Państwa (np. w związku ze zgłoszoną skargą) – okres przedawnienia roszczeń określony jest przepisami Kodeksu cywilnego. Jeżeli dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Administrator podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów lub podejmie działania w celu ich anonimizacji.

9.PROFILOWANIE. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

10.PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA. Przysługuje Państwu prawo żądania: (a)dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO, (b)ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, (c)ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO, (d)ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których mowa w pkt 3 – tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), to informujemy, że przysługuje Państwu prawo co wycofania zgody w każdym momencie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez zwrócenie się do nas bezpośrednio na adres [email protected], bądź tradycyjną drogą korespondencyjną na adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa. Jednocześnie informujemy, że Inspektor Ochrony Danych pozostaje do Państwa dyspozycji pod adresem: [email protected].
Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Materiał oryginalny: KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO - Dziennik Bałtycki

Wróć na dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki