MATURA USTNA POLSKI 2016 TEMATY: Pytania na maturze ustnej z polskiego 13 maja 2016 [PYTANIA]

tst
MATURA USTNA POLSKI 2016 13 MAJA TEMATY: Pytania na maturze ustnej z polskiego 13 maja 2016 [PYTANIA]
MATURA USTNA POLSKI 2016 13 MAJA TEMATY: Pytania na maturze ustnej z polskiego 13 maja 2016 [PYTANIA] Łukasz Kasprzak
MATURA USTNA POLSKI 2016: 13 MAJA 2016 [TEMATY, PYTANIA]. JĘZYK POLSKI USTNY [PYTANIA z 13 maja]. Piątek, 13 maja to kolejny dzień ustnej matury z języka polskiego w odświeżonej formule. Egzamin ustny z polskiego 2016, podobnie jak ubiegłoroczny ma formę wypowiedzi, do której maturzyści przystępują po wylosowaniu pytania. Tym razem, abiturienci, którzy odpowiadają po południu nie mają już tak prostego zadania, jak ich koledzy zdający w 2015 roku i nie znają od razu całej puli pytań. Jednak dzielą się z nami zagadnieniami, które już się pojawiły i przygotowują do swojego egzaminu. Na bieżąco publikujemy TEMATY, które pojawiają się na USTNEJ MATURZE Z JĘZYKA POLSKIEGO 2016. Możecie również sprawdzić wszystkie PYTANIA, które znalazły się na maturze w roku 2015. Część z nich pojawia się również w tym roku. Oby piątek 13 okazał się dla wszystkich maturzystów szczęśliwy! Trzymamy kciuki...

MATURA USTNA POLSKI 2016 - TEMATY, PYTANIA 13 MAJA 2016 - PIĄTEK

Podczas matury 2015 duża część absolwentów, idąc na spotkanie z komisją wiedziała już, na jakie pytania może trafić. Twórcy systemu na każdy dzień przygotowali bowiem po ok. 20 zagadnień, losowanych przez uczniów. Już od rana maturzyści zaczynali sporządzać pełną listę tych pytań - dzięki takiej samopomocy, absolwenci zdający ustnie polski w późniejszych godzinach mogli choć "na szybko" przejrzeć cały, przewidziany na dany dzień, materiał.

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 14 maja 2016

MATURA USTNA POLSKI 13.05.2016

W 2016 roku CKE na MATURĘ USTNĄ Z POLSKIEGO 2016 przygotowała zestawy zmieniające się co godzinę. W puli są 32 pytania, które w ciągu dnia mogą się powtórzyć. W każdej godzinie część pytań znika z puli, inne dochodzą. Zestawy pytań są takie same w szkołach w całym kraju. Przy niektórych numerach zestawów może pojawić się więcej zagadnień.

Maturzyści i w tym roku przygotowują się do matury ustnej w oparciu o zagadnienia, które pojawiają się na bieżąco. W ramach powtórki można również sięgnąć do tematów, które na maturze ustnej z języka polskiego pojawiły się w roku ubiegłym. Jak informują uczniowie - Na maturze ustnej z polskiego w 2016 roku pojawiają się podobne tematy co w 2015. Czasem jest tylko zmienione dzieło, do którego należy się odnieść, bądź pytanie jest inaczej sformułowane. Każdego dnia publikujemy bieżącą pulę pytań.

MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 13 maja 2016

1. Jak twórcy ukazują artystów w swoich dziełach. Odwołanie do tekstów literackich i do obrazu "Autoportret wśród masek" (1)

2. Środki językowe za pomocą, których autorzy ukazują potęgę żywiołów. Odwołanie do fragmentu "Chłopów" Władysława Reymonta i innych tekstów kultury(temat 2)

3. Sposoby spędzania wolnego czasu w tekstach literackich. Odwołanie do obrazu "Sanna" Konarskiego i dwóch tekstów literackich (3)

4. Jakie znaczenie ma poprawność językowa w mediach internetowych. Jak wpływa na komunikację? Odwołaj się do wskazanego tekstu o błędach językowych, innych tekstów kultury i własnych doświadczeń (temat 4)

5. Natura człowieka w kulturze. Odwołać się do "O dwu nogach Pana Cogito" Zbigniewa Herberta (temat 5)

Lewa noga normalna
rzekłbyś optymistyczna
trochę przykrótka
chłopięca
w uśmiechach mięśni
z dobrze modelowaną łydką
prawa
pożal się Boże -
chuda
z dwiema bliznami
jedną wzdłuż ścięgna Achillesa
drugą owalną
bladoróżową
sromotną pamiątką ucieczki
lewa
skłonna do podskoków
taneczna
zbyt kochająca życie
żeby się narażać
prawa
szlachetnie sztywna
drwiąca z niebezpieczeństwa
tak oto
na obu nogach
lewej którą przyrównać można do Sancho Pansa
i prawej
przypominającej błędnego rycerza
idzie
Pan Cogito
przez świat
zataczając się lekko

6. W jaki sposób artyści ukazują emocje? Na podstawie obrazu "Lament" Edwarda Burne-Jonesa. Odwołać się do tekstów literackich (temat 6)

7. Człowiek w sytuacji zniewolenia. Odwołać się do utworu "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego(temat 7)

8. Rola wyobraźni w dziełach kultury. Odwołanie do wskazanego obrazu Rafała Olbińskiego i innych tekstów literackich(temat 8)

9. W jaki sposób ukazywany jest obraz żony w utworach literackich. Na podstawie utworu "Żona modna" Ignacego Krasickiego i innych tekstów kultury(temat 9)

10. Jak artyści ukazują refleksje na temat wartości ludzkiego życia. Odwołanie do obrazu i tekstów literackich. (temat 10)

11. W jaki sposób w utworach literackich ukazywane są problemy społeczne? W odniesieniu do wskazanego tekstu.(temat 11)

12. Innowacje językowe. Wartość innowacji językowych na podstawie tekstu Jana Miodka, tekstów kultury i własnych doświadczeń (temat 12)

13. W jaki sposób w utworach ukazywana jest praca? Odwołanie do obrazu "Zbieracze jabłek" i innych tekstów literackich. (temat 13)

14. W jaki sposób twórcy przedstawiają zmienność świata? Odwołanie do wiersza Wisławy Szymborskiej "Nic dwa razy" i innych tekstów kultury (temat 14)

Nic dwa razy się nie zdarza
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodziliśmy się bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny.
Choćbyśmy uczniami byli
najtępszymi w szkole świata,
nie będziemy repetować
żadnej zimy ani lata.
Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy.
Wczoraj, kiedy twoje imię
ktoś wymówił przy mnie głośno,
tak mi było, jakby róża
przez otwarte wpadła okno.
Dziś, kiedy jesteśmy razem,
odwróciłam twarz ku ścianie.
Róża? Jak wygląda róża?
Czy to kwiat? A może kamień?
Czemu ty się, zła godzino,
z niepotrzebnym mieszasz lękiem?
Jesteś - a więc musisz minąć.
Miniesz - a więc to jest piękne.
Uśmiechnięci, współobjęci
spróbujemy szukać zgody,
choć różnimy się od siebie
jak dwie krople czystej wody.

15. Jakie refleksje na temat ludzkiej egzystencji mogą wyrazić twórcy dzieł sztuki? Na podstawie obrazu i innych tekstów kultury. (temat 15)

16. Różne typy narracji i ich funkcje w utworze literackim. W oparciu o fragment "Pamiętnika z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego oraz w odniesieniu do innych tekstów kultury. (temat 16)

17. Jak w tekstach kultury artyści przedstawiają zło. Na podstawie wskazanego obrazu Beksińskiego. (temat 17)

18. Jakie cechy powinna mieć wypowiedź retoryczna? Na podstawie tekstu Franciszka Karpińskiego o wymowie w prozie i wierszu(temat 18)

19. - Jaką funkcję pełni w dziele motyw snu? Odwołać się do fragmentu III części "Dziadów" Adama Mickiewicza, do całości utworu i innego tekstu kultury (temat 19)

- Rola poety w życiu bohatera lirycznego (temat 19 - również wskazany)

20. W jaki sposób dzieła nawiązują do innych utworów/dzieł. Odwołanie do plakatu, "Zemsty" A. Fredry i innego tekstu literatury, który nawiązuje do tekstu kultury. (temat 20)

21. Jaka jest rola języka? Odwołać się do wskazanego tekstu (tekst o języku, który jest formą opisu rzeczywistości), własnych doświadczeń i tekstu kultury (temat 21)

22. Omów motyw marności w tekstach kultury. Wiersz Hieronima Morsztyna. Vanitas Vanitatum et omnia Vanitas oraz teksty kultury (temat 22)

23. Jak teksty kultury wpływają na historie narodów? Odwołując się do obrazu "Ranny Powstaniec" Stanisława Witkiewicza i innych utworów literackich.

24. Puryzm i liberalizm, która postawa jest właściwa wobec języka? W odwołaniu do wskazanego tekstu (rozmowa), własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury (temat 24)

25. Wizerunek wojownika w tekstach kultury. Na podstawie obrazu Wojciecha Kossaka "Ułan i dziewczyna"(prawdopodobnie 25)

26. Motyw samotności człowieka w oparciu o opowiadanie Gustawa Herlinga - Grudzińskiego "Wieża". (temat 26)

27. Jakie postawy wobec życia możemy odnaleźć w tekstach literackich, tekstach kultury. Odwołać się do wskazanego obrazu z wizerunkiem modlących się mnichów (temat 27)

28. Jak poeci kreują rzeczywistość? Odwołanie do "Sklepów cynamonowych" Brunona Schulza (temat 28)

29. Jaką funkcje może pełnić dialektyzacja w utworze na podstawie wskazanego wiersza. (temat 29)

30. Jak przeszłość może kształtować przyszłość? W oparciu o wiersz "Do młodych" Adama Asnyka(temat 30)

Szukajcie prawdy jasnego płomienia!
Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg...
Za każdym krokiem w tajniki stworzenia
Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia,
I większym staje się Bóg!
Choć otrząśniecie kwiaty barwnych mitów,
Choć rozproszycie legendowy mrok,
Choć mgłę urojeń zedrzecie z błękitów,
Ludziom niebiańskich nie zbraknie zachwytów,
Lecz dalej sięgnie ich wzrok.
Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach...
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnoście gmach!
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!
Ze światem, który w ciemność już zachodzi
Wraz z całą tęczą idealnych snów,
Prawdziwa mądrość niechaj was pogodzi -
I wasze gwiazdy, o zdobywcy młodzi,
W ciemnościach pogasną znów!

31. W jakim celu i w jaki sposób artyści odwołują się do mitów? (temat 31)

32. Motyw tęsknoty za ojczyzną na podstawie fragmentu "Latarnika" Henryka Sienkiewicza. Odwołać się do innych tekstów kultury. (32)

TEMATY, które się pojawiły, bez określenia numeru zestawu:

  • Filozoficzne znaczenie tekstu na podstawie fragmentu tekstu i innych argumentów
  • Omówić problematykę żydowską w oparciu o wskazany tekst. Odwołanie do własnych doświadczeń

*pytania będą pojawiały się na bieżąco. Będą również aktualizowane oraz modyfikowane, tak aby zawierały jak najwięcej szczegółów. Są dostarczane przez maturzystów, więc mogą odbiegać nieco od oryginalnej formy. Przy niektórych numerach zestawów może pojawić się więcej zagadnień - trzeba na to zwracać uwagę.
** Numer pytania nie musi być numerem zestawu. Numer zestawu pojawia się w nawiasie. Jeśli w nawiasie jest "?" to oznacza, że nie został jeszcze wskazany numer zestawu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 144

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

a
agnies
To jest kpina ,a nie matura!!!
...
Te tematy z polaka są trudniejsze niż zadania z matematyki rozszerzonej.
g
gosc
hymn polski, bogurodzica
motywują do walki, blablabal
G
Gość
Mogłabym prosić o ten kalkulator?
m
maturzysta
i jakie odwołania do tego?
K
Kitka
Jak artyści kreują świat wyobrazony :)
h
haahahhahahhaa
Omówić problematykę żydowską na podstawie tekstu. Odwołać się do WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ!!! CO WY TUTAJ TWORZYCIE? :O
s
sobota
będą sobotnie tematy dodawane? tak jutro też zdajemy maturke ;)
g
gość
18. Jakie cechy powinna mieć wypowiedź retoryczna? Na podstawie tekstu Franciszka Karpińskiego o wymowie w prozie i wierszu(temat 18)
Temat fajny - 100%
Nie ma się co stresować :P
x
xx
To samo chciałam napisać, współczuję osobie której się to trafiło :o
s
ss
Chyba specjalnie na piątek 13 takie ciężkie tematy wybrali, cieszę się, że zdawałam wczoraj!
S
Szczęśliwa
Dziękuję wam za te pytania wylosowałam zestaw 27, pytanie było dodane godzinę przed moim egzaminem, kalkulator też dobrze działa :)
K
Kuba
Co to jest ?! Ja nie pamiętam abym to miał na polaku ?!
K
Kuba
Coraz gorsze te tematy, aż boje się co będę miał 19.
Oby nie językoznawstwo błagam ;_;
p
polski 2016
Polecam, warto sprawdzić!! :)
polski2016matura.blogspot.com
Wróć na dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki
Dodaj ogłoszenie