Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli

Zduńska Wola, Łaska 61a

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli jest instytucją, przy pomocy której swoje zadania z zakresu nadzoru budowlanego wykonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Główne zadania Inspektoratu to:

  • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego

  • kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej

  • wstrzymywanie robót budowlanych wykonywanych bez pozwolenia na budowę

  • kontrolowanie prowadzonych budów w zakresie zgodności wykonywanych robót z zatwierdzonym projektem

  • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli.