Łask jest kolejnymi miastem w regionie, które planuje postawić na geotermię. Władze gminy chcą to zrobić razem z wojskiem.

Specjaliści z Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Sztuki Wojennej przeprowadzili analizy, z których wynika, że pod Łaskiem mogą być złoża wód geotermalnych.

Teraz miejski samorząd chce zawrzeć umowę z wojskowymi uczelniami oraz z firmą geologiczną na wykonanie odwiertu. Decyzję w tej sprawie mają jutro podjąć łascy radni.

Zobacz też:Wody geotermalne w Łódzkiem. Tomaszów, Sieradz i Radomsko chcą dołączyć do Uniejowa

– To na razie uchwała intencyjna w sprawie współpracy w wymiarze pragmatyczno-naukowym z WAT i Akademią Sztuki Wojennej oraz firmą geologiczną Polgeol. Wyrażamy wolę współpracy przy realizacji projektu dotyczącego niskoemisyjnych i niezależnych energetycznie systemów zasilania w ciepło w naszej gminie. Szczegółowe zasady współpracy zostaną określone w umowie – zapowiada burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek.

Jak mówią łascy samorządowcy, WAT i ASzWoj przeprowadziły analizy hydrologiczne i termogeologiczne, z których wynika, że w rejonie miasta i gminy Łask z dużym prawdopodobieństwem występują złoża wód geotermalnych o bardzo dobrych parametrach.
– Zlokalizowane zasoby mogą zostać z powodzeniem wykorzystane w obszarze zastosowania niskoemisyjnych, niskoenergetycznych i inteligentnych rozwiązań energetycznych do zasilania infrastruktury budowlanej, osiedli komunalnych, budownictwa TBS, jak również innych obiektów, na przykład nowoczesnych, niskoenergetycznych biurowców czy elementów infrastruktury wojskowej znajdujących się na terenie lotniska – wylicza samorządowiec.

Czytaj też:Ogrzewanie geotermalne w Sieradzu

Według planów realizacja inwestycji w Łasku ma przebiegać w dwóch etapach. Pierwszy to zaprojektowanie i wykonanie odwiertu geotermalnego, na co można pozyskać pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Drugi etap, którego warunkiem rozpoczęcia będzie jednoznaczne potwierdzenie określonych parametrów wód geotermalnych po wykonaniu odwiertu, to zaprojektowanie i budowa zasilanej ze złóż geotermalnych sieci cieplnej i podłączenie jej do istniejącej sieci ciepłowniczej miasta.

Zdaniem łaskich urzędników, realnym terminem rozpoczęcia pierwszego etapu jest rok 2018. Trzeba bowiem przygotować szczegółową dokumentację, by starać się o pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.