Radni zadecydują dzisiaj, czy zażądać od SM „Śródmieście” pełnej kwoty długu wobec miasta, czy zawrzeć układ i zredukować go o 40 procent.

Wszystko wskazuje na to, że władze Łodzi podpiszą ugodę ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Śródmieście” w sprawie spłaty należności wobec miasta. Dziś radni zadecydują, czy wyrazić zgodę na zmniejszenie długu spółdzielni wobec miasta, co pozwoli „Śródmieściu” uniknąć postępowania upadłościowego i powrotu syndyka.

Chodzi o znaczną kwotę pieniędzy. Łączny dług spółdzielni wobec wierzycieli to 32 mln zł, a wobec miasta 8,8 mln zł.

Zadłużenie zostało zwaloryzowane do 7,4 mln zł. Jeśli dojdzie do ugody, to spółdzielnia zapłaci miastu 60 proc. tej kwoty, czyli 4,4 mln zł. To oznacza, że to miasto zredukuje należność i wpływ do budżetu o prawie 3 mln zł. Radni miejscy uważają jednak, że to dobra decyzja.

– Zastanawiałem się, czy żądać pełnej kwoty od spółdzielni i ryzykować, że miasto nic nie dostanie, jeśli spółdzielnia ogłosi upadłość, czy może brać tyle, ile można. Uznałem, że najlepszym wyjściem jest wziąć 4,4 mln zł, ulżyć spółdzielcom i zakończyć konflikt miasta ze „Śródmieściem” – powiedział Władysław Skwarka, przewodniczący komisji finansów Rady Miejskiej.

Radni wolą ugodę, bo nie są pewni, czy Łódź znalazłaby się na szczycie listy wierzycieli i po upadłości spółdzielni cokolwiek wpadłoby do kasy miasta. Pierwotnie Łódź żądała 90 proc. należności w 108 ratach. Jeśli radni wyrażą zgodę na ugodę to kwota 4,4 mln zł będzie rozłożonych na 60 rat po 73,9 tys. zł.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście zawrze układ z wierzycielami

Dług spółdzielni wobec miasta wynika z braku wpłat podatków od nieruchomości i opłat wieczystych, opłat za odpady komunalne, kar za wycinkę drzew bez zezwolenia, ale głównym źródłem długu była sprzedaż działki, którą spółdzielnia nabyła od miasta za 2 proc. wartości. Spółdzielnia nabyła nieruchomość za 70 tys. zł i sprzedała po kilku latach za 1,5 mln zł. Zgodnie z przepisami nie można było jej odsprzedać przed upływem 10 lat. A jeśli do tego doszło, to spółdzielnia powinna oddać miastu bonifikatę 98 proc. wartości działki.

Dzisiejsza decyzja radnych jest bardzo ważna dla losów spółdzielni. Jutro w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia odbędzie się zgromadzenie wierzycieli spółdzielni. Jeśli jej zarząd przekona większość wierzycieli do zawarcia układu, to jest szansa, aby „Śródmieście” wyszło na prostą. W przeciwnym razie zacznie się proces upadłości likwidacyjnej, a syndyk zlicytuje majątek spółdzielni.

ZOBACZ | Wydarzenia minionego tygodnia w Łódzkiem