Na Międzynarodowym Festiwalu Alkoholi w San Diego uznani eksperci z branży alkoholowej, wybierający najlepsze smaki alkoholi podczas ślepych testów, przyznali Złoty Medal Żubrówce – legendarnej polskiej marce wódki.

Żubrówka, sprzedawana na rynku amerykańskim pod nazwą ZU, jest oryginalną wódką smakową z trawą żubrową o 600-letniej tradycji. Produkuje ją Polmos Białystok.
Pośród 52 marek alkoholi startujących w konkursie, Żubrówka uzyskała ocenę „szczególnie rekomendowana” przyznaną przez panel z branży alkoholowej, oceniających szereg czynników: poczynając od smaku, wyglądu i zapachu, skończywszy na spełnianiu rynkowych oczekiwań. Aby wyłonić najlepiej destylowane trunki, wszystkie alkohole biorące udział w konkursie były poddawane podwójnym ślepym testom organoleptycznym.

Dystrybutorem Żubrówki w Stanach Zjednoczonych jest Russian Standard Vodka, część grupy Russian Standard, od niedawna właściciela CEDC – wiodącej firmy z branży alkoholowej w Polsce.

O CEDC (www.cedc.com)
CEDC jest jednym z największych producentów wódki na świecie, utrzymującym pozycję lidera na wszystkich kluczowych rynkach: w Polsce, Rosji i na Węgrzech. Portfolio CEDC tworzą znane marki, jak: BOLS, Żubrówka, Absolwent i Soplica w Polsce; Zelyonaya Marka i Parliament w Rosji; oraz Royal Vodka na Węgrzech. Każda z tych marek jest liderem w swoim segmencie na wspomnianych rynkach. 5 lipca 2013 r., CEDC została przejęta przez spółkę zależną od Russian Standard Corporation, Roust Trading Limited