Od 1,5 miesiąca miejskimi nieruchomościami w Łodzi zarządza pięć nowych jednostek Administracji Zasobów Komunalnych. Powstaje system informatyczny, w którym mają się znaleźć wszystkie informacje związane z miejskim mieniem. A najpóźniej od września każda z nieruchomości będzie miała swojego administratora nieruchomości, czyli tzw. MAN-a.

- Trwa przydzielanie nieruchomości poszczególnym MAN-om - mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. - Ta osoba będzie odpowiedzialna za stan techniczny budynku i remonty, ale i bezpośrednio za egzekucję należności za najem.

W Łodzi ma być 350 miejskich administratorów nieruchomości. Radosław Stępień, wiceprezydent Łodzi dodaje, że najważniejszym wyznacznikiem powodzenia reformy będzie poziom zadowolenia klientów.

- W połowie 2014 r. zbierzemy opinie mieszkańców nieruchomości o funkcjonowaniu nowych administracji zasobów komunalnych - dodaje wiceprezydent Stępień. - Istotna będzie szybkość podejmowania decyzji np. czas reakcji przy awarii i skuteczność. Poziom zadowolenia klientów będzie decydujący przy ocenie twórców reformy AZK, m.in. nowych dyrektorów administracji.

Prezydent Zdanowska dodaje, że jednym z wymiernych efektów reformy będzie połączenie systemów informatycznych. - Informacje o wszystkich zasobach komunalnych znajdą się w jednym, zintegrowanym systemie informatycznym - mówi prezydent Łodzi. - Będą tam wszystkie dane: o ilości mienia, informacja czy dany najemca zalega z opłatami, ilość wolnych lokali czy stan techniczny budynku.

Ma się też poprawić skuteczność windykacji zaległości w opłatach za czynsz. - Powstaje nowa struktura pionu windykacji - dodaje Radosław Stępień.

- Będziemy się też starali pomagać tym, którzy mają trudności życiowe, a w związku z tym również problemy z płaceniem czynszu - mówi Iwona Krul, dyrektor wydziału budynków i lokali Urzędu Miasta Łodzi. - Mowa tu o dodatkach z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dodatkach mieszkaniowych. Można też rozkładać zaległości na raty.

Miasto dysponuje dziś ok. 53 tysiącami mieszkań. Ok. 2.000 z nich to lokale socjalne. Najemcy są winni tytułem opłat ponad 200 mln zł. Miesięczne wpływy AZK to ok. 21 mln zł. Powinny zaś wynosić ok. 23-24 mln zł.