Nagroda Polin dla łodzianina. Otrzymał ją Paweł Kulig, który od ośmiu lat dba o Nowy Cmentarz Żydowski w Łodzi

Sławomir Sowa
Sławomir Sowa
Paweł Kulig od 8 lat opiekuje się Nowym Cmentarzem Żydowskim, znajdującym się przy ulicy Brackiej w Łodzi.Od 2019 roku jest prezesem Stowarzyszenia Strażnicy Pamięci, powołanego i działającego na rzecz ochrony żydowskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego Łodzi.Nowy Cmentarz Żydowski w Łodzi jest największą w Polsce, a drugą w Europie pod względem powierzchni nekropolią żydowską, obejmującą ponad 40 hektarów, na której zachowało się około 160 tysięcy nagrobków. Aby podołać wyzwaniu, jakim jest opieka nad tak wielkim obszarem, Paweł Kulig zbudował grono sojuszników i współpracowników, z którymi walczy o pamięć i godny wygląd tego niezwykłego miejsca.Dzięki jego charyzmie i energii, ludzie z różnych środowisk i zawodów, przyłączają się do prowadzonych działań, a kolejne akcje porządkowe gromadzą coraz więcej osób. Ważnym aspektem jest też to, że w akcjach porządkowania uczestniczy młodzież, w której kształtowane są i przekazywane właściwe postawy szacunku do wspólnego dziedzictwa.Dzięki jego staraniom, akcja porządkowania cmentarza uzyskała w 2020 roku honorowy patronat Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej. Aby sformalizować działania i rozszerzyć ich zakres, Paweł Kulig powołał Stowarzyszenie Strażnicy Pamięci, które realizuje swe cele poprzez organizowanie akcji wolontaryjnych i charytatywnych, oraz spotkań, warsztatów, prelekcji, wystaw, koncertów i spacerów edukacyjnych.Paweł Kulig od lat pomaga także potomkom łódzkich Żydów w odkrywaniu rodzinnych historii i losów najbliższych. Dla wielu z nich odszukał groby przodków, którymi opiekuje się. Społecznik pozostaje w przyjacielskich relacjach z ziomkostwem łódzkich Żydów w Izraelu. W 2019 roku otrzymał specjalny dyplom uznania i podziękowania od Forum Żydów Polskich w Izraelu oraz odznaczenie "Chroniąc Pamięć", przyznawane Polakom zasłużonym dla ratowania żydowskiego dziedzictwa.
Paweł Kulig od 8 lat opiekuje się Nowym Cmentarzem Żydowskim, znajdującym się przy ulicy Brackiej w Łodzi.Od 2019 roku jest prezesem Stowarzyszenia Strażnicy Pamięci, powołanego i działającego na rzecz ochrony żydowskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego Łodzi.Nowy Cmentarz Żydowski w Łodzi jest największą w Polsce, a drugą w Europie pod względem powierzchni nekropolią żydowską, obejmującą ponad 40 hektarów, na której zachowało się około 160 tysięcy nagrobków. Aby podołać wyzwaniu, jakim jest opieka nad tak wielkim obszarem, Paweł Kulig zbudował grono sojuszników i współpracowników, z którymi walczy o pamięć i godny wygląd tego niezwykłego miejsca.Dzięki jego charyzmie i energii, ludzie z różnych środowisk i zawodów, przyłączają się do prowadzonych działań, a kolejne akcje porządkowe gromadzą coraz więcej osób. Ważnym aspektem jest też to, że w akcjach porządkowania uczestniczy młodzież, w której kształtowane są i przekazywane właściwe postawy szacunku do wspólnego dziedzictwa.Dzięki jego staraniom, akcja porządkowania cmentarza uzyskała w 2020 roku honorowy patronat Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej. Aby sformalizować działania i rozszerzyć ich zakres, Paweł Kulig powołał Stowarzyszenie Strażnicy Pamięci, które realizuje swe cele poprzez organizowanie akcji wolontaryjnych i charytatywnych, oraz spotkań, warsztatów, prelekcji, wystaw, koncertów i spacerów edukacyjnych.Paweł Kulig od lat pomaga także potomkom łódzkich Żydów w odkrywaniu rodzinnych historii i losów najbliższych. Dla wielu z nich odszukał groby przodków, którymi opiekuje się. Społecznik pozostaje w przyjacielskich relacjach z ziomkostwem łódzkich Żydów w Izraelu. W 2019 roku otrzymał specjalny dyplom uznania i podziękowania od Forum Żydów Polskich w Izraelu oraz odznaczenie "Chroniąc Pamięć", przyznawane Polakom zasłużonym dla ratowania żydowskiego dziedzictwa. Fot. Maciek Jaźwiecki/Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Laureatem konkursu Nagroda POLIN 2020 został Paweł Kulig, który od 8 lat opiekuje się Nowym Cmentarzem Żydowskim w Łodzi, a od roku jest prezesem Stowarzyszenia Strażnicy Pamięci, powołanego i działającego na rzecz ochrony żydowskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego Łodzi. Oprócz niego wyróżnienie w konkursie otrzymała Justyna Biernat z Tomaszowa Mazowieckiego, a w gronie finalistów znalazła się także Agnieszka Mysakowska z Wielunia. W roku 2017 laureatką konkursu była Joanna Podolska, dyrektorka Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

Zwycięzca konkursu otrzyma 20 000 złotych. Podczas finału konkursu, który odbył się w mediach społecznościowych Muzeum POLIN, przyznano również wyróżnienia. Otrzymali je Justyna Biernat z Tomaszowa Mazowieckiego oraz działające w Wielkopolsce Stowarzyszenie Krotochwile.

Sylwetki nagrodzonych i nominowanych w galerii

Paweł Kulig od 8 lat opiekuje się Nowym Cmentarzem Żydowskim, znajdującym się przy ulicy Brackiej w Łodzi.Od 2019 roku jest prezesem Stowarzyszenia Strażnicy Pamięci, powołanego i działającego na rzecz ochrony żydowskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego Łodzi.Nowy Cmentarz Żydowski w Łodzi jest największą w Polsce, a drugą w Europie pod względem powierzchni nekropolią żydowską, obejmującą ponad 40 hektarów, na której zachowało się około 160 tysięcy nagrobków. Aby podołać wyzwaniu, jakim jest opieka nad tak wielkim obszarem, Paweł Kulig zbudował grono sojuszników i współpracowników, z którymi walczy o pamięć i godny wygląd tego niezwykłego miejsca.Dzięki jego charyzmie i energii, ludzie z różnych środowisk i zawodów, przyłączają się do prowadzonych działań, a kolejne akcje porządkowe gromadzą coraz więcej osób. Ważnym aspektem jest też to, że w akcjach porządkowania uczestniczy młodzież, w której kształtowane są i przekazywane właściwe postawy szacunku do wspólnego dziedzictwa.Dzięki jego staraniom, akcja porządkowania cmentarza uzyskała w 2020 roku honorowy patronat Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej. Aby sformalizować działania i rozszerzyć ich zakres, Paweł Kulig powołał Stowarzyszenie Strażnicy Pamięci, które realizuje swe cele poprzez organizowanie akcji wolontaryjnych i charytatywnych, oraz spotkań, warsztatów, prelekcji, wystaw, koncertów i spacerów edukacyjnych.Paweł Kulig od lat pomaga także potomkom łódzkich Żydów w odkrywaniu rodzinnych historii i losów najbliższych. Dla wielu z nich odszukał groby przodków, którymi opiekuje się. Społecznik pozostaje w przyjacielskich relacjach z ziomkostwem łódzkich Żydów w Izraelu. W 2019 roku otrzymał specjalny dyplom uznania i podziękowania od Forum Żydów Polskich w Izraelu oraz odznaczenie "Chroniąc Pamięć", przyznawane Polakom zasłużonym dla ratowania żydowskiego dziedzictwa.

Nagroda Polin dla łodzianina. Otrzymał ją Paweł Kulig, który...

Jak napisano w uzasadnieniu, kapituła konkursu doceniła odwagę Pawła Kuliga, niezbędną do tego, aby podjąć ogromne wyzwanie, jakim jest opieka nad obejmującą ponad 40 hektarów największą nekropolią żydowską w Polsce, oraz umiejętność budowy wokół swoich działań grona sojuszników i współpracowników.

Dzięki staraniom laureata, akcja porządkowania cmentarza uzyskała w 2020 roku honorowy patronat Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej. Aby sformalizować swoje działania i rozszerzyć ich zakres, Paweł Kulig powołał Stowarzyszenie Strażnicy Pamięci, które realizuje swe cele poprzez organizowanie akcji wolontaryjnych i charytatywnych, oraz spotkań, warsztatów, prelekcji, wystaw, koncertów i spacerów edukacyjnych.

Paweł Kulig od lat pomaga także potomkom łódzkich Żydów w odkrywaniu rodzinnych historii i losów najbliższych. Dla wielu z nich odszukał groby przodków, którymi opiekuje się. Społecznik pozostaje w przyjacielskich relacjach z ziomkostwem łódzkich Żydów w Izraelu. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową w wysokości 20 000 złotych.

Sukces mieszkanek Tomaszowa Mazowieckiego i Wielunia

Wyróżnienia w konkursie przyznano Justynie Biernat z Tomaszowa Mazowieckiego oraz działającemu w Wielkopolsce Stowarzyszeniu Krotochowile.

Justyna Biernat jest założycielką Fundacji Pasaże Pamięci. Od wielu lat chroni pamięć o tomaszowskich Żydach, działając na polu kulturalnym i naukowym. Realizuje projekty edukacyjno-artystyczne, prowadzi spacery śladami tomaszowskiego getta, pisze artykuły naukowe, utrzymuje stały kontakt z potomkami tomaszowskich Żydów. Na stronie Pasaży Pamięci publikuje dwujęzyczne teksty poświęcone żydowskiej historii Tomaszowa Mazowieckiego. Wyróżniona otrzyma nagrodę finansową w wysokości 10 000 złotych.

W gronie tegorocznych finalistów konkursu znaleźli się również: Agnieszka Mysakowska z Wielunia, Karol Głębocki z Wysokiego Mazowieckiego oraz Mirosław Reczko z Ciechanowca. Finaliści otrzymają nagrody finansowe w wysokości 5 000 złotych.

- Konkurs Nagroda POLIN 2020 odbył się w szczególnych warunkach, w sytuacji, gdy epidemia COVID-19 znacząco utrudniła realizację i finansowanie projektów społecznych. Mimo tych przeciwności wybór laureata, wyróżnionych i finalistów konkursu był bardzo trudny. Jesteśmy pod wrażeniem konsekwencji, z jaką działają wszyscy finaliści, ich zaangażowania, energii i determinacji. Wyrażamy uznanie i wdzięczność wszystkim, którzy działają na rzecz zachowania dziedzictwa polskich Żydów - podkreślił Radosław Wójcik, kierownik konkursu Nagroda POLIN 2020.

Czym jest nagroda Polin?

Nagroda POLIN jest przyznawana osobom, organizacjom lub instytucjom aktywnie działającym na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów a jej celem jest promocja postaw zgodnych z misją Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Spośród otrzymywanych przez muzeum aplikacji, kapituła konkursu każdego roku nominuje, nagradza i wyróżnia osoby lub organizacje, które w ostatnich latach wykazały się ważnym, niekonwencjonalnym, niezwykłym działaniem, postawą, dziełem, wypowiedzią o istotnym wpływie na społeczną świadomość historii polskich Żydów oraz na budowanie relacji polsko–żydowskich.

Nagroda Polin jest przyznawana od 2015 roku. W 2017 roku laureatką została łodzianka Joanna Podolska, dyrektorka Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.

Mecenasem konkursu Nagroda POLIN 2020 jest Jankilevitsch Foundation. Nagrody pieniężne w tegorocznej edycji konkursu ufundowali: Tomek Ulatowski, Znamienity Darczyńca Muzeum POLIN, Wiktor Askanas i Ewa Masny-Askanas, Odette and Nimrod S. Ariav Foundation oraz anonimowy darczyńca. Współorganizatorem finału konkursu Nagroda POLIN 2020 było Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Działanie realizowane jest w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” jest finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

Kapituła Konkursu Nagroda POLIN 2020

  • prof. dr. hab. Dariusz Stola, historyk, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN, były dyrektor Muzeum POLIN - Przewodniczący Sądu Konkursowego
  • Zygmunt Stępiński, Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
  • Paula Sawicka, Przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”,
  • Piotr Wiślicki, Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce,
  • Grzegorz Jankilevitsch, Jankilevitsch Foundation, Znamienity Darczyńca Muzeum POLIN,
  • dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW, kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW oraz wykładowca na Wydziale Psychologii UW,
  • Natalia Bartczak, laureatka Nagrody POLIN 2019,
  • Łucja Koch, kierowniczka Działu Edukacji Muzeum POLIN,
  • Marcin Kącki, reporter, redaktor „Dużego Formatu”, Dziennikarz Roku w konkursie Grand Press 2007
  • Zuzanna Radzik, teolożka, publicystka i blogerka

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Jak unikać informacyjnego przeładowania? Zobacz program 3 sposoby NA

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki
Dodaj ogłoszenie