Nasza Loteria - pasek na kartach artykułów

Innowatorzy edukacji nagrodzeni - Gala XXXVI Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji LISTA FOTO WIDEO

Magdalena Jach
Magdalena Jach
Gala XXXVI Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji
Gala XXXVI Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji Krzysztof Szymczak
We wtorek, 13 czerwca 2023, w Pałacu Poznańskich w Łodzi odbyło się tegoroczne podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji. Jest ono okazją do wręczenia nagrodzonym dyrektorom, nauczycielom, uczniom, pracodawcom, szkołom i firmom certyfikatów informujących o uznaniu, docenieniu ich przedsięwzięć innowacyjnych oraz do promowania ich osiągnięć nie tylko na forum lokalnym, ale także wojewódzkim i ogólnopolskim.

Oto tegoroczni innowatorzy edukacji - Gala XXXVI Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego od wielu lat kreuje, upowszechnia i realizuje różnorodne projekty dotyczące innowacji programowych, metodycznych i organizacyjnych. Prowadzi i koordynuje prace nad wytwarzaniem nowatorskich działań pedagogicznych oraz ich wdrażaniem do praktyki szkolnej. Współpracuje z wieloma instytucjami łódzkimi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi wspierającymi edukację.

We wtorek, 13 czerwca 2023, w Pałac Poznańskich w Łodzi odbyło się podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji. Poznaliśmy laureatów - uczniów, nauczycieli, dyrektorów, pracodawców, szkoły i firmy - wyróżniające się przedsięwzięciach innowacyjnymi. Łódzkie Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji prezentuje i honoruje osoby, instytucje, firmy wdrażające i promujące nowatorstwo. Nagrody przyznawane są za talent, twórczość i wyobraźnię, za kreowanie, wdrażanie i wspieranie innowacji, za mistrzostwo w pedagogicznej profesji, za wspieranie edukacji i promowanie jej rozwoju.

Innowacje w edukacji
Uroczystość jest podsumowaniem działalności innowacyjnej nauczycieli, uczniów, instytucji i środowisk wspomagających edukację i edukatorów. Jest to także święto nauczycieli akademickich, wybitnych naukowców, którzy prezentują najwyższy poziom osiągnięć badawczych na rzecz zmian i innowacji w edukacji. Kreatorzy zmian w edukacji, osoby wytwarzające i wdrażające do praktyki oświatowo-wychowawczej, szkolnej i pozaszkolnej, w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi pomysły, idee, modele rozwiązań kluczowych problemów związanych z konstruowaniem i wytwarzaniem wiedzy przez uczących się i ich nauczycieli. W ubiegłych latach tytułu i certyfikaty otrzymali m.in.: prof. Jan Miodek, prof. Michał Kleiber – Prezes PAN, Anna Dymna, Kazimierz Tischner, prof. Stanisław Bielecki – rektor PŁ, prof. Zdzisław Ratajek, prof. Zbyszko Melosik, prof. Sławomir Wiak – prorektor PŁ, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Instytut Badań Edukacyjnych, Philips Lighting Poland, Public Consulting Group Polska, Izba Rzemieślnicza, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, Microsoft Sp. z o.o. Polska, TME - Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. Veolia Energia Łódź S.A. Piotr Hammer, prezes zarządu HAMMERMED Medical Polska Marcel Szytenchelm, założyciel i dyrektor artystyczny Studia Teatralnego „Słup” w Łodzi Krzysztof Cwynar, prezes zarządu Stowarzyszenia STUDIO INTEGRACJI, dr hab. n. med. Piotr Woźniak, prof. uczelni, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Małgorzata Brzezińska Konsul Honorowy Wielkiej Brytanii.

A oto lista wyróżnionych 2023

XXXVI PODSUMOWANIE RUCHU INNOWACYJNEGO W EDUKACJI 2023

TYTUŁ „TALENT UCZNIOWSKI”

1. Kajetan Nowicki, uczeń Szkoły Podstawowej nr 173 im. Żołnierzy Dywizji Kościuszkowskiej w Łodzi

2. Maciej Olszewski, uczeń Szkoły Podstawowej nr 120 im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi

3. Igor Selma, uczeń Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Łodzi

4. Aleksander Sobolewski, uczeń Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Łodzi

5. Karolina Rytczak, uczennica Szkoły Podstawowej nr 162 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi

6. Michalina Antosik, uczennica Szkoły Podstawowej nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi

7. Franciszek Kaczorowski, uczeń Szkoły Podstawowej nr 141 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Łodzi

8. Jakub Olczak, uczeń Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi

9. Franciszek Naskiewicz, uczeń Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi

10. Jakub Jaros, uczeń Szkoły Podstawowej nr 160 im. Powstańców Śląskich w Łodzi

11. Wiktor Gawłos, uczeń Szkoły Podstawowej nr 198 z oddziałami sportowymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi

