Elektrownia Bełchatów - lider z centralnej Polski

Redakcja
Udostępnij:
Od blisko 30 lat Elektrownia Bełchatów, wchodząca dzisiaj w skład spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, może pochwalić się mocą nieosiągalną dla innych polskich elektrowni. Jej znaczenie dla polskiej gospodarki i regionu jest ogromne i trudno je przecenić. To właśnie bełchatowskiej elektrowni oraz sąsiadującej z nią kopalni miasto Bełchatów zawdzięcza miano stolicy polskiej energetyki.

Ważna dla kraju

Od 1988 roku, gdy w Elektrowni Bełchatów oddano do eksploatacji ostatni z dwunastu zaplanowanych bloków energetycznych, jest ona nieprzerwanie liderem wśród polskich wytwórców energii elektrycznej, stale utrzymując około 20-procentowy udział w produkcji energii elektrycznej w krajowym systemie energetycznym. Oznacza to, że co piąta kilowatogodzina zużywana przez polskiego odbiorcę pochodzi z bełchatowskiej elektrowni. Dodatkowo, dzięki spalaniu stosunkowo taniego paliwa - węgla brunatnego z bełchatowskiej kopalni - spełnia rolę stabilizatora cen energii elektrycznej w kraju.

W jaki sposób Elektrownia Bełchatów osiągnęła swoją obecną pozycję? Rozwój elektrowni następował w trzech etapach, podczas których sukcesywnie zwiększano jej tzw. moc zainstalowaną.

Pierwszy etap to czas budowy i oddawania do eksploatacji kolejnych bloków energetycznych. Miało to miejsce w latach 1981 - 1988. - Wraz z oddawaniem do eksploatacji kolejnych bloków przyrastała moc zainstalowana Elektrowni Bełchatów - mówi Waldemar Szulc, wiceprezes zarządu ds. wytwarzania w PGE GiEK SA. Ostatni blok oddano 12 października 1988 r. - Moc zainstalowana w tamtym okresie wynosiła 4.320 MW - przypomina Waldemar Szulc.

Drugi etap, podczas którego nastąpił stopniowy wzrost mocy w Elektrowni Bełchatów, to czas kompleksowej modernizacji turbin. Rozpoczął się on w 1997 r. i dzięki niemu pod koniec 2004 r. elektrownia mogła się już pochwalić mocą 4.440 MW. - Podstawowym założeniem prowadzonych wówczas modernizacji było nie tylko zwiększenie mocy osiągalnych poszczególnych bloków, ale również przedłużenie ich żywotności - tłumaczy wiceprezes zarządu.

Kolejny wzrost mocy wiązał się z rozpoczętą w 2007 r. kompleksową modernizacją bloków 3 - 12, która dodatkowo ma na celu dostosowanie emisji do zaostrzonych wymogów środowiskowych.

Bardzo mocnym akcentem w najnowszej historii bełchatowskiej elektrowni, umacniającym jej pozycję lidera, było oddanie w 2011 r. do użytku nowego bloku o mocy 858 MW, które zapoczątkowało trzeci - najnowszy - etap rozwoju. - Podniosło to moc zainstalowaną do poziomu 5. 298 MW i od tego czasu pozostaje ona na niezmienionym poziomie - informuje Marek Ciapała, obecny dyrektor Elektrowni Bełchatów. - Należy dodać, że moc osiągalna jest jeszcze wyższa i wynosi dzisiaj 5.400 MW! A to oznacza, że stanowi ona 14 procent mocy osiągalnej w krajowym systemie elektroenergetycznym oraz ponad połowę mocy będących w dyspozycji PGE GiEK SA, a także tych, które osiągają wszystkie elektrownie opalane węglem brunatnym w Polsce.

Obserwujemy zatem stałe umacnianie się pozycji bełchatowskiej elektrowni jako największego producenta energii elektrycznej w Polsce. Obniżenie ilości produkowanej energii elektrycznej nastąpiło jedynie w latach 2006 - 2011, a spowodowane było zaostrzeniem regulacji unijnych w zakresie emisji dwutlenku węgla i związanym z tym ograniczeniem przydziałów bezpłatnych uprawnień do emisji CO2.

- Jednak i w tym czasie, dzięki prawidłowo prowadzonej polityce remontowej i inwestycyjnej, rosła sprawność Elektrowni Bełchatów i swoje największe poziomy osiągnęła w latach 2008 - 2009 - informuje Waldemar Szulc. - Sprzyjało temu również to, że w tych latach węgiel brunatny z odkrywki Bełchatów uzyskał najlepsze w swej historii parametry jakościowe. A to oznacza, że zużycie węgla na jednostkę wyprodukowanej energii elektrycznej było w tym czasie najniższe.

Na obecną pozycję Elektrowni Bełchatów w krajowym systemie elektroenergetycznym ma wpływ nie tylko jej wielkość i zainstalowana moc. Bardzo duża konkurencyjność rynkowa energii elektrycznej produkowanej w bełcha-towskiej elektrowni ma swoje źródło w wykorzystywanym paliwie. Jest nią węgiel brunatny wydobywany w pobliskiej kopalni. To wciąż najtańsze polskie paliwo, spośród tych wykorzystywanych do produkcji energii. Ale nawet i te wymienione czynniki nie miałyby większego znaczenia, gdyby nie bardzo wysoka efektywność urządzeń zainstalowanych w bełchatowskiej elektrowni oraz ich niska awaryjność.

- To oczywiście zasługa stosowanych technologii, ale też bardzo wysokich kompetencji pracowników - podkreśla dyrektor Marek Ciapała. Dzięki nim bełchatowskie bloki energetyczne charakteryzują się bardzo wysoką dyspozycyjnością i są w maksymalnym stopniu wykorzystywane do pokrycia krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Stopień wykorzystania mocy zainstalowanej w naszej elektrowni wynosi obecnie blisko 75 proc. Liczba ta robi szczególnie duże wrażenie, gdy porówna się ją ze średnią w sektorze, a ta obecnie kształtuje się na poziomie 56 proc. Dyspozycyjność bloków energetycznych przekracza 82 proc., co również wyróżnia Elektrownię Bełchatów na tle całego krajowego systemu elektroenergetycznego. Przy tym w ostatnim roku bloki energetyczne w bełchatowskiej elektrowni przepracowały w sumie 92,5 tys. godzin. Wszystkie te wskaźniki od lat budzą szacunek w środowisku energetyków i są potwierdzeniem wielkiej fachowości zatrudnionych w Elektrowni Bełchatów pracowników.

W 2014 r. elektrownia wyprodukowała 34,3 TWh energii elektrycznej . To blisko 22 procent całej energii, która trafiła do krajowego systemu elektroenergetycznego. - Nikt inny w Polsce nie może pochwalić się takim wynikiem - podkreśla Waldemar Szulc. - Najważniejszym czynnikiem decydującym o znaczeniu Elektrowni Bełchatów dla całego kraju są stosunkowo nowe urządzenia energetyczne - podsumowuje.

Ważna dla regionu

Elektrownia Bełchatów leży w centrum Polski. To kolejny ważny atut, podnoszący jej znaczenie w krajowym systemie elektroenergetycznym. Zatrudniający dziś około 3.300 pracowników oddział ma również ogromny udział w kierunkach rozwoju regionu łódzkiego. Elektrownia należy do największych firm w województwie i od samego początku istnienia, wraz z sąsiadującą kopalnią, miała ogromny wpływ na procesy oraz oblicze gospodarcze i społeczne okolic Bełchatowa. To jeden z największych pracodawców regionu, od lat cieszący się zasłużoną renomą wśród pracowników, wyznaczający wysokie standardy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uprawnień pracowniczych.

Sąsiedztwo tak dużej firmy, lidera w swoim segmencie, bardzo pozytywnie oddziałuje na inne obszary gospodarcze regionu. Doświadcza tego m.in. gmina Kleszczów, na terenie której znajduje się kilka stref przemysłowych, a w nich ma swoje siedziby ponad 40 firm z całego świata, m.in. z Niemiec, Finlandii, Austrii, Francji, Holandii, Włoch, Portugalii, Szwajcarii i Hiszpanii. Są one zasilane energią bezpośrednio z elektrowni, dzięki czemu obecni tam inwestorzy ponoszą mniejsze koszty jej pozyskania.

Korzyści z sąsiedztwa ma także Bełchatów, do którego płynie ciepło wytwarzane w elektrowni. Od 1993 r. w pełni pokrywa ona zapotrzebowanie miasta i mieszkańców na ciepło. - Elektrownia Bełchatów jest wytwórcą energii w kogeneracji - informuje Waldemar Szulc. - Kogeneracja to jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z jednego strumienia paliwa, co pozwala na oszczędność nawet do 40 proc. węgla w stosunku do produkcji rozdzielonej, powodując tym samym obniżenie kosztów wytwarzania przy jednoczesnym ograniczeniu emisji dwutlenku węglu oraz zmniejszeniu ilości zanieczyszczeń. Jest to najtańsza i najlepsza produkcja ciepła - podkreśla.

Elektrownia Bełchatów już od ponad 30 lat produkuje prąd dostarczany do polskich domów. 3 lutego 2014 r. około godziny 2:00 zużyła miliardową tonę węgla dostarczonego z Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, a 16 czerwca 2015 r. o godzinie 19:35 licznik wyprodukowanej energii w Elektrowni Bełchatów wskazał 850.000.000 MWh.

W tym roku Elektrownia Bełchatów obchodzi 40-lecie swojego powstania. Nadal jest, dzięki stałym modernizacjom, elektrownią bardzo nowoczesną i spełniającą wszystkie europejskie normy środowiskowe. To wszystko skłania do stwierdzenia, że Elektrownia Bełchatów pełniła i przez najbliższe kilkanaście lat nadal będzie pełnić funkcję rdzenia polskiego systemu elektroenergetycznego, zapewniając polskiej gospodarce energetyczne bezpieczeństwo.

Elektrownia Bełchatów od 2010 r. jest częścią spółki PGE GiEK, jednego z koncernów wchodzących w skład największej grupy energetycznej w kraju - Polskiej Grupy Energetycznej.

Moc zainstalowana Elektrowni Bełchatów na przestrzeni lat 1982 - 2015:

1982 r. - oddanie do użytku pierwszego bloku energetycznego - 360 MW

1988 r. - oddanie do użytku 12. bloku - 4.320 MW

2004 r. - zakończenie modernizacji 12 turbin - 4.440 MW

2011 r. - oddanie do eksploatacji nowego bloku energetycznego o mocy 858 MW - 5.298 MW

Zakupy z „dark store” coraz popularniejsze

Wideo

Dodaj ogłoszenie