MATURA USTNA POLSKI 2019 TEMATY Z 22.05 PYTANIA na maturze ustnej z polskiego 21 05 2019. MATURA USTNA POLSKI TEMATY na 22 05 2019?

(fed)
MATURA USTNA POLSKI 2019 - TEMATY, PYTANIA 11 MAJA 2019 - PIĄTEK
MATURA USTNA POLSKI 2019 - TEMATY, PYTANIA 11 MAJA 2019 - PIĄTEK Waldemar Wylegalski
MATURA USTNA POLSKI 2019 TEMATY. JĘZYK POLSKI USTNY PYTANIA. TEMATY MATURA USTNA POLSKI. W organizacji tegorocznego egzaminu ustnego z polskiego zaszły pewne zmiany w porównaniu do lat ubiegłych. Ma formę wypowiedzi, do której maturzyści przystępują po wylosowaniu pytania. Licealiści nie znają od razu całej puli pytań, ale na bieżąco dzielą się z nami zagadnieniami, które się już pojawiły i przygotowują do swojego egzaminu. Wszystko to zgodnie z aktualnie obowiązującym systemem. Tutaj znajdziecie TEMATY, które znalazły się na USTNEJ MATURZE Z JĘZYKA POLSKIEGO w ubiegłym roku. Możecie również sprawdzić wszystkie PYTANIA, które znalazły się na maturze w roku 2017, 2016 i 2015. Część z nich może pojawić się również w tym roku. Trzymamy kciuki za wszystkich, życzymy powodzenia! PYTANIA NA MATURZE USTNEJ Z POLSKIEGO

MATURA USTNA POLSKI 2019 - TEMATY, PYTANIA 13 MAJA 2019

Matura ustna polski 2019 odbywa się na zmienionych zasadach. CKE podzieliła pytania maturalne na ustny polski na poszczególne Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. W sumie, mamy więc do czynienia z bazą 1680 pytań, podzielonych po 210 na każdą OKE. Podział wygląda w następujący sposób:

Poniżej publikujemy przykładowe pytania, które padały podczas matury ustnej z polskiego. Dzielimy je na pytania potwierdzone - te które na 100% usłyszeli maturzyści, oraz pytania niepotwierdzone - co do których nie mamy jeszcze pewności.

Matura 2019: Egzamin ustny z polskiego - jakie były pytania? Sprawdź pytania pierwszych dni egzaminów z języka polskiego. Jakie pytania były na ustnej maturze z polskiego w pierwszym tygodniu matur. Jakie tematy na egzaminie ustnym z polskiego mogą paść w poniedziałek?

Tu publikujemy potwierdzone tematy, które otrzymywać będziemy od licealistów. Nie zapomnijcie odświeżać strony. Poszczególne tematy oznaczone będą numerami

 • Jaką wartość pełnią innowacje językowe? Zbędne, czy potrzebne? Na podstawie tekstu profesora Miodka (Temat 1)
 • Obraz społeczeństwa polskiego w tekstach kultury. Odwołaj się do tekstu podanego z "Lalki", całości i wybranego tekstu kultury. (Temat 2)
 • Jak przedstawiany jest motyw śmierci? Odwołaj się do obrazu Anhelli i wybranych tekstów literackich. Obraz śmierci w tekstach kultury. Przedstawiony był obraz Jacka Malczewskiego "Śmierć". Podać przykłady literackie. (Temat 3)
 • Czym dla bohaterów utworów mogą być książki? Odwołaj się do obrazu i innych tekstów literackich (Temat 4)
 • Czym dla człowieka są wspomnienia? Odwołaj się do fragmentu „Inny świat” i tekstów kultury. (Temat 5)
 • Czym dla człowieka jest szczęście? Odnieś się do wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego "Wyspy szczęścia". (Temat 6)
 • Czego symbolem może być maska ? Odwołaj się do tekstów literackich. Obraz "Autoportret z maskami" (Temat 7)
 • Czym są marzenia dla człowieka? Trzeba opisać obraz ( dziecko siedzące na dachu, w tle bilet i pociąg+ otwarty przejazd. ) oraz odnieść się do utworów literackich. (Temat 8)
 • Człowiek jako marionetka (Temat 9)
 • Rola wspomnienia i pamięci po utracie kogoś bliskiego + obraz "Nieobecna" (Temat 10)
 • Jaką funkcję w dziełach pełni motyw snu? Odwołaj się do fragmentu (sen senatora Nowosilcowa), całości Dziadów III i dowolnego utworu literackiego. (Temat 11)
 • Jak natura przedstawiana jest w dziełach literackich? Obraz "Puszcza" (Temat 12)
 • Relacje człowieka z naturą na podstawie obrazu "Poranek". (Temat 13)
 • Jak przedstawiana jest wizja domu w sztuce? Omów zagadnienie odwołując się do obrazu Van Gogha "Domy w Auvers". (Temat 14)
 • Jak artyści mogą ukazywać dom. Fragment Pana Tadeusza dworku w Soplicowie +odwołanie do całości i inny tekst kultury (Temat 15)
 • Dom rodzinny. Odnieś się do fragmentu Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem". (Temat 16)
 • Jakie znaczenie nadają artyści przedmiotom. Na podstawie obrazu i utworów literackich. (Temat 17)
 • Obrazy miasta w tekstach kultury. Odwołaj się do załączonego niżej fragmentu „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego i innych tekstów kultury. (Temat 18)
 • Różne oblicza samotności. Odwołaj się do fragmentu opowiadania "Wieża" Gustawa Herlinga Grudzinskiego oraz innych tekstów kultury. (Temat 19)
 • Czy wyrazy modne są funkcjonalne w języku czy też nie? (Temat 20)
 • Motyw przemijania. Obraz ,,Spóźniony już 120 min” Maciej Bieniasz(Temat 21)
 • Jaką rolę w kulturze ma dworek, odwolaj sie do obrazu Kobieta przed dworkiem i tekstów literackich (Temat 22)
 • Relacje ojciec z synem. Interpretacja obrazu pt.”Powrot syna marnotrawnego” Murilla i innych utworow literackich (Temat 23)
 • Czym dla człowieka jest powrót do domu? Na podstawie obrazu. (Temat 24)
 • Czym dla człowieka może być zniewolenie ? Odwołaj się do dzieła Magdaleny Abakanowicz "Klatka" i tekstów literackich. (Temat 25)
 • Jak zabiegi językowe wpływają na ekspresję tekstu? (Temat 26)
 • Jak autorzy przedstawiają rolę dzieciństwa w swoich dziełach? Rozważ problem odwołując się do załączonego obrazu pt. "Lekarz lalek" oraz do wybranych tekstów literackich. (Temat 27)
 • Jak artyści wykorzystują motywy biblijne w swoich dziełach literackich, obraz Madonna (Temat 28)
 • W jaki sposób ukazane są dzieci w literaturze? Obraz Nicolay Belsky, gdzie biedne dziecko stoi wr framudze drzwini patrzy na uczących się chlopczykow (Temat 29)
 • Jak człowiek wpływa na drugiego człowieka. + Obraz - kobieta sterująca człowiekiem (marionetka) (Temat 30)
 • Jaka rolę w życiu człowieka odgrywa sztuka (Temat 31)
 • Jaką funkcje pełnia zdrobnienia w języku komunikacji? Odwołaj się do podanego tekstu, tekstu kultury i własnych doświadczeń. (Temat 32)
 • Język młodzieżowy - wzbogaca czy zubaża polszczyznę. Odwołaj się do podanego teksu, własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz do tekstu kultury (Temat 33)
 • Zapożyczenia wyrazów języka obcego przez współczesny język polski - konieczność czy moda? Odwołaj się do tekstu Aldony Skudrzyk, wybranego tekstu kultury oraz własnych doświadczeń. (Temat 34)
 • Jak twórcy przedstawiają gospodarzy? (Temat 35)
 • W jaki sposób są ukazywane relacje między mężczyzną a kobieta? Odwołaj się do tekstów literackich. ( Do tematu był obraz) (Temat 36)
 • Manipulacja - czy ma wpływ tylko na etykę słowa? Odwołanie do tekstu wyjściowego o manipulacji, własnych doświadczeń komunikacyjnych i tekstu kultury. (Temat 37)
 • Jak utrata kogoś bliskiego wpływa na życie drugiego człowieka? Odwołaj się do podanego tekstu (Temat 38)
 • Jak twórczy wykorzystują środki stylistyczne i językowe aby ukazać w utworach melodyjność (Temat 39)
 • Na czym polega stosowność wypowiedzi? Odwołać się do tekstu, własnych doświadczeń i tekstu kultury. (Temat 40)
 • W jaki sposób przedstawiana jest ojczyzna? (Temat 41)
 • Czym różni się grzeczność językowa wśród rożnych pokoleń (Temat 42)
 • Jak artyści ukazują różnice pokoleń? (Temat 43)
 • Jak autorzy przedstawiają upływ czasu w swoich dziełach? (Temat 44)
 • Jak przedstawiane są osoby sprawujące władze w tekstach kultury (Temat 45)
 • Jak twórcy przedstawiają bohaterów w obliczu wyboru (Temat 46)
 • Jak artyści przedstawiają postaci jednostek wybitnych w swoich dziełach? (Temat 47)
 • Jakim przemianom ulegają formy grzecznościowe i czemu służą? Odwołaj się do tekstu źródłowego i tekstów kultury (Temat 48)
 • Omów i podaj powody ekonomizacji języka polskiego. Odwołaj się do fragmentu wywiadu, tekstu kultury i własnych doświadczeń. (Temat 49)
 • Jaką funkcję pełnią symbole? (Temat 50)
 • W jaki sposób artyści ukazują w swoich dziełach dramatyczne wyrażenia? (Temat 51)
 • Motyw władzy utraconej (Temat 52)
 • Jak zabiegi językowe wpływają na ekspresję tekstu? (Temat 53)
 • W jaki sposób artyści ukazują nauczycieli i prowadzone przez nich lekcje? (Temat 54)
 • Stylizacja językowa. (Temat 55)
 • Jakie środki językowe wpływają na perswazyjny charakter wypowiedzi. (Temat 56)
 • W jaki sposób artyści ukazują wojnę i pokój? Plakat Rafała Olbińskiego "Yes No" i utwory literackie (Temat 57)
 • Jak autorzy przedstawiają wojnie w tekstach kultury? (Temat 58)
 • Relacje międzyludzkie w tekstach literackich (Temat 59)
 • Zależności między mową werbalną i niewerbalną. własne doświadczenia i tekst kultury (Temat 60)
 • Jaką funkcję pełnią zwierzęta w dziełach? (Temat 61)
 • Omów motyw walki dobra ze złem na podstawie obrazu "Śmierć skąpca " Hieronima Boscha. Odwołać się do tekstów literackich. (Temat 62)
 • Obraz Renaty Domagalskiej "Flamenco - wir" Pytanie: Jaki wpływ na życie człowieka ma taniec? Odwołaj się do obrazu oraz innych tekstów literackich. (Temat 63)
 • W jaki sposób i w jakim celu ukazywana jest przyroda? Obraz "Wiosna" Henryk Weyssenhoff i inne utwory literackie. (Temat 64)
 • Czym dla człowieka może być ograniczenie. Na podstawie rzeźby Magdaleny Abakanowicz- Klatka. (Temat 84)

PYTANIA [POCZEKALNIA]
TEMATY, które pojawiają się w tym miejscu, nie mają potwierdzonego numeru, bądź treści:

 • Tworzenie-naśladowanie rzeczywistości czy wyobrażenie (Temat 65)
 • W jaki sposób artyści przedstawiają człowieka w obliczu niebezpieczeństwa? (Temat 66)
 • Nastrój przy czynnościach codziennych, jak autorzy to pokazywali (obraz) i odwołanie do tekstów literackich (Temat 67)
 • Apel w tekstach kultury. Omów zagadnienie odwołując się do podanego tekstu (Rota) oraz innych wybranych tekstów kultury. (Temat 68)
 • Od czego zależy sposób prowadzenia dyskusji lub sporów? Odwołaj się do załączonego tekstu, wybranego tekstu kultury i własnego doświadczenia. (Temat 69)
 • Czy plakat dobrze odzwierciedla metaforę bohatera zbiorowego (naród jak lawa) i bohatera jednostkowego? Odnieś się do plakatu i do całości Dziadów Adama Mickiewicza. (Temat 70)
 • Sylwetki zakochanych w literaturze (podać dwa teksty kultury) (Temat 71)
 • W jaki sposób w tekstach kultury ukazywane są ludzkie namiętności? (Temat 72)
 • Jak rozpoznać nieetyczne zachowania językowe odwołując się do fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, całej powieści oraz własnych przeżyć. (Temat 73)
 • Biesiady Polskie. Omówić fragment "Pana Tadeusza" i odnieść się do innych tekstów kultury (Temat 74)
 • W jaki sposób i w jakim celu artyści przedstawiają żywioły? Odwołaj się do obrazu Williama turnera (statek, woda, port) i innych tekstów literackich (Temat 75)
 • Co fascynuje artystów w kulturze ludowej? (Temat 76)
 • Zabawy jezykowe w tekstach kultury na podstawie artykułu Anny Dąbrowskiej, innego dziela oraz własnej wiedzy (Temat 77)
 • Jak artyści w utworach przedstawiają pasjonatów nauki? (Temat 78)
 • Odwaga i tchórzostwo jako motyw tekstu kultury (Temat 79)
 • Wykluczenia i bieda w literaturze i na podstawie obrazu. (Temat 80)
 • Jakie są problemy w komunikacji interpersonalnej, odwołaj sie do podanego fragmentu, tekstu kultury oraz własnych doświadczeń (Temat 81)
 • Jaka funkcje pełnią przysłowia? Na podst. Podanego tekstu, innego tekstu i wlasnych doswiadczen. (Temat 82)
 • Jak poeci przedstawiają siebie. (Temat 83)
 • W jaki sposób ukazywane jest rola pieniędzy w tekstach literackich oraz obrazie Skąpiec. (Temat 85)
 • Przedstaw motyw zabawy w dziełach kultury odnies się do obrazu Emila Lindermana wiejska zabawa i innych tekstów kultury (Temat 86)
 • W jaki sposób są realizowane tematy społeczne i polityczne w tekstach literackich? (Temat 87)
 • Symbole w literaturze polskiej-fragment wesela, cały utwór i inny tekst kultury (Temat 88)
 • Czym dla człowieka może być ukojenie. Odwołaj się do obrazu Jacka Malczewskiego Ukojenie i odwołaj się do innych tekstów kultury. (Temat 89)
 • Jakie funkcje pełnią motywy baśniowe w tekstach kultury? (Temat 90)
 • W jakim celu twórcy mogą wykorzystywać motyw starego zamczyska? (Temat 91)
 • Jak autorzy przedstawiają naturę kobiety? Obrazek kobiety. Odwołaj się do utworów literackich. (Temat 92)
 • Jaki obraz starości znajduje się w tekstach kultury? (Temat 93)
 • Czym dla człowieka jest cierpienie? (Temat 94)
 • Jak autorzy opisują różne stany psychiczne. (Temat 95)
 • Podróż- poznanie siebie czy zwiedzanie swiata (Temat 96)
 • Intepretacja i motyw buntu (Temat 97)
 • Motyw drogi,wedrowki, pielgrzymowania (Temat 98)
 • Czy język potoczny jest szansą na urozmaicenie polszczyzny czy stanowi dla niej zagrożenie. Odwołaj się do utworów literackich. (Temat 99)
 • Swoboda w komunikacji czy przestrzeganie norm języka. Omów zagadnienie odwołując się do fragmentu artykułu Włodzimierza Gruszczyńskiego i własnych doświadczeń komunikacyjnych. (Temat 100)
 • Jakie są konsekwencje zranionych uczyć. Fragment Pana Tadeusz, cały utwór i inny tekst (Temat 101)
 • Jaką siłę sprawczą ma język. Odwołać się do podanego tekstu (nie pamiętam) innego tekstu kultury i własnych doświadczeń życiowych. (Temat 102)
 • Jakie mechanizmy wpływają na tworzenie nowych wyrazów? (Temat 103)
 • Wpływ mitów na kształtowanie kultury europejskiej (Temat 104)
 • Używanie tytułów to przejaw grzeczności, czy zbędna tytułomania? Odwołać się do własnych doświadczeń i tekstu kultury. (Temat 105)
 • Jak przedstawiane są frazeologizmy (Temat 106)
 • Jak zdaniem artystów można ukazać prawdę o człowieku odwołując się do obrazu "Poznawanie się" Ala Margena i utworów literackich (Temat 107)
 • Jakie funkcje językowe charakteryzują dobre przemówienie? Odwołaj się do tekstu, doświadczeń własnych i wybranego tekstu kultury (Temat 108)
 • Od czego zależy sposób prowadzenia dyskusji i sporów? odwolac sie do przytoczonego tekstu, tekstu kultury i wlasnych doswiadczen (Temat 109)
 • Kłótnia, spory, waśnie. Zemsta (Temat 110)
 • Jak artyści przedstawiają relacje kochanków i uczucia z nimi związane. Omów zagadnienie odwołując się do obrazu Marca Chana "Błękitni kochankowie" oraz innych tekstów literackich. (Temat 111)
 • Jak przedstawiana jest pierwsza miłość w tekstach kultury? (Temat 112)
 • W jaki sposób użytkownicy języka posługują sie środkami retorycznymi? (Temat 113)
 • Dialektyzacja językowa w dziełach literackich (Temat 114)
 • Na czym polega idiomatyczność w języku? (Temat 115)
 • Co utrudnia lub uniemożliwia komunikacje Regina Pawłowska „Język rani i obraża”‬ (Temat 116)
 • W jaki sposób neologizmy wzbogacają język? (Temat 117)
 • Jak przedstawiamy w tekstach literacki jest motyw matki? (Temat 118)
 • W jaki sposób środki językowe wyrażają emocje i przeżycia na przykładzie fragmentu pamiętników z powstania warszawskiego mirona Białoszewskiego i innych tekstów kultury. (Temat 119)
 • W jakich warunkach może przeżyć człowiek? Na podstawie fragmentu Losu Utraconego oraz wybranych źródeł kultury (Temat 120)
 • Czym jest bezradność człowieka wobec rzeczywistości i fragment "Procesu " Kafki (kiedy weszli do domu i go aresztowali) odwołać się do tekstów kultury. (Temat 121)
 • Postawa człowieka w sytuacjach ekstremalnych. Odwołał się do podanego fragmentu (Inny świat) i innych tekstów kultury. (Temat 122)
 • Jak artyści przedstawiają motyw emigranta? Wiersz i teksty kultury (Temat 123)
 • Wynalazki i odkrycia w życiu człowieka na podstawie Bolesława Prusa "Kronika tygodniowa" (Temat 124)
 • Jaki w dziełach sztuki pokazywane są relacje międzypokoleniowe. (Temat 125)
 • Sława jako przedmiot ludzkich marzeń. Odwołaj się do tekstów kultury. (Temat 126)
 • Rzeczy które dodają sens życia. Odwołaj się do tekstu Lalki całej powieści Bolesława Prusa i i innych tekstów kultury. (Temat 127)
 • Jaką funkcję pełni epizod w powieści? Odwołaj się do fragmentu "Lalki" (sądzenie się o lalkę), całego utworu i innego tekstu kultury. (Temat 128)
 • Rola ironii (Temat 129)
 • Jakie są skutki rozwoju cywilizacji? Rozważ problem na podstawie wiersza Wisławy Szymborskiej "Odkrycie" (Temat 130)
 • Czym jest radość ?na przykładzie wiersza Notatka Wisławy Szymborskiej (Temat 131)
 • W jaki sposób artyści ukazują tradycje i zwyczaje ludowe? Odwolaj sie do fragmentu 'Chłopow' i w wybranych tekstow kultury. (Temat 132)
 • Na podstawie fragmentu „Lalki”, całej powieści oraz własnych kontekstów opowiedz o przestawianiu przyjaźni przez artystów w dziełach oraz o tym, jakie ma znaczenie w życiu każdego z nas. (Temat 133)
 • Jak teksty kultury ukazują zesłanie. (Temat 134)
 • Za pomocą jakich środków językowych artyści nawiązują do wrażeń zmysłowych? (Temat 135)
 • Motyw życia jako labiryntu. (Temat 136)
 • Utopia groźna pułapka czy kraina szczęśliwości. (Temat 137)
 • Środki językowe w przemówieniach (Temat 138)
 • Czy dzieła sztuki pozwalają nam poznać prawdę o sobie? Odnieś się do obrazu Stracony czas i wybranych utworów literackich (Temat 139)
 • Jak twórcy w swoich dziełach przedstawiają wpływ postępu cywilizacji na relacje międzyludzkie? Odpowiedz nawiązując do grafiki komputerowej Janusza Kapusty oraz wybranych utworów literackich (Temat 140)
 • Jak ukazywana jest duchowość człowieka? Odwołaj się do wiersza Jana Twardowskiego Wyjaśnienie , i do wybranych tekstów literackich. (Temat 141)
 • W jaki sposób język ukazuje emocję towarzyszące człowiekowi? Odwołaj się do fragmentu Cierpień Młodego Wertera, przykładów z własnego doświadczenia i tekstów kultury. (Temat 142)
 • Sposoby ukazania miłości rodzicielskiej (Temat 143)
 • Jak temat dzieła wpływa na interpretacje całego dzieła. I interpretacja rzeczy Auguste Rodina „Katedra” (Temat 144)
 • Jakie znaczenie w tekstach kultu ma alegoria? + obraz "Fortuna" (Tadeusz Kuntze) (Temat 145)
 • W jaki sposób autorzy przedstawiają nieszczęśliwa miłość? odwołaj się do wybranego fragmentu lalki (rozmowa prezesowej Zasławskiej z Wokulskim) odwołaj się do całości lalki i wybranego tekstu kultury. (Temat 146)
 • Obraz "Bitwa pod Racławicami" i pytanie, jak artyści ukazują bohaterstwo. (Temat 147)
 • Jak twórcy przedstawiają przedstawiają powitanie. Odwołaj się do obrazu "Nie oczekiwali (powrót skazańca)" autorstwa IIja Repina oraz innych tekstów literackich. (Temat 148)
 • Zbrodnia jako motywacja działania człowieka. Trzeba było odwołać się do rzeźby (Temat 149)
 • Czym dla człowieka może być praca? Odwołaj się do obrazu Włodzimierza Tetmajera pt. "Żniwa" i innych tekstów kultury (Temat 150)
 • Czy Eufemizm szkodzi w życiu czy ułatwia? Obraz. (Temat 151)
 • Motyw orientalizmu na podstawie "Stepów akermańskich" (Temat 152)
 • W jaki sposób twórcy kreują postać błazna w swoich dziełach? Fragment "Wesela" (Stańczyk, dziennikarz). Całość utworu i jeden tekst kultury (Temat 153)
 • W jaki sposób artyści przedstawiają wielkie wydarzenia historyczne i ich bohaterów? Odnieś się do pomnika powstania warszawskiego i utworów literackich. (Temat 154)
 • Jak twórcy wykorzystują motyw pojedynku? Obraz pt. Turniej (Temat 155)
 • Jakimi środkami językowymi wyrażana jest rozpacz? Odwołaj się do przytoczonego VII trenu Jana Kochanowskiego, wybranego tekstu kultury oraz własnych doświadczeń komunikacyjnych. (Temat 156)
 • Tradycje rycerskie we współczesności. (Temat 157)
 • Jak autorzy wykorzystują nierealistyczne obrazowanie w swej twórczości. Obraz Salvadora Dali - "Kuszenie św. Antoniego" (Temat 158)
 • W jakiś sposób autorzy przedstawiają dzieje Polski w swoich utworach? Zdjęcie Stoczni Gdańskiej (Temat 159)
 • Motyw ogrodu, jaką rolę może pełnić ogród w tekstach kultury, odwołaj się do tekstu "Ogród przedziwny" Leopolda Staffa i innych tekstów kultury. (Temat 160)
 • Próżność w utworach literackich + interpretacja obrazu (Temat 161)
 • Motyw rozstania w tekstach kultury. Odwołaj się do obrazu Artura Grottgera pożegnanie powstanca i do innych tekstów literackich (Temat 162)
 • Co fascynuje artystów w młodości? Fragment: Oda do Młodości Adama Mickiewicza. (Temat 163)
 • W jaki sposób autorzy ukazują problem wyobcowania i izolacji? (Obraz "Wyspa") (Temat 164)
 • Jak artyści ukazują komizm (Temat 165)
 • Jakie informacje o człowieku dostarczają przezwiska? Na podstawie fragmentu „O przezwiskach jeszcze więcej” Na podstawie tekstu doświadczeń i innych tekstów kultury (Temat 166)
 • Jakie funkcje języka dominują we współczesnej polszczyźnie? Odwołaj się do tekstu, własnych doświadczeń i tekstu kultury. (Temat 167)
 • Jak temperament wwplywa na jezyk. Fragment Pana Tadeusza (Temat 168)
 • Jak artyści wyobrażają sobie koniec świata Obraz i 2 teksty literackie do przytoczenia. (Temat 169)
 • Wady i zalety modnych słów w polszczyznie. Inna wersja: Jak autorzy przedstawiają dzieciństwo? odnieść się do wiersza Tadeusza Różewicza "Kasztan" i innych tekstów kultury (Temat 172)
 • Jak w języku przejawia się perswazja i manipulacja? Opowiedz o swoich własnych doświadczeniach życiowych oraz odwołaj się do wybranego tekstu kultury. Inna wersja: Jaką funkcję w życiu człowieka pełni literatura? Na podstawie fragmentu pani Bovary i dwóch wybranych tekstów kultury (Temat 173)
 • Jaka role według twórców odgrywa taniec, odwolanie do Transatlantyku i tekstow kultury. Inna wersja: Gry i zabawy jako temat tekstów literackich (Temat 174)
 • Czy w kazdej wypowiedzi ustnej i pisemnej trzeba przestrzegać norm językowych? Odwolaj się do tekstu "Mówta co chceta ", tekstu kultury i własnych doświadczeń komunikacyjnych (Temat 176)
 • Czy miłość do ojczyzny może być usprawiedliwieniem czynów niemoralnych na podstawie fragmentu "Dziadów cz. 3" Adama Mickiewicza, całego utworu i wybranego tekstu kultury. Inna wersja: Jak twórcy ukazują postać lekarza w literaturze. Na podstawie tekstów kultury (Temat 177)
 • W jaki sposób w tekstach kultury ukazywane są ludzkie namiętności? (Temat 178)
 • Jaki wpływ ma cywilizacja na życie człowieka? Odwołaj się do wiersza Wisławy Szymborskiej „ Odkrycie” oraz innych tekstów kultury (Temat 179)
 • W jaki sposób twórcy nawiązują do tradycji mitologicznej. Inna wersja: Jaką funkcję pełnią zdrobnienia i zgrubienia w tekstach kultury. Odwołaj się do podanego tekstu „Powrót taty” Adama Mickiewicza, wybrany tekstu kultury i własnych doświadczeń komunikacyjnych. (Temat 180)
 • Jaka funkcję pełnią zdrobnienia i zgrubienia? Do fragmentu ballady "Powrót taty" Mickiewicza (Temat 181)
 • Jak artyści przedstawiają przedmioty codziennego użytku (Temat 183)
 • W jaki sposób autorzy przedstawiają radość z życia (Temat 185)
 • Wpływ środków masowego przekazu na język Polaków na podstawie tekstu Jerzego Bralczyka "A świstak siedział i zawijał w te sreberka...", własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury. Jak środki masowego przekazu wplywaja na mowę Polaków (Temat 187)
 • Czym dla człowieka jest przeszłość? Inna wersja: Uczucia i refleksje po utracie bliskiej osoby. Tren X Kochanowskiego (Temat 188)
 • Przedstaw relacje społeczne na podstawie fragmentu "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, całego utworu oraz innego tekstu kultury. (Temat 189)
 • Jak upływający czas może wpływać na człowieka Tekst: "czas nas uczy pogody" I dwa inne teksty kultury (Temat 191)
 • Obraz domu w tekstach kultury, odwołać się do wiersza ‚Dom’ Adama Zagajewskiego i innych tekstów kultury. (Temat 193)
 • Człowiek w sytuacji zagrożenia. Rozważ problem odwołując się do wiersza K.K Baczyńskiego pt. "Z głową na karabinie" oraz innych tekstów kultury. Inna wersja: Jak ukazywana jest duchowość człowieka? Odwołaj się do wiersza Jana Twardowskiego Wyjaśnienie , i do wybranych tekstów literackich. (Temat 194)
 • Co dla człowieka znaczy mieć autorytet. Fragment z Pana Tadeusza (Temat 195)
 • Jak autorzy ukazują w utworach wybitnych ludzi? Fragment Gloria Victis E. Orzeszkowej (Temat 196)
 • Motyw powrotu w tekstach kultury na podstawie wiersza Kazimierza Wierzyńskiego ,,Dzikie gęsi” (Temat 198)
 • Jak w tekstach kultury ukazywana jest siła oddziaływania miłości? Fragment Mistrza i Małgorzaty (Temat 199)
 • Czym jest kultura języka? Odwołać się do tekstu, własnych przeżyć oraz innego tekstu kultury; Inna wersja: W jaki sposób przedstawiana jest ojczyzna? Na przykładzie wiersza Wierzyńskiego "zapach". Odwołaj się do innych tekstów kultury/literackich. (Temat 203)
 • W jaki sposób autorzy ukazują motyw przyrody w literaturze. Odwołaj się do wiersza Juliusza Staffa "W moim sercu" oraz innych tekstów kultury. Inna wersja: Jaką rolę w życiu człowieka odgrywają marzenia? Odwołaj się do fragmentu powieści Futu.re i innych wybranych tekstów kultury (Temat 204)
  obraz polskiego społeczeństwa i podany fragment Lalki. Inna wersja: W jaki sposób i w jakim celu artyści ukazują góry? Morskie oko obraz i odwołaj się do tekstów literackich. (Temat 206)
 • Jak teksty kultury ukazują tajemniczość natury? Obraz Puszcza Artura Grotte (Temat 209)
 • Jakimi środkami językowymi można okazywać czułość i zmysłowość? Wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego; Inna wersja: Czy wyrazy modne są nieznośnie natrętne?; Inna wersja: Jaką funkcję pełnią przedmioty w tekstach kultury? (Temat 210)
 • Jak przedstawiana jest wizja przyszłości w tekstach kultury. Odwolaj sie do podanej ilustracji "drzewo " i wybranych tekstów literackich.
 • Jaką wartość ma wiedza dla człowieka? Na podstawie obrazu kogoś tam "Góra Lodowa"
 • Jak w literaturze jest przedstawiona postać dziecka? Odwołaj się do obrazu Władysława Podkowińskeigo "Dzieci w ogrodzie", oraz do innych tekstów literackich.
 • Jaką rolę pełni w kulturze labirynt? Odnieś się do obrazu " labirynt " i innych tekstów kultury.
 • Jak artyści przedstawiają refleksje o polskim społeczeństwie? Obrazek "Stańczyk" Leona Wyczółkowskiego (odwołując się do tekstów literackich)
 • Jak artyści inspirują się symbolem lotu. Odwołaj się do obrazu i utworów literackich
 • Czym dla człowieka jest snucie opowieści?
 • W jaki sposób artyści odwołują się do kultury ludowej? Odwołaj się do obrazu "Madonna ze szpakiem" i innych tekstów kultury
 • Co może być sensem życia człowieka? Odwołaj się do obrazu Sabriny Krupy 'Wędrowanie' i innych tekstów kultury
 • Jak autorzy w swych dziełach ukazują osoby nieprzeciętne? Odwołaj się do podanego fragmentu ,,Dziady cz. 3’’ Adama Mickiewicza, całości utworu oraz wybranego tekstu kultury.
 • W jaki sposób w tekstach kultury ukazywane jest uczucie? Na podstawie obrazu "Tristan i Izolda", autor Edmund Blair Leighton
 • W jakich sposób artyści ukazują motyw uczty? Obraz Aleksandra Orłowskiego "Uczta u Radziwiłłów".
 • W jaki sposób twórcy ukazują silne emocje? Obraz Edwarda Muncha 'krzyk' i inne teksty literackie.
 • W jaki sposób artyści w swoich dziełach przedstawiają obrońców ojczyzny. i fragment z Pana Wołodyjowskiego

[b]MATURA USTNA POLSKI 2019 - PRZYKŁADOWE TEMATY Z UBIEGŁEGO ROKU

 • Czym może być samotność dla człowieka? Odwołaj się do obrazu Joanny K. "Samotność" i tekstów literackich.
 • Jaką funkcję pełnią przysłowia we współczesnej polszczyźnie
 • Jakie relacje panują między młodym a starym pokoleniem. Omów zagadnienie na podstawie obrazu "Dziecko i Starszy człowiek" i do wybranych utworów literackich
 • Czy świat potrzebuje ludzi nieprzeciętnych? Odwołaj sie do fragmentu Lalki B. Prusa (rozmowa Ochockiego i Rzeckiego o Wokulskim), całego utworu i tekstu kultury
 • Jak w tekstach kultury przedstawiony jest związek między przeszłością a teraźniejszością? Na podstawie obrazu "Portret starej matki".
 • Na czym polega paraboliczność w tekstach kultury, na podstawie "Drogocenna perła"
 • Jakie znaczenie ma dla człowieka kontakt ze sztuką? Obraz Vladimira Kusha "Zakładka"
 • Jak artyści przedstawiają indywidualistów odwołaj się do obrazu "Wzlot" i wybranych tekstów literackich.
 • Czym dla człowieka jest wolność? Omówić na podstawie rzeźby „Wolność” i odwołać się do tekstów literackich.
 • Jak artyści ukazują nierówność społeczna w swoich dziełach. Na podstawie frag. „Granicy” Zofii Nałkowskiej i wybranych tekstów kultury
 • Jaką rolę w życiu człowieka odgrywa pamięć? Reportaż plus teksty kultury
 • Jaki wpływ na język współczesny mają słowa modne? Odwołaj się do tekstu "Słowa-wytrychy czyli wyrazy modne" Heleny Kajetanowicz, wybranego tekstu kultury i własnych doświadczeń językowych.
 • Jak zmieniają się zwroty grzecznościowe. Odpowiedz na bazie fragmentu, swoich doświadczeń i innych tekstów kultury.
 • Czy w komunikacji zawsze dochodzi do porozumienia? Odwołaj się do podanego fragmentu tekstu, własnych doświadczeń językowych i innego tekstu kultury.
 • Jak twórcy w swoich dziełach przedstawiają wpływ postępu cywilizacji na relacje międzyludzkie? Odpowiedz nawiązując do grafiki komputerowej Janusza Kapusty oraz wybranych utworów literackich
 • Jakie są oblicza przyjaźni? Na podstawie fragmentu opowiadania "Ogrody", Jarosława Iwaszkiewicza i tekstów kultury. (Temat 31)

Nowa formuła ustnej matury z języka polskiego pojawiła się w 2015 roku. Wówczas większość absolwentów, idąc na spotkanie z komisją wiedziała już, na jakie pytania może trafić. Twórcy systemu na każdy dzień przygotowali bowiem po ok. 20 zagadnień, losowanych przez uczniów. Już od rana maturzyści zaczynali sporządzać pełną listę pytań i dzięki takiej samopomocy, absolwenci zdający ustnie polski w późniejszych godzinach mogli choć "na szybko" przejrzeć cały, przewidziany na dany dzień, materiał.

W 2016 roku CKE na MATURĘ USTNĄ Z POLSKIEGO 2016 przygotowała zestawy zmieniające się co godzinę. W puli były 32 pytania, które w ciągu dnia mogły się powtórzyć. W każdej godzinie część pytań znikała z puli, inne dochodziły. Zestawy pytań były takie same w szkołach w całym kraju.

MATURA USTNA POLSKI 2019: jakich pytań można się spodziewać?

W ramach powtórki można również sięgnąć do pytań, które na maturze ustnej z języka polskiego pojawiły się w latach ubiegłych. Na maturze ustnej z polskiego w 2016 roku pojawiały się podobne zagadnienia co w 2015. Czasem było tylko zmienione dzieło, do którego należało się odnieść, bądź pytanie było inaczej sformułowane. Każdego dnia publikujemy bieżącą pulę pytań.

Pojawiające się pytania wraz z numerem tematu wpisujcie również w komentarzach. Zwracajcie uwagę na aktualizacje tematów. Życzymy powodzenia!

WAŻNE
*pytania będą pojawiały się na bieżąco. Będą również aktualizowane oraz modyfikowane, tak aby zawierały jak najwięcej szczegółów. Są dostarczane przez maturzystów, więc mogą odbiegać nieco od oryginalnej formy. Przy niektórych numerach zestawów może pojawić się więcej zagadnień - trzeba na to zwracać uwagę.
** Numer pytania nie musi być numerem zestawu. Numer zestawu pojawia się w nawiasie. Jeśli w nawiasie jest "?" to oznacza, że nie został jeszcze wskazany numer zestawu

TUTAJ ZNAJDZIESZ PYTANIA Z POPRZEDNICH LAT

MATURA USTNA POLSKI 2018

[*]MATURA USTNA POLSKI 2018 [TEMATY, PYTANIA] - 14 maja 2018
[*]MATURA USTNA POLSKI 2018 [TEMATY, PYTANIA] - 15 maja 2018
[*]MATURA USTNA POLSKI 2018 [TEMATY, PYTANIA] - 16 maja 2018
[*]MATURA USTNA POLSKI 2018 [TEMATY, PYTANIA] - 17 maja 2018
[*]MATURA USTNA POLSKI 2018 [TEMATY, PYTANIA] - 22 maja 2018

MATURA USTNA POLSKI 2017 - TEMATY, PYTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH DNI

A w ramach ćwiczeń do USTNEJ MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2019 proponujemy powtórkę. Pod poniższymi linkami znajdziecie wszystkie tematy, które pojawiły się zarówno w 2016, jak i w 2015 roku.

MATURA USTNA POLSKI 2016 - TEMATY, PYTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH DNI

MATURA 2015: Matura ustna z języka polskiego [PYTANIA z poszczególnych dni]

CZYTAJ INNE ARTYKUŁY

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wyprawka szkolna - ostanie dni na złożenie wniosku

Komentarze 25

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

M
Mateusz Ceglak
ŚMIERĆ JAK W SZKOŁACH W LEŻAJSKU KURWY!!!!! KRZESŁO ELELKTRYCZNE!!!!!!! NAJLEPIEJ ADORACJA REKOLEKCJE PWOŁNIOWE!!!!!!=SZCZĘŚĆIE WIECZNE!!!! Mateusz Ceglak Pokój i DObro
J
Jadwiga Szlanda
ŚMIERĆ JAK W SZKOŁACH W LEŻAJSKU KURWY BLOK ŚMIERCI !!!!!!!!!! NAJLEPIEJ ADORACJA REKOLEKCJE PWOŁNIOWE!!!!!=SZCZĘŚĆIE NA WIEKI!!!!! Jadwiga Szlanda Pokój i Dobro
G
Gość
Pilnie potrzebna kasa? Weź pożyczkę przez internet, rozłóż nawet na 48 rat, a spłacać możesz dopiero od 2 miesiąca. Więcej szczegółów tutaj:

https://link.do/O0Nje
M
Maturzystka 2000
Pytanie 1202: „Postacie fantastyczne jako bohaterowie dzieł literackich, odwołaj się do obrazu „Rusałki” Witolda Pruszkowskiego i wybranych dzieł literackich”
M
Maturzysta 1979
Matko przenajświętsza!
i
inna wersja
O co chodzi z tą inną wersją? Mogę sobie wybrać jeśli mam to, czy muszę na dwa pytania odpowiadać?
a
aasa22
tutaj zebralem wszystkie zestawy pytań z polskiego i angielskiego :)

chomik-24.pl/11035e07
G
Gość
Czy podane przykłady są autentyczne? Jest możliwość, że mogę trafić na nie na maturze w przyszłym tygodniu?
g
gosc
Egzaminy 2018 do pobrania w pdf!
Wyciekly z jednej ze szkół
egzaminator.ml
M
MaturaToBzdura
Czyli danego dnia są 32 pytania i nawet jeśli mam egzamin o 16 to na 100% któreś z nich trafię?
j
jano
Matura 2018 przecieki wersja podstawowa i rozszerzona. Wejdz i sprawdz sam.
huit.re/wyma
X
XYZ
Moj temat: "Polskość w literaturze. Odwołaj się do obrazu J. Dudy-Gracza 'Żelazowa Wola. Polonez b dur' i innych tekstów kultury".
x
xyz
Czy pytania np. z 9 maja, moga powtorzyc sie 11?
A
Ania
Dostałam temat: "Co sen mówi o bohaterze? Odwolaj się do fragmentu Dziadów A.Mickiewicza, całego dramatu oraz wybranego tekstu kultury."
m
marla
hej, dokładnie o której miałaś godzinie
Wróć na dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki
Dodaj ogłoszenie