12. Natasza Stań, uczennica Szkoły Podstawowej nr 198 z oddziałami sportowymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi

13. Wiktoria Sygnet, uczennica XXXII Liceum Ogólnokształcącego im. Haliny Poświatowskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi

14. Julia Żołądek, uczennica Szkoły Podstawowej nr 198 z oddziałami sportowymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi

15. Piotr Kowski, uczeń Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi

16. Błażej Ojrzyński, uczeń Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi

ZŁOTY CERTYFIKAT „TALENT UCZNIOWSKI”

1. Jan Gwarda, uczeń Zespołu Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika w Łodzi

2. Kacper Jędrzejczyk, uczeń Zespołu Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika w Łodzi

3. Michał Roguz, uczeń Szkoły Podstawowej nr 79 im. Łódzkich Olimpijczyków w Łodzi

TYTUŁ „TALENT ARTYSTYCZNY”

1. Oliwia Skowron, uczennica Szkoły Podstawowej nr 202 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi

2. Gaja Wilewska, uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi

3. Faustyna Żerańska, uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi

4. Olek Żyta, uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi

5. Zofia Płaziuk, uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi

6. Jan Tietz, uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi

TYTUŁ „NAUCZYCIEL INNOWATOR”

1. Agnieszka Daniłowicz, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 55 im. Eugeniusza Lokajskiego w Łodzi

2. Agata Wielemborek, nauczycielka Przedszkola Miejskiego nr 35 w Łodzi

3. Agnieszka Bednarek, nauczycielka świetlicy w Szkole Podstawowej nr 42 im. Stanisława Staszica w Łodzi

4. Paulina Lesiak, nauczycielka Przedszkola Familijna Łódka w Łodzi

5. Elżbieta Barabasz, nauczycielka Przedszkola Miejskiego nr 58 w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Łodzi

6. Renata Wrona, nauczycielka XLII Liceum Ogólnokształcącego im. Ireny Sendlerowej w Łodzi

7. Agnieszka Gruszczyńska, nauczycielka Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej im. o. Anastazego Pankiewicza w Łodzi

8. Anetta Formańska, nauczycielka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi

9. Katarzyna Sencio-Grzelak, nauczycielka XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi

10. Katarzyna Darnowska, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 70 im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi

11. dr Magdalena Wojciechowska, nauczycielka XII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi, wykładowca w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego

12. Iwona Jankowska, nauczycielka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi

13. Jacek Radzikowski, nauczyciel XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii

Skłodowskiej-Curie w Łodzi

14. Katarzyna Gostyńska, nauczycielka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

15. Anna Skonka-Kielesińska, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 162 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi

16. Olga Szwed, nauczycielka XI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

17. Anna Daniel, nauczycielka Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi

18. Paweł Mateja, nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Łodzi

19. Dorota Lewińska, nauczycielka Zespołu Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

20. Paulina Motyka, nauczycielka Przedszkola Miejskiego nr 159 w Łodzi

21. Agnieszka Dawid, nauczycielka Przedszkola Miejskiego nr 41 w Łodzi

22. Ewa Buklis, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 113 im. Adolfa Dygasińskiego w Łodzi

23. Agnieszka Pabiniak, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 142 im. Zawiszy Czarnego w Łodzi

24. Joanna Miśkiewicz, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 139 im. Wojska Polskiego w Łodzi

25. Izabela Pietrzak, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 142 im. Zawiszy Czarnego w Łodzi

26. Piotr Kmieciak, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego – GKJ w Łodzi

27. Natalia Pacocha, wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Łodzi

TYTUŁ „PARTNER PRZYJAZNY EDUKACJI”

KATEGORIA INDYWIDUALNA

1. Katarzyna Szkopiecka, kierownik Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Łodzi

2. Marta Wieszczycka, trener ekologii w EKOLUBNI Mobilne warsztaty ekologiczne

3. Wojciech Ramus, dyrektor Muzeum Teatru Polskiego Radia, prezes Zarządu Fundacji

Teatr Wyobraźni

4. Robert Sakowski, wydawca Magazynu LIFE IN. Łódzkie

KATEGORIA GRUPOWA

1. :2 K Konsorcjum Kancelarii Adwokackich Piotrowska-Mańko / Effort-Szczepaniak w Łodzi

2. Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

3. Oddział Łódzki Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

4. SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o.

5. Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy

TYTUŁ „ORGANIZATOR PROCESÓW INNOWACYJNYCH”

KATEGORIA INDYWIDUALNA

1. Joanna Kmieć, nauczycielka Przedszkola Miejskiego nr 170 oraz Przedszkola Miejskiego nr 144 w Łodzi

2. Renata Fudała, dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi

3. Elżbieta Ciesiołkiewicz-Sanneh, nauczycielka i logopeda w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1 w Łodzi

4. Klaudia Balcerowska, wicedyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi

5. Beata Rubinkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 174 im. Jana Machulskiego w Łodzi

6. Ewa Zdziemborska-Jatczak, dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi

7. Ewa Zabost, wiceprezes Zarządu Fundacji Edukacyjnej SIŁACZKA

8. Małgorzata Górecka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 36 im. Zenona Wasilewskiego w Łodzi

9. Agnieszka Besser-Krysiak, nauczycielka w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach

10. Dominik Kwiatkowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 199 im. Juliana Tuwima w Łodzi

KATEGORIA GRUPOWA

1. Centralny Gabinet Edukacji Filmowej w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi

TYTUŁ „ORGANIZACJA INNOWACYJNA”

1. Szkoła Podstawowa nr 36 im. Zenona Wasilewskiego w Łodzi

2. Szkoła Podstawowa nr 58 im. Melchiora Wańkowicza w Łodzi

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi

4. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi

5. Zespół Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej w Łodzi

6. I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

TYTUŁ „INNOWACYJNY PRACODAWCA”

KATEGORIA INDYWIDUALNA

1. dr Józef Szmich, właściciel firmy Delia Cosmetics Sp. z o.o.

KATEGORIA GRUPOWA

1. Urząd Dozoru Technicznego Oddział Terenowy w Łodzi

TYTUŁ „KREATOR KOMPETENCJI ZAWODOWYCH”

KATEGORIA INDYWIDUALNA

1. Włodzimierz Drewnowski, nauczyciel Zespołu Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

2. Renata Pacocha, nauczycielka Technikum nr 3 w Łodzi

3. dr inż. Joanna Ratajczak, wicedyrektor ds. Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

TYTUŁ „KREATOR KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH”

KATEGORIA INDYWIDUALNA
1. Barbara Muras, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 58 im. Melchiora Wańkowicza w Łodzi

2. Kacper Malinowski, uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi

3. Ewelina Pajor, nauczycielka XXXII Liceum Ogólnokształcącego im. Haliny Poświatowskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi

ZŁOTY CERTYFIKAT „KREATOR KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH”

KATEGORIA INDYWIDUALNA

1. Krzysztof Cwynar, prezes Stowarzyszenia Studio Integracji

2. Paweł Patora, kierownik Kabaretu Bi-Ba-Bo przy Domu Literatury w Łodzi

KATEGORIA GRUPOWA

1. TV TOYA

TYTUŁ „KREATOR KOMPETENCJI ARTYSTYCZNYCH”

KATEGORIA INDYWIDUALNA

1. Kamil Chałupnik, nauczyciel Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi

2. Łukasz Warenica, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Świnoujściu

KATEGORIA GRUPOWA

1. Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi

2. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi

3. Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi

TYTUŁ „KREATOR INNOWACJI”

KATEGORIA INDYWIDUALNA

1. Katarzyna Różalska, nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi

2. Anita Bołbot, nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II

w Bedoniu Wsi

3. Agata Kucharczyk, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi

4. Małgorzata Krukowska, nauczycielka Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi

5. Jolanta Proszak, nauczycielka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi

6. Tomasz Frasoński, nauczyciel Zespołu Szkół Przemysłu Mody im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty oraz wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

7. Przemysław Jankiewicz, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

8. Anna Rytwińska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 55 im. Eugeniusza Lokajskiego w Łodzi

9. Małgorzata Kowalewska, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu

TYTUŁ „LIDER W EDUKACJI”

KATEGORIA INDYWIDUALNA

1. Piotr Płaczek, nauczyciel Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi, kierownik biura Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Łodzi

