Towarzystwa ubezpieczeniowe AEGON, SKANDIA, AXA, EUROPA, OPEN LIFE, NORDEA, GENERALI znalazły się na celowniku miejskiego rzecznika konsumentów w Warszawie oraz kancelarii LWB z Warszawy. Przygotowywany jest pozew zbiorowy przeciwko ubezpieczycielom, a chodzi o wieloletnie umowy ubezpieczenia na życie z funduszami kapitałowymi, czyli polisy inwestycyjne.

W założeniu miały one przynieść klientom wysokie zyski, natomiast okazało się, że inwestorzy nie tylko na nich nie zarobią, ale i stracili znaczną część wpłaconych pieniędzy. Tym, którzy zdecydowali się na rozwiązanie umowy ubezpieczenia lub którzy zaprzestali płacenia regularnych składek - towarzystwa ubezpieczeniowe zabrały do 100 procent zgromadzonych pieniędzy tytułem tzw. opłaty likwidacyjnej (nazywanej także opłatą od wykupu).

- W wyniku prowadzonych m.in. przez kancelarię LWB postępowań przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zostały wydane wyroki uznające za niedozwolone zapisy dotyczące wysokości opłaty likwidacyjnej, zamieszczone w ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - czytamy w komunikacie kancelarii. - Zapisy te jako sprzeczne z dobrymi obyczajami zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. Pomimo to towarzystwa ubezpieczeniowe nadal odmawiają konsumentom zwrotu pieniędzy zabranych jako opłaty likwidacyjne. W związku z tym jedyną drogą jest droga sądowa.

Do kancelarii LWB zgłosiło się już 2 tysiące osób, które czują się poszkodowane przez ubezpieczycieli. Pierwszy pozew zostanie złożony przeciwko firmie AEGAN. Bliższe informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej przywiazanidopolisy.pl, tam także można się dowiedzieć, w jaki sposób przyłączyć się do pozwu zbiorowego.

Michał Biedzki, prezes zarządu Aegon, podkreśla, że zdecydowana większość polis była sprzedawana uczciwie. Tłumaczy, że klienci otrzymali pełne informacje na temat tej polisy, przedstawiono im też, że wcześniejsze zerwanie polisy wiąże się z poniesieniem opłaty. Zdaniem Michała Biedzkiego, klienci byli też informowani o wszelkich opłatach związanych z tym produktem. Prezes wykluczył także możliwość zawarcia ugody z klientami, którzy przyłączyli się do pozwu zbiorowego.