reklama

"Pro100 chodnikiem". Drogowcy wyremontują lub wybudują chodniki na 130 ulicach [LISTA]

Agnieszka MagnuszewskaZaktualizowano 
Łukasz Kasprzak
W przyszłym tygodniu drogowcy rozpoczną remonty kolejnych chodników i powrócą tym samym do ubiegłorocznej akcji "Pro100 chodnikiem". W tym roku chodniki zostaną wyremontowane lub wybudowane na 130 ulicach.

- W tym roku mamy rekordową kwotę na budowę, modernizację i remonty chodników - podkreśla Katarzyna Mikołajec, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu. - To 6,5 mln zł na remonty chodników oraz 1,1 mln zł na modernizację kolejnych odcinków chodników na al. Kościuszki. Do tego mamy 6 mln zł na budowę chodników.

W przypadku budowy chodników lokalizacje są wskazywane przez rady osiedli. W tym roku chodniki powstaną na ul. Kolumny, Złotno, Konstantynowskiej i Okólnej. Chodniki zostaną też wybudowane przy okazji większych inwestycji. - Duże środki są na nie przeznaczone przy przebudowie Piramowicza, Traugutta, Rydzowej oraz ulic wokół dworca - wylicza Katarzyna Mikołajec.

Dodatkowe środki na chodniki będą też pochodzić z budżetu obywatelskiego. Dotyczy to remontów chodników na ul. Gorkiego, Gogola, Ćwiklińskiej i Dostojewskiego. - Z tych środków będzie również finansowana modernizacja kolejnego odcinka Armii Krajowej, która ma głównie polegać na remoncie chodników i miejsc postojowych - mówi Mikołajec.

Z kolei remonty chodników ze środków ZDiT będą wykonywane w pierwszej kolejności tam, gdzie wskazywali łodzianie oraz rady osiedli.
- Podpisaliśmy już umowę z wykonawcami remontów. Prace powinny się rozpocząć już w przyszłym tygodniu m.in na ul. Pankiewicza, Kongresowej, Rodzeństwa Fibaków - wylicza Marcin Woźniak, zastępca naczelnika Wydziału Eksploatacji. - Lada moment zostanie też ogłoszony przetrag na modernizację chodników na kolejnych dwóch odcinkach al. Kościuszki. To odcinek od al. Mickiewicza do Zamnenhofa po stronie zachodniej i od Zamenhofa do Struga po stornie wschodniej. W ramach tej modernizacji powstaną nowe kwietniki i drzewa. Jednak w tym roku nie uda się zakończyć remontu wszystkich chodników na al. Kościuszki. Na przyszły rok pozostanie odcinek od ul. 6 Sierpnia do Zielonej.

NA NASTĘPNEJ STRONIE LISTA MIEJSC GDZIE ZOSTANĄ WYBUDOWANE LUB WYREMONTOWANE CHODNIKI

Nowe chodniki powstaną:
Budowa chodnika po południowej stronie ul. Okólnej na odcinku od DK 71 do ul. Łagiewnickiej.
Budowa chodnika w ul. Kolumny na odc. od działki nr 31/3 do ul. Zygmunta
Budowa chodnika w ul. Konstantynowskiej na odc. od ul. Krańcowej do wejścia do parku
Budowa chodnika przy ul. Złotno na odcinku od ul. Mieczników do ul. Gwardii Ludowej – strona południowa
Wykonanie projektu chodnika przy ul. Huta Jagodnica od ul. Złotno do Żurawinowej po stronie wschodniej
Budowa chodnika w ul. Kolumny na odc. Carrefour - działka nr 31/3
Budowa chodnika w ul. Złotno na odc. Mieczników - granica miasta
Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową oraz wymiana nawierzchni miejsc postojowych na kostkę betonową MEBA (ulice Ćwiklińskiej, Gogola, Gorkiego, Dostojewskiego) - budżet obywatelski
Budowa chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, przejścia dla pieszych oraz rekultywacja zieleńców wzdłuż Armii Krajowej na odc. od Wyszyńskiego do Maratońskiej - budżet obywatelski
Budowa chodnika po południowej stronie ul. Okólnej na odcinku od DK 71 do ul. Łagiewnickiej.
Budowa chodnika w ul. Konstantynowskiej na odc. od ul. Krańcowej do wejścia do parku

W tych miejscach ruszą remonty chodników w przyszłym tygodniu:

Bałuty
1. ul. Pankiewicza - remont chodnika od ul. Wojska Polskiego do ul. Spornej i utworzenie miejsc postojowych przy Szpitalu Dziecięcym.
2. ul. Marysińska - remont chodnika od pętli autobusowej do ul. Inflanckiej po stronie wschodniej
3. Utwardzenie miejsc postojowych od ul. Lutomierskiej przy bloku ul. Powstańców Wielkopolskich Nr 2
4. Naprawa chodnika na ul. Sierakowskiego od ul. Jana w kierunku północnym - o powierzchni łącznej 40 m2
5. Remont chodnika na ulicy Ołowianej
6. Remont chodnika na ulicy Koguciej
7. Remont chodnika na ulicy Porzeczkowej
8. Remont chodnika na ulicy Sasanek
9. Remont chodnika na ul. Bukowej
10. ul. Organizacji WiN- remont chodnika na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Franciszkańskiej
11. Naprawa chodnika przy ul. Kołodziejskiej (od Nr 6 w kierunku ul. Wrześnieńskiej)
12. Naprawa chodnika przy ul. Wrześnieńskiej na odcinku od ul. Piwnej w kierunku ul. Wrocławskiej o powierzchni łącznej 120 m2
13. Naprawa chodnika na ul. Ks. Brzóski – ul. Pojezierska
14. Naprawa chodnika na ul. Kaszubska ( od ul. Limanowskiego do końca)
15. Naprawa chodnika na ul. Mokra ( obie strony od ul. Krotoszyńskiej do ul. Szamotulskiej)
16. Naprawa chodnika na ul. Wrocławska 3 obok Szkoły Baletowej
17. Naprawa chodnika na ul. Ks Brzóski nr 25 - Gimnazjum nr 12 o powierzchni łącznej 80 m2
18. Remont nawierzchni jezdni oraz dokończenie chodników ulicy Mosiężnej
19. Remont nawierzchni chodników na ulicy Jeża
20. Remont nawierzchni i chodników na ulicach Jaskrowej i Bzowej
21. Remont chodnika na ulicy Centralnej od ul. Rysiej do ul. Strusiej
22. Remont chodnika na ul. Działkowej
23. Dokończenie chodnika na ul. Św. Antoniego (od ul. Klonowej do ul. Limanowskiego, strona wschodnia i zachodnia)
24. Remont chodnika na ul. Chrobrego - Zgierska - o powierzchni łącznej 80 m2
25. ul. Strykowska na odc. od ul. Okólnej – remont nawierzchni chodników na dojściach do przystanków autobusowych.
26. ul. Metalowa – remont nawierzchni chodnika

Górna
1. Remont chodnika w ulicy św. Rafała Kalinowskiego od ul. Gościniec do nr 8 oraz w ul. Gościniec nr 1 wraz z rekonstrukcją rowów melioracyjnych
2. Remont chodnika po stronie wschodniej w ulicy Tuszyńskiej od ul. Sanockiej do ul. Piasecznej
3. Remont chodnika na ul. Pryncypalnej od ul. Tuszyńskiej do ul. Rzgowskiej w Łodzi
4. Remont chodnika na ul. Kongresowej od ul. Strażackiej do ul. Pryncypalnej w Łodzi
5. Remont chodnika z krawężnikiem na ul. Przestrzennej po parzystej stronie od ul. Pasjansowej do ul. Pikowej
6. Remont chodnika na ul. Przestrzennej po parzystej stronie od ul. Karowej do ul. Pańskiej
7. Remont chodnika na ul. Gombrowicza po parzystej stronie od ul. Przewodniej do nr-u 20
8. Remont chodnika na ul. Łaskowice od ul. Sanitariuszek do skrzyżowania z ul.Nad Dobrzynką
9. Remont chodnika na ul. Przewodniej po parzystej stronie od ul. Starorudzkiej do ul. Przewodniej nr 88
10. Remont chodnika na ul. Łagodnej po parzystej stronie
11. Remont chodnika na ul. Ekonomicznej po nieparzystej stronie od ul. Szymanowskiego do ul. Pańskiej
12. Remont chodnika na ul. Wędkarskiej po nieparzystej stronie od nr-u 3 do ul. Kuźnickiej
13. Remont chodnika na ul. Rzemieślniczej po nieparzystej stronie od ul. Przewodniej do ul. Aleksandra
14. Remont chodnika na ul. Pawła po nieparzystej stronie od ul. Zjednoczenia do nr-u 5
15. Remont chodników w ulicy Wójtowskiej po stronie północnej i południowej od ulicy Rzgowskiej do ulicy Niemcewicza
16. Naprawa chodnika na ulicy Tuszyńskiej od ul. Wesołej do ul. Grażyny, strona wschodnia
17. Remont chodnika na ul. Beniowskiego w Łodzi
18. Remont chodnika na ul. Koncertowej w Łodzi
19. Remont chodnika na ul. Czytelniczej w Łodzi
20. Remont chodnika w ul. Rolniczej od ul. Konopnickiej do ul. Chłodnikowej
21. Remont chodnika wzdłuż budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Gałczyńskiego 3 w Łodzi od strony klatek schodowych
22. Remont chodnika przy ul. Wysockiego po stronie parzystej
23. Remont chodnika po stronie zachodniej w ulicy Niemcewicza od ul. Łącznej do ul. Szymonowica
24. Remont chodnika po stronie południowej w ulicy Strycharskiej od ul. Tuszyńskiej do ogrodzenia placu kościelnego przy ul. Strycharskiej 21
25. Remont chodnika po stronie zachodniej w ulicy Sokola od ul. Zygmuntowskiej do posesji nr 23
26. Dokończenie remontu chodnika na ul. Mieszczańskiej
27. Remont chodnika w ul. Łazowskiego do wysokości przekazanych środków na realizację zadania
28. Remont schodów na chodniku promenadowym: odcinek od ul. Milionowej a ul. Przybyszewskiego w obrębie W-21 działka nr 548/15
29. ul. Paderewskiego od bl. nr 16 do ul. Ciołkowskiego (strona północna) – remont nawierzchni chodnika,
30. ul. Grabowa na odc. Milionowa - Senatorska – remont nawierzchni chodników
31. ul. Karpia na odc. od ul. Niższej do ul. Tetmajera (strona południowa) – remont nawierzchni chodnika,

Polesie
1. Remont chodnika w ulicy Złotno (od ul. Bruskiej do ul. Legnickiej po obu stronach oraz od ul. Rąbieńskiej do posesji przy ul. Złotno 32 po stronie południowej) , i ul. Rąbieńskiej od nr 1 do ul. Rezedowej
2. Remont chodników przy ul. Fizylierów (od ul. Złotno do ul. Czołgistów po stronie zachodniej oraz od ul Czołgistów do ul. Spadochroniarzy po stronie wschodniej), ulicy Spadochroniarzy (od ul. Płatowcowej do ul. Burskiej), ulicy Rezedowej od Rąbieńskiej do ul. Bronowej i ul. Bronowej z wykorzystaniem kostki betonowej typu behaton.
3. Remont chodnika na ulicy Michałowicza od ul. Krakowskiej
4. ul. Borowa od ul. Solec do ul. Siewnej
5. ul. Ossowskiego na odc. od nr 4 w kierunku ul. Lorentza
6. ul. Norwida na odc. od ul. Karolewskiej do ul. Celnej

Widzew
1. Remont chodnika na ul. Gajcego na odc. od ul. Taborowej do ul. Szelburg Zarembiny
2. Remont chodnika na ul. Gajcego na odc. od ul. Taborowej do ul. Szelburg Zarembiny
3. Naprawa chodnika przy ul. Zakładowej usytuowanego pomiędzy ulicami: K. Odnowiciela i ul. Bka Świdnickiego; Naprawa chodnika usytuowanego przy zbiegu ulic: Zakładowa-Ziemowita na wysokości bloku 100.
4. Remont odcinka chodnika ul. Tymienieckiego( strona parzysta) od chodnika ul. Księży Młyn do ul. Przędzalnianej
5. Remont chodnika ul. Tymienieckiego od wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 29 (Przędzalniana 70) do ul. Wilczej
6. Remont chodnika ul. Zbiorczej – strona nieparzysta od odc zakończonego remontem w 2014 dalej w kierunku wschodnim
7. Remont chodnika ul. Niskiej – strona nieparzysta od posesji nr 9 do al. Piłsudskiego
8. Remont chodnika ul. Nowej – strona nieparzysta od ul. Nawrot w kierunku Al. Piłsudskiego
9. Remont odcinków chodnika na ul. Gołębiej
10. ul. Gajcego odc. Rokicińska – Szaniawskiego, rejon przejazdu PKP – remont nawierzchni chodnika,
11. ul. Pomorska od nr 445 w kierunku ul. Goryczkowej – remont nawierzchni chodnika,
12. ul. Zbiorcza (kontynuacja robót) – remont nawierzchni chodnika
13. ul. Skrzetuskiego - remont nawierzchni chodnika

Sródmieście
1. ul. Małachowskiego na odc. od ul. Solskiego w kierunku ul. Konstytucyjnej (strona północna) – remont nawierzchni chodnika.
2. ul. Rodzeństwa Fibaków – remont nawierzchni chodnika
3. Al. Kosciuszki, odcinek Zamenhofa - Mickiewicza , str. zachodnia
4. al.Kosciuszki, odcinek Zamenhofa - Struga, str. wschodnia
5. al.Kościuszki, odcinek od ul. Struga , w kierunku wjazdu na teren NBP

FLESZ: Elektryczne samoloty nadlatują.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 16

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

t
też Górna

Albo Sternfelda.
Tam nie wyszczerbionych chodników. Nie ma żadnych chodników. Tak giną ludzie idący poboczem. A ty masz nierówny chodnik.

x
xxx

ZDiT w latach ubiegłych obiecał wymianę zniszczonych przez budowlańców kanalizacji sanitarnej krawężników i chodników. W ubiegłym roku zrobiono około 100 metrów. I dalej nic się nie robi. A może ZDiT wywiąże się ze swoich obietnic.

I
Inżynier

Dom w 3 miesiące to możesz sobie z klocków postawić ...tylko ktoś wcześniej musi fundamenty wylać. Nie masz pojęcia o organizacji robót i procesach technologicznych.
Gdyby W-Z przebudowywano jak dawniej się to robiło, tzn. z całkowitym wyłączeniem z ruchu, z bazą na miejscu, a nie wśród autobusów, pieszych, tramwajów i samochodów - wtedy faktycznie dałoby się zrobić to krócej.

Ale na pewno dołożenie robotników i szpadli nie jest problemem dla tej, czy innej budowy - a o tym tu jest dyskusja!

Ł
Łodzianin

Łódź to nie tylko centrum. Wszędzie w centrum są chodniki, czasem krzywe, ale są.
Natomiast poza centrum też mieszkają ludzie i dla nich brak chodnika to sprawa życia i śmierci, bo na takich drogach nagminnie dochodzi do potrąceń pieszych. Tu nie chodzi o spokojne osiedlówki, tylko o przelotowe trasy typu ul. Kolumny, albo Okólna.

L
Las

Kiedy dokończycie remont chodnika na Wileńskiej (od Celnej do Bratysławskiej, po stronie przychodni)? Nie wykonano zejścia z chodnika przy przychodni w stronę Celnej! Płyty chodnikowe są powyginane i grożą wypadkiem!

l
loli

jw

o
oko

w pierwszej kolejnosci powinno być całe centrum - to się rzuca w oczy każdemu przyjezdnemu i jest jednym z powodów wrażenia "dziadostwa" miasta. wreszcie z tym skończmy!

T
TOmini

Chyba zart tygodnia!!! na ul Gorkiego zamiast zwiekszyc ilosc miejsc parkingowych to jeszcze zlikwidowali te miejsca,tam gdzie bylo 11 miejsc teraz jest kawalek chodnika!!!

m
mieszkanka górnej

Szkoda ze nikt naprawdę nie pochodził po łódzkich ulicach i chodnikach i nie sprawdził faktycznego ich stanu bo na Rogozińskiego, Cieszyńskiej i Cieszkowskiego jak o chodniki i krawężniki wołają o pomstę do nieba tak i ulice bez kratek odpływowych w trakcie deszczu.
chodniki są ruchome i wyszczerbione, trzeba uważać by nogi nie skręcić, jak deszcz pada by nie nadepnac na ruchome płyty by nie olać się błotem z pod nich, krawężniki wysokie i poszczerbione, ciężko podjechać z wozkiem dziecięcym a samochody psuja sobie o nie zderzaki i nie tylko, ulice bez odpływow i w trakcie deszczu wszytko po trawniki jest tu zalane a niekiedy i po klatki schodowe. Dodatkową wada brak miejsc parkingowych co za tym idzie auta parkują po obu stronach ulicy i aby przejechać należy najpierw przepuścić cały rząd jadących z nad przeciwka a później rusza drugi rząd inaczej trzeba szukać luki między autami i wciskać się by przepuścić jadącego na przeciwko.
Zapraszam zainteresowanych do oglądania tych ulic i chodnikow oraz tych które będą remontowane by ocenić jak myślą politycy, nasz rząd i władze.

a
abc

A może te 11 milionów, które ZDiT otrzymał na fundamenty wiaduktu, którego nie będzie przeznaczyć na remont chodników na Starym Polesiu.

.

Jakże się cieszę, że na Starym Polesiu chodniki nie wymagają remontu!

b
brrrum

po stronie zachodniej (ten po stronie wschodniej pozastawiany samochodami i przyczepami); piesi, czasem niepełnosprawni, chodzą tam po jezdni, jest niebezpiecznie.

t
ten sam

W obecnych czasach dom stawia się w 3 miesiące, od wbicia szpadla do wieszania obrazków w środku oczywiście o ile budują go fachowcy a inwestorem jest prywaciarz.

Analogicznie do Rowu - dom można zamiast 3 miesięcy to stawiać 3 lata, szczególnie jeśli inwestorem jest miasto a budowę wykonują ludzie jakby robili to za karę. Ale chociaż robota jest zagwarantowana na lata...

Ł
Łodzianin

Robotników nie brakuje. Bez problemu można ich ściągnąć z sąsiednich powiatów. To NIE JEST przyczyna takiego tempa prac. Opóźnienia na dworcu powoduje niewyjaśniona sytuacja z Enkevem, a przy rowie Zdanowskiej nie ma opóźnień.

A po co wyzywasz ludzi, to już tylko twoje chamstwo może wyjaśnić.

Ł
Łodzianin

Czort z remontami, ale nowe chodniki to mniej wypadków z udziałem pieszych. Wypadków często śmiertelnych.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3