2. Magdalena Górska-Czekaj, nauczycielka Niepublicznej Szkoły Podstawowej Gaudeamus Bemowo w Warszawie

3. Lidia Kucharczyk–Dera, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 141 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Łodzi

4. Adrian Jaszczyk, nauczyciel Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi

5. Małgorzata Bartniak, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 162 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi

6. Magdalena Mankiewicz, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 97 w Łodzi

7. Ewa Urbańska, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 56 im. Bronisława Czecha w Łodzi

8. Joanna Swacyna, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Łodzi

9. Żaneta Pastuszka, nauczycielka Przedszkola Miejskiego nr 235 w Łodzi

10. Krzysztof Wielkopolan, nauczyciel XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi

11. Justyna Pietryka, nauczycielka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi

12. Izabela Raczyńska-Bawej, nauczycielka Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi

13. Urszula Szczepaniak, nauczycielka Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi

TYTUŁ „LIDER SZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO”

KATEGORIA INDYWIDUALNA

1. Małgorzata Katarzyńska, nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Łodzi

2. Beata Arkusińska, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 206 im. Łódzkich Włókniarek w Łodzi

KATEGORIA GRUPOWA

1. Szkoła Podstawowa nr 84 im. Generała Józefa Bema w Łodzi

2. Szkoła Podstawowa nr 143 w Łodzi

3. Szkoła Podstawowa nr 206 im. Łódzkich Włókniarek w Łodzi

4. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii „Łódź” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Łodzi

TYTUŁ „AFIRMATOR RUCHU INNOWACYJNEGO”

KATEGORIA INDYWIDUALNA

1. dr Justyna Ratkowska-Pasikowska, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Porównawczej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

2. Dominik Goss, właściciel firmy Inwedo Sp. z o.o.

3. Stanisław Polit, student Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim

TYTUŁ „HOMO CREATOR”

1. Małgorzata Goździecka, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 198 z oddziałami sportowymi i XXXII Liceum Ogólnokształcącego im. Haliny Poświatowskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi

TYTUŁ „LIDER SPOŁECZNO-OŚWIATOWY”

KATEGORIA INDYWIDUALNA
1. Renata Czaja, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 198 z oddziałami sportowymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi

KATEGORIA GRUPOWA

1. Lidl Sp. z o.o. sp. k

2. NAAN Laboratorium Biokosmetyki Anna Sadowska

3. Moje Bambino Sp. z o.o.

4. UNITRAVEL KIELJAN LIS Spółka Jawna

5. Nowa Szkoła Sp. z o.o.

6. Termy Poddębice Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji

7. Mentor S.A. Oddział w Łodzi

TYTUŁ „MISTRZ PEDAGOGII”

1. dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior, dziekan Wydziału Technologii Informatycznych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

2. Łukasz Wojtasik, ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie związany z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę

3. prof. dr hab. Krzysztof Szmidt, kierownik Katedry Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

TYTUŁ „AMBASADOR INNOWACYJNYCH IDEI I PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH”

KATEGORIA INDYWIDUALNA

1. Jarosław Brodecki, student Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska

2. Karol Sobański, prezes Zarządu Addictive Group Spółka z o. o.

3. Barbara Świetlik, sekretarz Łódzkiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej

KATEGORIA GRUPOWA

1. Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi

2. GroMar Sp. z o.o.

ZŁOTY CERTYFIKAT „AMBASADOR INNOWACYJNYCH IDEI I PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH”

KATEGORIA INDYWIDUALNA

1. dr hab. inż. Ewa Korzeniewska, prof. uczelni, prodziekan ds. studenckich – studia stacjonarne Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej

KATEGORIA GRUPOWA

1. Muzeum Miasta Łodzi

_______________________________________________________________________________

STATUETKA „SKRZYDŁA WYOBRAŹNI”

(nagroda za szczególne osiągnięcia w działalności innowacyjnej dla edukacji)

KATEGORIA INDYWIDUALNA

1. dr hab. Alina Wróbel, dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

2. Witold Skrzydlewski, właściciel Firmy H. Skrzydlewska

KATEGORIA GRUPOWA

1. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

2. Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej

3. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łódzki

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Sanatorium Czytelnicze w bibliotece w Chrzanowie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Innowatorzy edukacji nagrodzeni - Gala XXXVI Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji LISTA FOTO WIDEO - Express Ilustrowany

Wróć na dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki