MENEDŻER ROKU REGIONU ŁÓDZKIEGO 2020 | Czekamy na zgłoszenia do XIII edycji konkursu

JS
Laureaci XII edycji konkursu: Andrzej Pabich, właściciel ZOO Safari Borysew, Maciej Kapica, prezes Moje Bambino, Piotr Grabowicz, prezes MCKB fot. G. Gałasiński

Do konkursu zgłaszani są menedżerowie, którzy nie tylko skutecznie zarządzają firmą, powodując jej wzrost i rozwój, ale zarazem przestrzegają zasad etyki, przepisów prawa i reguł zdrowej konkurencji.

Podobnie jak w roku ubiegłym, zachęcamy czytelników "Dziennika Łódzkiego" do nominowania kandydatów.
Wystarczy kliknąć w poniższy link i wypełnić krótki formularz. Zachęcamy również Menedżerów, aby zgłaszali się samodzielnie.

ZGŁOŚ KANDYDATA DO KONKURSU

W dotychczasowych edycjach konkursu, laureatem zostawał menedżer, który wykazał się największą skutecznością w zarządzaniu firmą, osiągnął dobre wyniki ekonomiczne oraz wykazywał wrażliwość na potrzeby społeczne, wspieranie lokalnych inicjatyw. W przypadku nagrody za rok 2020, Kapituła Konkursu będzie brała pod uwagę nie tylko dane finansowe, lecz również podejmowanie przez kandydata działań mających złagodzić lub przezwyciężyć skutki pandemii w 2020 roku, wysiłki skierowane na utrzymanie miejsc pracy, poszukiwanie nowych nisz itp.

Organizatorzy Konkursu:

Partner Strategiczny:

Partner Główny:

Partnerzy:

Zobacz relację z gali finałowej konkursu Menedżer Roku 2019

Do kandydatów wskazanych przez Kolegium Elektorskie oraz zgłoszonych poprzez nasz formularz, zostaną rozesłane ankiety konkursowe. Ostatecznego wyboru laureatów, na podstawie nadesłanych formularzy, zawierających opis osiągnięć kandydata, dokonuje Kapituła Konkursu, składająca się z:

 • Prezydenta Miasta Łodzi
 • Wojewody Łódzkiego
 • Marszałka Województwa Łódzkiego
 • Rektora Politechniki Łódzkiej
 • Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
 • Prezesa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Prezesa Polska Press Łódź
 • Wiceprezesa Polska Press Łódź
 • Redaktora Naczelnego "Dziennika Łódzkiego"
 • Wiceprezesa Business Centre Club, Kanclerza Loży Łódzkiej
 • Dyrektora Loży Łódzkiej Business Centre Club

Więcej informacji na temat konkursu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego i poprzednich edycji znajdziesz TUTAJ

Kto może wziąć udział w konkursie?

W Konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, spełniająca łącznie podane poniżej warunki:

 • zarządzająca (powołanie przed 31 grudnia 2017 roku) przedsiębiorstwem lub jego oddziałem lub prowadząca działalność gospodarczą indywidualnie lub w spółce cywilnej, lub w innej formie prawnej, o ile przedsiębiorstwo jest zarejestrowane i/lub prowadzi przeważającą część swej działalności i/ lub osiąga przeważającą część przychodów na terenie woj. łódzkiego;
 • wytypowana przez Kolegium Elektorskie Konkursu lub .zgłoszona poprzez formularz zgłoszeniowy on-line na stronie www.dzienniklodzki.pl poprzez zgłoszenie się kandydata osobiście lub na skutek nominacji osoby trzeciej;
 • wyróżniająca się etyczną podstawą, postępuje zgodnie z zasadami współżycia społecznego, normami etycznymi;

Co bierze pod uwagę Kapituła Konkursu oceniając nominowanych kandydatów?

Celem konkursu jest uhonorowanie menedżerów, którzy wykazali się, w minionym 2020 roku, największą skutecznością w zarządzaniu firmą, co przełożyło się na jej stabilny wzrost i rozwój, a ponadto:

 • W roku 2020 osiągnęli wyraźne sukcesy wobec ograniczeń i trudności w funkcjonowaniu firmy spowodowanych pandemią;
 • oni sami są cenieni przez swój zespół oraz przez lokalne środowisko biznesowe, działają w pełni etycznie, przestrzegając zasad prawnych i reguł zdrowej konkurencji;
 • wykazują wrażliwość na potrzeby społeczne tj. prowadzą działalność charytatywną i wspierają lokalne inicjatywy, szeroko stosują w praktyce zasady Odpowiedzialnego Biznesu (CSR).

Zobacz relację z gali Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2018

Wideo