Krzysztof Borkowski, wiceprezes Business Centre Club i kanclerz Loży Łódzkiej BCC został uhonorowany Łódzkim Certyfikatem Rzetelni dla Biznesu. Borkowski otrzymał certyfikat za "aktywną działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim".

Wręczenie certyfikatów laureatom III edycji konkursu "Rzetelni" odbyło się w warszawskim hotelu Gromada.

Program "Rzetelni" ma na celu promocję kluczowych obszarów: przedsiębiorczości, samorządów, medycyny oraz instytucji. Uczestnicy mogli się ubiegać o certyfikaty na poziomie regionalnym, ogólnopolskim oraz europejskim. Doceniane były m.in. profesjonalizm wobec kontrahentów i pracowników, podejmowanie działań na rzecz konkurencyjności.

Dokonania były oceniane przez radę programową, pod przewodnictwem Olgi Werbeniec, prezesa Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów. Imprezę zorganizowało Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług.