ZOBACZ
  KONIECZNIE

  Casting do konkursu Miss Ziemi Łódzkiej

  Rozwiń
  MATURA USTNA POLSKI 2017 TEMATY 9.05: Pytania na maturze...

  MATURA USTNA POLSKI 2017 TEMATY 9.05: Pytania na maturze ustnej z polskiego 9 maja 2017 [PYTANIA]

  tds

  Aktualizacja:

  MATURA USTNA 2017 Z POLSKIEGO PYTANIA 9 MAJA 2017
  1/15

  Przejdź do
  galerii zdjęć

  ©Filip Kowalkowski

  MATURA USTNA POLSKI 2017: 9 MAJA 2017 [TEMATY, PYTANIA]. JĘZYK POLSKI USTNY [PYTANIA z 9 maja]. TEMATY MATURA USTNA POLSKI 2017 9 MAJA. Wtorek, 9 maja to drugi dzień ustnej matury z języka polskiego w nowej formule, obowiązującej od 2015 roku. Tegoroczny egzamin ustny z polskiego, podobnie jak w w latach ubiegłych ma formę wypowiedzi, do której abiturienci przystępują po wylosowaniu pytania. Maturzyści nie znają od razu całej puli pytań, ale na bieżąco dzielą się z nami zagadnieniami, które się już pojawiły i przygotowują do swojego egzaminu. Wszystko to zgodnie z aktualnie obowiązującym systemem. Publikujemy i aktualizujemy TEMATY, które pojawiają się na USTNEJ MATURZE Z JĘZYKA POLSKIEGO 2017. Możecie również sprawdzić wszystkie PYTANIA, które znalazły się na maturze w roku 2016 i 2015. Część z nich może pojawić się również w tym roku. Trzymamy kciuki za wszystkich, życzymy powodzenia! PYTANIA NA MATURZE USTNEJ Z POLSKIEGO 9 MAJA 2017

  Ważne! Jak sprawdzić wyniki matur 2017? Zobacz poradnik "krok po kroku"  MATURA USTNA POLSKI 2017 - TEMATY, PYTANIA 9 MAJA 2017 - WTOREK


  Nowa formuła ustnej matury z języka polskiego pojawiła się w 2015 roku. Wówczas większość absolwentów, idąc na spotkanie z komisją wiedziała już, na jakie pytania może trafić. Twórcy systemu na każdy dzień przygotowali bowiem po ok. 20 zagadnień, losowanych przez uczniów. Już od rana maturzyści zaczynali sporządzać pełną listę pytań i dzięki takiej samopomocy, absolwenci zdający ustnie polski w późniejszych godzinach mogli choć "na szybko" przejrzeć cały, przewidziany na dany dzień, materiał.

  W 2016 roku CKE na MATURĘ USTNĄ Z POLSKIEGO 2016 przygotowała zestawy zmieniające się co godzinę. W puli były 32 pytania, które w ciągu dnia mogły się powtórzyć. W każdej godzinie część pytań znikała z puli, inne dochodziły. Zestawy pytań były takie same w szkołach w całym kraju.

  MATURA USTNA POLSKI 9.05.2017  Matura ustna z języka polskiego 2017 bazuje na systemie z 2016 roku. Zestawy tematów zmieniają się co godzinę, a w całej puli są pytania, które w ciągu dnia mogą się powtórzyć. Przy niektórych numerach zestawów może pojawić się więcej zagadnień. Tym sposobem maturzyści przygotowują się do matury ustnej w oparciu o tematy, które pojawiają się na bieżąco.

  W ramach powtórki można również sięgnąć do pytań, które na maturze ustnej z języka polskiego pojawiły się w latach ubiegłych. Na maturze ustnej z polskiego w 2016 roku pojawiały się podobne zagadnienia co w 2015. Czasem było tylko zmienione dzieło, do którego należało się odnieść, bądź pytanie było inaczej sformułowane. Podobnie może być w roku 2017. Każdego dnia publikujemy bieżącą pulę pytań.

  Pojawiające się pytania wraz z numerem tematu wpisujcie również w komentarzach. Zwracajcie uwagę na aktualizacje tematów. Życzymy powodzenia!

  MATURA USTNA POLSKI 2017 [TEMATY, PYTANIA] - 9 maja 2017  1. Relacja ojciec - syn na podstawie obrazu Gerarda ter Borcha "Ojcowskie Napomnienie" i innych tekstów literackich. (temat 1)


  fot. Wikimedia Commons

  2.W jaki sposób literatura wpływa na życie bohatera literackiego? Odwołaj się do fragmentu "Lalki" i innego tekstu kultury (temat 2)

  3. Oceń trafność poglądu, zgodnie z którym człowiek XXI wieku jest analfabetą emocjonalnym i nie potrafi mówić o uczuciach. Odwołaj się do fragmentu tekstu Jana Miodka "Słowa czułe, słowa zjadliwe", własnych doświadczeń życiowych i innych testów kultury (temat 3)

  Kliknij, aby przejść do fragmentu tekstu:JAN MIODEK, "SŁOWA CZUŁE, SŁOWA ZJADLIWE"

  4. Jak miłość może być ukazywana w tekstach kultury? Odwołaj się do podanego obrazu "Wieczna miłość" i wybranych tekstów literackich (temat 4)

  5.Jak twórcy ukazują ludzką egzystencję. Omów na podstawie fragmentu "Chłopów" Reymonta i innych tekstów kultury (temat 5)

  6. Jak przedstawiana jest polskość w tekstach literackich? Omów na podstawie obrazu Jerzego Dudy-Gracza przedstawiąjącego dworek w Żelazowej Woli "Polonez B-dur" (temat 6)


  fot. www.wychmuz.pl

  7. Podróżowanie- poszukiwanie siebie, czy odkrywanie świata? Na podstawie fragmentów "Jądra ciemności" i innych tekstów kultury (temat 7)

  8. Co sprawia ze użytkownicy języka akceptują zapożyczenia? Czy grozi nam europolszczyzna? (temat 8)

  9. Obraz wsi w tekstach kultury. Omów na podstawie obrazu Józefa Brandta "Pogawędka z młodymi praczkami". (temat 9)


  fot.www.artyzm.com

  10. Poezja wobec upływu czasu. Odnieś się do wiersza Juliana Tuwima "Janowi Kochanowskiemu" i innych tekstów kultury (temat 10)

  Janowi Kochanowskiemu

  Janowi Kochanowskiemu
  Meldują posłusznie poeci:
  - Praojcze! Składamy raport
  Z czterech pośmiertnych stuleci.

  Przybyło babilonu
  I ksiąg, i chytrych maszyn,
  A my z uśmiechem trwamy
  W nieziemskim obłędzie naszym.

  Wciąż między niebem i ziemią
  Rozruch wre nieustanny
  I judzą nas uwodne
  Apollinowe panny.

  Słońcu mówimy: słońce!
  Wiatrowi wzdychamy: wietrze!
  W podgwiezdnych samolotach
  Składamy słowa odwieczne.

  2
  Był Las, nie było nas,
  Las będzie, gdy nas nie będzie:
  Lutnia, trącona choć raz,
  Strunami rozdziera czas
  I gędzie.
  Nieśmiertelna to rzecz
  Owo muzyckie narzędzie.
  Murszeją pyszne trony,
  Gniją szkarłatne opończe,
  Twoich królów korony
  W muzeach drzemią, Praojcze!

  Rdzewieje hardy miecz,
  Głuchnie królewskie orędzie.
  A nieśmiertelna rzecz
  Owo muzyckie narzędzie.

  Z tomu Dzieła. 2 (1955)


  11. Co jest ważniejsze dla bohaterów literackich- wartości materialne czy duchowe. Omów na podstawie podanego plakatu i innych tekstów kultury (temat 11)

  12. Grzeczność w komunikacji językowej - na podstawie fragmentu tekstu "Grzeczność w komunikacji językowej" Małgorzaty Marcjanik, własnych doświadczeń językowych i tekstów kultury. (temat 12)

  13. Co mówi sen o bohaterze? Omów na podstawie Snu Senatora z III cz. "Dziadów" Adama Mickiewicza. Odwołaj się do całości utworu oraz innych tekstów kultury (temat 13)

  14. Czy marzenia mogą zmieniać rzeczywistość? Omów na podstawie plakatu i innych tekstów kultury. (temat 14)

  15. Jaką rolę w opisywaniu życia pełnią metafory. Omów na podstawie wiersza Zbigniewa Herberta "Podróż". (temat 15)

  Herbert Zbigniew

  Podróż

  1
  Jeśli wybierasz się w podróż niech będzie to podróż długa
  wędrowanie pozornie bez celu błądzenie po omacku
  żebyś nie tylko oczami ale także dotykiem poznał szorstkość ziemi
  i abyś całą skórą zmierzył się ze światem


  2
  Zaprzyjaźń się z Grekiem z Efezu Żydem z Aleksandrii
  poprowadzą ciebie przez uśpione bazary
  miasta traktatów kryptoportyki
  tam nad wygasłym atanorem tablicą szmaragdową
  kołyszą się Basileos Valens Zosima Geber Filalet
  (złoto wyparowało mądrość pozostała)
  przez uchyloną zasłonę Izydy
  korytarze jak lustra oprawione w ciemność
  milczące inicjacje i niewinne orgie
  przez opuszczone sztolnie mitów i religii
  dotrzecie do nagich bogów bez symboli
  umarłych to jest wiecznych w cieniu swych potworów


  3
  Jeżeli już będziesz wiedział zamilcz swoją wiedzę
  na nowo ucz się świata jak joński filozof
  smakuj wodę i ogień powietrze i ziemię
  bo one pozostaną gdy wszystko przeminie
  i pozostanie podróż chociaż już nie twoja


  4
  Wtedy ojczyzna wyda ci się mała
  kołyska łódka przywiązana do gałęzi włosem matki
  kiedy wspomnisz jej imię nikt z tych przy ognisku
  nie będzie wiedział za jaką leży górą
  jakie rodzi drzewa
  kiedy tak iście mało potrzeba jej czułości
  powtarzaj przed zaśnięciem śmieszne dźwięki mowy
  że - czy - się
  uśmiechaj się przed zaśnięciem do ślepej ikony
  do łopuchów potoku do steczki do łęgów
  przeminął dom
  jest obłok ponad światem


  5
  Odkryj znikomość mowy królewską moc gestu
  bezużyteczność pojęć czystość samogłosek
  którymi można wyrazić wszystko żal radość zachwyt gniew
  lecz nie miej gniewu
  przyjmuj wszystko


  6
  Co to za miasto zatoka ulica rzeka
  skała która rośnie na morzu nie prosi o nazwę
  a ziemia jest jak niebo
  drogowskazy wiatrów światła wysokie i niskie
  tabliczki w proch się rozpadły
  piasek deszcz i trawa wyrównały wspomnienia
  imiona są jak muzyka przejrzyste i bez znaczenia
  Kalambaka Orchomenos Kavalla Levadia
  zegar staje i odtąd godziny są czarne białe lub niebieskie
  nasiąkają myślą że tracisz rysy twarzy
  kiedy niebo położy pieczęć na twej głowie
  cóż może odpowiedzieć ostom wyżłobiony napis
  oddaj puste siodło bez żalu
  oddaj powietrze innemu


  7
  Więc jeśli będzie podróż niech będzie to podróż długa
  powtórka świata elementarna podróż
  rozmowa z żywiołami pytanie bez odpowiedzi
  pakt wymuszony po walce

  wielkie pojednanie


  16. W jakim celu i w jaki sposób są wykorzystywane przysłowia w komunikacji międzyludzkiej. Omów na przykładzie fragmentu tekstu Jerzego Bralczyka, własnych doświadczeń i innego tekstu kultury (temat 16)

  17. W jaki sposób artyści ukazują wybitnych ludzi? Odpowiedz i uzasadnij odnosząc się do obrazu "Wjazd Legionów do Kielc" Stanisława Kaczora-Batowskiego i innych tekstów literackich. (temat 17)  fot.odzimydozimy.bloog.pl

  18. Jakie funkcje pełnią przedmioty i postacie symboliczne w tekstach kultury ? Odwołaj się do fragmentu "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, całego utworu i innego tekstu kultury. (temat 18)

  19. Zapożyczenia a tworzenie nowych wyrazów? Omów na przykładzie podanego fragmentu, własnych doświadczeń i innych tekstów kultury. (temat 19)

  20. Jakie refleksje na temat świata przekazują ruiny i obrazy zniszczenia. Omów na podstawie przedstawionego obrazu i innych przykładów literackich. (temat 20)

  21. Refleksje na temat utraty bliskiej osoby na podstawie "Trenu I" Jana Kochanowskiego i innych tekstów kultury. (temat 21)

  22. Co utrudnia lub uniemożliwia komunikację językową? Na podstawie tekstu, własnych doświadczeń komunikacyjnych i innego tekstu kultury temat 22)

  23. W jaki sposób ukazywana się duchowa udręka? Omów na podstawie obrazu "Chrystus w Ogrójcu" El Greca i innych tekstów kultury. (temat 23)  24. Motyw dworku szlacheckiego na podstawie fragmentu z Przedwiośnia (temat 24).

  25. Jak śmierć jest przedstawiana w tekstach kultury? Omów na podstawie hymnu Jana Kasprowicz "Święty Boże, Święty Mocny!" (temat 25).

  26. W jaki sposób artyści ukazują motyw przemijania. Omów na przykładzie obrazu Caspara Davida Friedricha"Etapy życia" i innych tekstów literackich. (temat 26)


  fot. galeriaklasyki.pl

  27. Co przeżywa człowiek w sytuacji zniewolenia? Omów na podstawie fragmentu tekstu i innych tekstów literackich. (temat 27)

  28. Stylizacja biblijna na podstawie Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewicza (temat 28)

  29. Cierpienie - buduje czy niszczy człowieka? Na podstawie obrazu Hioba i innych tekstów literackich. (temat 29)

  30. Formy grzecznościowe. Odwołanie do podanego fragmentu, własnych doświadczeń i innego tekstu. (temat 30)

  31. Jaka role odgrywała muzyka w utworach literackich? + tekst z Cudzoziemki. (temat 31)

  32. W jaki sposób rozwój cywilizacyjny ukazują artyści? Odwołaj się do obrazu "Globalne ocieplenie" Janusza Orzechowskiego i innych tekstów literackich. (temat 32)


  fot.www.desa.pl

  PYTANIA [POCZEKALNIA]
  TEMATY, które się pojawiają, ale nie mają potwierdzonego numeru, bądź treści

  WAŻNE

  *pytania będą pojawiały się na bieżąco. Będą również aktualizowane oraz modyfikowane, tak aby zawierały jak najwięcej szczegółów. Są dostarczane przez maturzystów, więc mogą odbiegać nieco od oryginalnej formy. Przy niektórych numerach zestawów może pojawić się więcej zagadnień - trzeba na to zwracać uwagę.
  ** Numer pytania nie musi być numerem zestawu. Numer zestawu pojawia się w nawiasie. Jeśli w nawiasie jest "?" to oznacza, że nie został jeszcze wskazany numer zestawu

  MATURA USTNA POLSKI 2017 - TEMATY, PYTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH DNI
  A w ramach ćwiczeń do USTNEJ MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2017 proponujemy powtórkę. Pod poniższymi linkami znajdziecie wszystkie tematy, które pojawiły się zarówno w 2016, jak i w 2015 roku.

  MATURA 2017: Wszystko o egzaminie maturalnym 2017 - pytania, zadania, arkusze cke, odpowiedzi [sprawdź SERWIS SPECJALNY]  MATURA USTNA POLSKI 2016 - TEMATY, PYTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH DNI

  MATURA 2015: Matura ustna z języka polskiego [PYTANIA z poszczególnych dni]

  Czytaj treści premium w Dzienniku Łódzkim Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze (54)

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Temat 18

  Justyna (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 4 / 3

  Ja miałam inny temat odnośnie relacji mistrz-uczen. Odwołać sie do podanego fragmentu tekstu Imię róża i do wybranych tekstów kultury

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  temat 4

  gość (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 4 / 2

  obraz w temacie 4 jest autorstwa pana W******** Siudmaka

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Błąd w pytaniu 11,

  Angie (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 3 / 3

  powinno być "innych tekstów literackich", wiem, bo sama miałam to pytanie.

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Temat

  Pan x (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 2 / 4

  Temat: przyczyny i skutki urzywania wyrazow modnych na podstawie fagmentu Miodka innego tekstu kultury i wlasnych doswiadczen komunikacyjnych. Tak mniejwiecej wygladal temat.

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Słabo

  Asia (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 5 / 2

  Ja miałam motyw dworku szlacheckiego .. myślałam, że będzie lepiej bo w ostatnim momencie zabrałam inne pytanie ze stolika, a potem się okazało, że to które chciałam było duużo prostsze .....rozwiń całość

  Ja miałam motyw dworku szlacheckiego .. myślałam, że będzie lepiej bo w ostatnim momencie zabrałam inne pytanie ze stolika, a potem się okazało, że to które chciałam było duużo prostsze .. odwołałam się do Pana Tadeusza i Wesela ..zwiń

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Temat

  Xyz (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 5 / 4

  Ja wylosowałam: Jakie refleksje budzą ruiny i obraz zniszczenia? Na podstawie obrazu "Krajobraz z ruinami" Roberta Huberta


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  123

  qwe (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 6 / 2

  Ja to samo, jak Ci poszło?


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  ...

  Xyz (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 3 / 7

  Dobrze, coś wymyśliłam.

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  hej

  zgred (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 4 / 4

  miał ktoś pytanie nr. 10 ? jak tak to bo czego się odnieśliście ?


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  temat 10

  elo (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 4 / 5

  Ja miałam temat 10, podałam Kordiana z III cz. Dziadów i Kochanowskiego (treny)


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Xyz

  Xyz (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 4 / 5

  W Dziadach nie było Kordiana...


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  dfb

  elo (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 3 / 5

  oj mój błąd, miałam na myśli Konrada

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  odpowiedzi do matury z języka polskiego

  zeszłoroczny (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 6 / 3

  nowacki.it/ matura
  wpisujecie godzinę o której wchodzi pierwsza osoba (godzina rozpoczęcia pracy komisji) i którzy jesteście na liście - w dniu matury generuje pytania.

  Polecam, uwaga na...rozwiń całość

  nowacki.it/ matura
  wpisujecie godzinę o której wchodzi pierwsza osoba (godzina rozpoczęcia pracy komisji) i którzy jesteście na liście - w dniu matury generuje pytania.

  Polecam, uwaga na podróbki bo jest ich coraz więcejzwiń


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  nie

  nie (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 3 / 5

  nie nabierajcie sie na takie gowno

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  temat 22

  matura j.polski (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 4 / 4

  temat potwierdzam, zdane na 80% 32/40 pkt

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Temat 17

  zdane (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 7 / 4

  W jaki sposób artyści ukazują wybitnych ludzi? Odpowiedz i uzasadnij odnosząc się do obrazu "Wjazd Legionów do Kielc" Stanisława Kaczora-Batowskiego i innych tekstów literackich.


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  temat 17

  85% (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 3 / 7

  Treść tematu powinna być jak powyżej czyli "W jaki sposób artyści ukazują wybitnych ludzi? Odpowiedz i uzasadnij odnosząc się do obrazu "Wjazd Legionów do Kielc" Stanisława Kaczora-Batowskiego i...rozwiń całość

  Treść tematu powinna być jak powyżej czyli "W jaki sposób artyści ukazują wybitnych ludzi? Odpowiedz i uzasadnij odnosząc się do obrazu "Wjazd Legionów do Kielc" Stanisława Kaczora-Batowskiego i innych tekstów literackich".zwiń

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Sylwester w Teatrze Wielkim

  Sylwester w Teatrze Wielkim

  OSOBOWOŚĆ ROKU 2019 Nominuj kandydatów do prestiżowych nagród

  OSOBOWOŚĆ ROKU 2019 Nominuj kandydatów do prestiżowych nagród

  Szamanie na ekranie - nowy program kulinarny

  Szamanie na ekranie - nowy program kulinarny