Nasza Loteria - pasek na kartach artykułów

Zasiłek pogrzebowy. Jakie dokumenty trzeba złożyć? Czy może go dostać tylko rodzina zmarłego? Czy zasiłek wystarczy na pokrycie kosztów?

Patrycja Wacławska
Patrycja Wacławska
W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy jest dzielony między te osoby lub podmioty
W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy jest dzielony między te osoby lub podmioty 123RF
Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem wypłacanym osobom, które pokryły koszty pogrzebu. Przepisy przewidują kilka warunków, które muszą zostać spełnione, aby zasiłek został wypłacony.

Kto jest uprawniony

Zasiłek pogrzebowy zostanie wypłacony:

 • członkowi rodziny,
 • pracodawcy,
 • domowi pomocy społecznej,
 • gminie,
 • powiatowi,
 • osobie prawnej Kościoła,
 • osobie prawnej związku wyznaniowego,
 • osobie obcej,

jeżeli te osoby lub podmioty pokryły koszty pogrzebu.

Kogo przepisy uznają za członka rodziny

W świetle przepisów dotyczących zasiłku pogrzebowego jako członkowie rodziny traktowani są:

 • współmałżonek (wdowa lub wdowiec),
 • współmałżonek (wdowa lub wdowiec) pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
 • rodzice,
 • ojczym i macocha,
 • osoba przysposabiająca (rodzic adopcyjny),
 • dzieci własne,
 • dzieci drugiego małżonka,
 • dzieci przysposobione (dzieci adopcyjne),
 • dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
 • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • wnuki,
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.
W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy jest dzielony między te osoby lub podmioty

Zasiłek pogrzebowy. Jakie dokumenty trzeba złożyć? Czy może ...

Kiedy przysługuje zasiłek

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci:

 • osoby, która miała przyznaną emeryturę lub rentę;
 • osoby, która miała przyznaną emeryturę pomostową;
 • osoby, która była ubezpieczona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;
 • osoby, która miała przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
 • osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia;
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty lecz spełniała warunki do jej uzyskania;
 • cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne;
 • osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny;
 • osoby, która pobierała rentę socjalną;
 • osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach;
 • osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach;
 • członka rodziny osób, które miały przyznaną emeryturę lub rentę, emeryturę pomostową, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, pobierały świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny albo rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach bądź też osób, które były ubezpieczone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Jaka jest wysokość zasiłku

Zasiłek pogrzebowy przysługuje:

 • członkowi rodziny w wysokości 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu;
 • osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej Kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy jest dzielony między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Czy zasiłek pokryje koszty

Niestety, na ogół koszt pogrzebu jest wyższy niż 4000 zł. Oczywiście wysokość wydatków zależy od tego, na jak okazałą oprawę ceremonii zdecydują się osoby organizujące pochówek. Ceny są też zróżnicowane w zależności od regionu kraju i wielkości miejscowości.

Trzeba się jednak liczyć z koniecznością dopłacenia z własnej kieszeni wydatków przekraczających 4000 zł.

Jakie dokumenty są wymagane

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych trzeba złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12);
 • akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe;
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem;
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego);
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Akt zgonu może być wystawiony za granicą. Jeśli jest to tymczasowy akt zgonu, powinien być wystawiony w Polsce.

Jaki termin obowiązuje

Dokumenty należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której koszty pogrzebu pokryliśmy. Po tym terminie następuje przedawnienie roszczeń i wypłata zasiłku jest niemożliwa.

Jeżeli nie mogliśmy dotrzymać tego terminu z powodu późniejszego odnalezienia ciała lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie od nas niezależnych, złóżmy dokumenty w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu.

W takiej sytuacji należy dołączyć dokumenty, które potwierdzą powód opóźnienia. Są nimi:

 • zaświadczenie policji lub prokuratury,
 • odpis zupełny aktu zgonu,
 • inny dokument urzędowy.

Na ogół pomocy w załatwieniu formalności związanych z wypłatą zasiłku pogrzebowego udzielają zakłady pogrzebowe, które zajmują się pochówkiem naszych bliskich.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 1251) – art. 77-81

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: „Wojna cenowa” sklepów. Ile sklepy na tym zarabiają?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki