Pięć związków zawodowych z bełchatowskiej kopalni grozi wszczęciem sporu zbiorowego, a nawet przeprowadzeniem strajku w przypadku nieuwzględnienia ich żądań.

Związkowcy domagają się od dyrektora kopalni zaprzestania wdrażania projektów restrukturyzacyjnych. Chodzi m.in. o centralizację działów księgowości i rachunkowości na skutek czego część pracowników zostałoby przeniesionych do innych spółek . Według związków zmiany mogą spowodować obniżenie zarobków pracowników, a nawet utratę pracy. Dyrekcja kopalni do żądań związkowców odnosić się publicznie nie chce, tłumacząc, że po analizie postulatów w pierwszej kolejności odpowie organizacjom związkowym. Związkowcy dali czas dyrektorowi do 8 listopada. Później zamierzają wejść w spór zbiorowy z pracodawcą.

BELFER 2 STRESZCZENIE ODCINKÓW: BELFER 2 ODCINEK 2 STRESZCZENIE [BELFER 2 STRESZCZENIE ODCINKÓW]

DIAGNOZA STRESZCZENIE. DIAGNOZA ODC. 9 STRESZCZENIE. DIAGNOZA STRESZCZENIE ODCINKÓW

Piła: Dziedzictwo online Piła: Dziedzictwo cały film online Piła: Dziedzictwo za darmo gdzie oglądać

[b]PIZZERIA VICENTI LUBLIN KUCHENNE REWOLUCJE SER-O!-MANIA MAGDA GESSLER W PIZZERII W LUBLINIE[b]