Ograniczenie handlu w niedziele w mijającym roku to przygrywka do całkowitego zakazu handlu w te dni. Twórcy nowych przepisów, aby przyzwyczaić nas do zamkniętych sklepów, postanowili wprowadzać regulacje stopniowo.

Handlowe niedziele w 2019 roku

W 2019 roku przepisy będą bardziej restrykcyjne. Otóż wówczas zakaz będzie obejmował także pierwsze niedziele wszystkich miesięcy (w 2018 roku w te niedziele mogliśmy zrobić zakupy). Nie będzie stosowany jedynie w ostatnią niedzielę miesiąca, ale z wyjątkiem tych niedziel, w które przypada święto. Świąteczne dni, które przypadając w handlową niedzielę sprawiają, że jednak sklepy są nieczynne, to:

  • Nowy Rok (1 stycznia),
  • Święto Trzech Króli (6 stycznia),
  • pierwszy dzień Wielkiej Nocy (w 2019 roku - 21 kwietnia),
  • 1 maja,
  • 3 maja, Zielone Świątki (w 2019 roku - 9 czerwca),
  • 15 sierpnia,
  • 1 listopada,
  • 11 listopada,
  • 25 grudnia,
  • 26 grudnia.

W 2019 (podobnie, jak w roku ubiegłym) zakaz handlu nie będzie obowiązywał w dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia oraz w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Nowe przepisy nie tylko zakazują handlu w większość niedziel.

Wprowadzają też ograniczenie handlu w Wigilię Bożego Narodzenia i w Wielką Sobotę). Zgodnie z nową ustawą, w te dni handel, wykonywanie czynności związanych z handlem oraz powierzanie pracownikowi pracy w tym zakresie po godz. 14 jest zakazane. Oznacza to w praktyce, że 24 grudnia oraz w Wielką Sobotę zakupy będziemy mogli zrobić jedynie przed godz. 14.

W 2019 roku zakaz handlu nie będzie obowiązywał w dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia oraz w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy 123RF

Kiedy niedziela handlowa?

Bez ograniczeń handel w niedzielę może się odbywać w niektórych placówkach handlowych. Dotyczy to m.in. stacji benzynowych; aptek; placówek, w których przeważająca część działalności polega na sprzedawaniu: kwiatów, wyrobów piekarniczych i cukierniczych, prasy, biletów komunikacji miejskiej, wyrobów tytoniowych i kuponów gier losowych.

Przypomnijmy też, że sklepu nie obowiązują żadne zakazy niedzielnego handlu, jeśli za ladą osobiście stanie właściciel.

Od 2020 roku skończy się okres przejściowy i zakaz będzie obowiązywał niemal we wszystkie niedziele. Wyjątkiem będą dwie poprzedzające Boże Narodzenie i jedna poprzedzająca Wielkanoc. Dozwolony będzie także handel w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Oczywiście tu też wyjątkiem będzie sytuacja, gdy w którąś z tych niedziel przypadnie święto - wówczas zakaz będzie obowiązywał.

Niedziele handlowe w 2019