Dodatki do rent oraz emerytur. Sprawdź, czy należą ci się...

  Dodatki do rent oraz emerytur. Sprawdź, czy należą ci się dodatkowe pieniądze

  Patrycja Wacławska

  Dziennik Łódzki

  Dziennik Łódzki

  Emeryci i renciści, którzy skończą 75 lat lub są całkowicie niezdolni do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, dostaną dodatek
  1/4
  przejdź do galerii

  Emeryci i renciści, którzy skończą 75 lat lub są całkowicie niezdolni do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, dostaną dodatek ©123RF

  Za emeryturę trudno związać ci koniec z końcem? Zastanawiasz się, skąd wziąć dodatkowe pieniądze, ale nie masz siły lub chęci, by dorabiać? Sprawdź - może masz prawo do któregoś ze specjalnych dodatków pieniężnych.
  Z dodatków mogą skorzystać tylko te osoby, które spełniają warunki określone w przepisach.

  Dodatek pielęgnacyjny
  Przysługuje on wyłącznie osobie, która ma prawo do emerytury bądź renty. Nie otrzyma go jednak każdy emeryt i rencista, a jedynie ci, którzy są całkowicie niezdolni do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyli 75 lat. Obecnie dodatek ma wysokość 215,84 zł i jest waloryzowany zawsze przy okazji waloryzacji rent i emerytur.

  Osoby, które kończą 75 lat, nie muszą nic robić, by otrzymać dodatek.
  Dostaną go z urzędu, co oznacza, że ZUS sam zwiększy ich emeryturę o kwotę przysługującego dodatku. Nie ma znaczenia stan zdrowia, a więc nawet 75-latek cieszący się doskonałą kondycją otrzyma dodatkowe pieniądze.

  Inaczej jest w przypadku osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji. Tutaj dodatek jest przyznawany na wniosek emeryta bądź rencisty. Potrzebne będzie zaświadczenie o stanie zdrowia. Zaświadczenie na druku OL-9 wypełnia lekarz prowadzący nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym złożysz wniosek o dodatek.

  Mimo spełnienia opisanych wyżej warunków, dodatek nie zostanie przyznany osobie, która przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu. Dodatku nie dostanie też osoba, która pobiera zasiłek pielęgnacyjny.

  Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny
  Dodatek pielęgnacyjny często bywa mylony z zasiłkiem pielęgnacyjnym. Podobne są nie tylko nazwy obu świadczeń, ale też krąg osób uprawnionych do ich otrzymania. Zasiłek przysługuje niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie niepełnosprawnej powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21. roku życia. Zasiłek przysługuje też osobie, która ukończyła 75 lat. Mimo spełnienia tych warunków, zasiłku nie dostanie przede wszystkim osoba, która ma prawo do dodatku pielęgnacyjnego lub jest umieszczona w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie. Zasiłek wypłacany jest przez gminę (zwykle przez ośrodek pomocy społecznej).

  Tym, co zasadniczo różni zasiłek od dodatku, jest jego wysokość. Zasiłek to zaledwie 153 zł.

  Ryczałt energetyczny
  Ma pomóc w pokryciu kosztów energii elektrycznej, gazowej i cieplnej w mieszkaniu emeryta. Niestety, nie każdy może się o niego starać. Dostaną go przede wszystkim: kombatanci; żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych; wdowy lub wdowcy - emeryci i renciści, pozostali po kombatantach; wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierające emeryturę lub rentę.

  Wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie ryczałtu składa się na wniosku ZUS-ER-DKK-01. Do wniosku trzeba dołączyć decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych albo potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców, bądź zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej - w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych. W przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych konieczne jest zaświadczenie właściwego organu wojskowego.

  Wysokość ryczałtu to obecnie 168,71 zł.

  Dodatek kombatancki oraz dodatek kompensacyjny
  Należą się one emerytowi lub renciście, który jest kombatantem lub ofiarą represji. Wdowom lub wdowcom po tych osobach przysługuje dodatek kompensacyjny.

  Do wniosku o oba te dodatki trzeba dołączyć zaświadczenie potwierdzające uprawnienia kombatanckie wydane przez: szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sprzed 18 maja 2014 roku; ministra pracy i polityki socjalnej od 24 stycznia 1991 roku do 1 stycznia 1991 roku.

  Wdowa lub wdowiec po osobie, która była kombatantem lub była uprawniona do dodatku, do wniosku o dodatek kompensacyjny powinna dołączyć zaświadczenie Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzające uprawnienia jako członka rodziny.

  Obecnie dodatek kombatancki wynosi 215,84 zł, zaś dodatek kompensacyjny#- 32,38 zł.

  Dodatek za tajne nauczanie
  Przysługuje on nauczycielom, którzy w czasie okupacji podczas II wojny światowej prowadzili tajne nauczanie bądź przed 1 września 1939 r. nauczali w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska.

  Dodatek za tajne nauczanie wynosi obecnie 215,84 zł. Osobom uprawnionym do dodatku kombatanckiego i dodatku za tajne nauczanie, przysługuje tylko jeden z tych dodatków.

  Wysokość innych dodatków do emerytur i rent
  – Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji - 323,76 zł;
  – Świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - od 10,82 zł do 215,84 zł;
  – Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich - od 10,82 zł do 215,84 zł.

  Czytaj treści premium w Dzienniku Łódzkim Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo