MATURA USTNA POLSKI 2018 TEMATY 18.05: Pytania na maturze ustnej z polskiego 18 maja 2018 [PYTANIA]

(fed)
MATURA USTNA POLSKI 2018 TEMATY 18.05: Pytania na maturze ustnej z polskiego 18 maja 2018 [PYTANIA]
MATURA USTNA POLSKI 2018 TEMATY 18.05: Pytania na maturze ustnej z polskiego 18 maja 2018 [PYTANIA] Marzena Bugala- Azarko / Polska Press
MATURA USTNA POLSKI 2018: 18 MAJA 2018 [TEMATY, PYTANIA]. JĘZYK POLSKI USTNY [PYTANIA z 18 maja]. TEMATY MATURA USTNA POLSKI 2018 18 MAJA. Piątek, 18 maja to kolejny dzień drugiego tygodnia ustnej matury z języka polskiego w nowej formule, obowiązującej od 2015 roku. Tegoroczny egzamin ustny z polskiego, podobnie jak w latach ubiegłych ma formę wypowiedzi, do której abiturienci przystępują po wylosowaniu pytania. Maturzyści nie znają od razu całej puli pytań, ale na bieżąco dzielą się zagadnieniami, które się już pojawiły i przygotowują do swojego egzaminu. Wszystko to zgodnie z aktualnie obowiązującym systemem. Publikujemy i aktualizujemy TEMATY, które pojawiają się na USTNEJ MATURZE Z JĘZYKA POLSKIEGO 2018. Możecie również sprawdzić wszystkie PYTANIA, które znalazły się na maturze w latach 2016 i 2015. Część z nich może pojawić się również w tym roku. Trzymamy kciuki za wszystkich, życzymy powodzenia! PYTANIA NA MATURZE USTNEJ Z POLSKIEGO 18 MAJA 2018

MATURA USTNA POLSKI 2018 - TEMATY, PYTANIA 18 MAJA 2018 - PIĄTEK

W tym miejscu, na bieżąco pojawiać się będą pytania z matury ustnej z polskiego z piątku, 18 maja 2018 r. Naciśnij F5 by odświeżyć stronę

Numer pytania nie musi być numerem zestawu. Numer zestawu pojawia się w nawiasie. Jeśli w nawiasie jest "?" to oznacza, że nie został jeszcze wskazany numer zestawu

 • Jak autorzy przedstawiają życie codzienne ludzi w swoich dziełach? Na podstawie obrazu "W ogrodach luksemburskich" i dwóch tekstów literackich(Temat 1)
 • Czym jest władza? Na podstawie „Podróży Guliwera” (Temat 2)
 • Czym się charakteryzują i jakie maja cechy style językowe na podstawie artykułu : "Jak pisać teksty naukowe" Ewy Bulich, własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.(Temat 3)
 • Jaką rolę w życiu człowieka odgrywa taniec? W odwołaniu do przedstawionego obrazu wanga kuna( przedstawia Azjatkę która tańczy ) i wybranych tekstów literackich. (Temat 4)
 • Jakie wartości są najważniejsze w życiu? Odnieś się do fraszki Kochanowskiego "Na zdrowie" i innych tekstów kultury. (Temat 5)
 • Jakie są przyczyny zmian językowych? Na podstawie artykułu "Zmiany jako immanentna część rzeczywistości" Małgorzaty Rutkiewicz, innego tekstu kultury i własnych doświadczeń komunikacyjnych (Temat 6)
 • W jaki sposób twórcy ukazują wielkie wydarzenia oraz ich bohaterów? Odwołaj się do fotografii - "Pomnik Powstania Warszawskiego" oraz do innych tekstów literackich. (Temat 7)
 • Jaką rolę odgrywają podróże w życiu człowieka? Czy podróże rozwijają człowieka? Odwołaj się do fragmentu ,Zapachy miasta” Davida Rosenbauma oraz innych tekstów kultury. (Temat 8)
 • Jak twórcy ukazują motywy ludowe w tekstach kultury? Odwołaj się do obrazu ,,Rydel i gęsi” oraz do wybranych tekstów literackich. (Temat 9)
MATURA USTNA POLSKI 2018 TEMATY 18.05: Pytania na maturze ustnej z polskiego 18 maja 2018 [PYTANIA]
muzeumsecesji.pl
 • Jaką role pełniła tradycja według twórców. Odwołaj sie do Tekstu Tadeusza Gajcego "1942. Noc Wigilijna" (Temat 10)
 • Funkcja pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w akcie komunikacji. Omów na podstawie fragmentu tekstu Jerzego Bralczyka "Kto pyta, nie błądzi", własnych doświadczeń komunikacyjnych i wybranego tekstu kultury. (Temat 11)
 • W jaki sposób autorzy w swoich dziełach przedstawiają dzieciństwo? Obraz Giorgiosa Jakobidesa "Pierwsze kroki", odwołaj się do tekstów literackich. (Temat 12)
MATURA USTNA POLSKI 2018 TEMATY 18.05: Pytania na maturze ustnej z polskiego 18 maja 2018 [PYTANIA]
Pinterest
 • Jak przedstawiane sa zmiany cywilizacyjne? Wiersz "Komunikat" i inne teksty kultury (Temat 13)
 • Grzeczność werbalna i niewerbalna jako wyraz szacunku do drugiego człowieka. Omów zagadnienie odwołując się do fragmentu tekstu Małgorzaty Marciniak "Współczesna etykieta językowa - zmierzch wartości", własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury (Temat 14)
 • Jaka role w tekstach kultury pełni nastrój? Odwołać się do obrazu „Kobieta i mężczyzna obserwujący księżyc” Caspara Davida Friedricha. I innych utworów literackich (Temat 15)
MATURA USTNA POLSKI 2018 TEMATY 18.05: Pytania na maturze ustnej z polskiego 18 maja 2018 [PYTANIA]
Wikipedia
 • Jakie mogą być konsekwencje zranionych uczuć? Omów zagadnienie odwołując się do fragmentu "Pana Tadeusza", całego utworu Adama Mickiewicza oraz wybranego tekstu kultury. (Temat 16)
 • Czy porzekadła są potrzebne w polszczyźnie? Omów zagadnienie odwołując się do fragmentów tekstu Władysława Kopalińskiego "Pypcie na języku", własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury (Temat 17)
 • Jakie metafory ludzkiego życie kreują autorzy w dziełach? Odwołaj się do obrazu „Linia życia” Marcina Kołpanowicza i innych tekstów literackich. (Temat 18)
MATURA USTNA POLSKI 2018 TEMATY 18.05: Pytania na maturze ustnej z polskiego 18 maja 2018 [PYTANIA]
kolpanowicz.art.pl
 • Jak artyści przestawiają nauczyciela? Na podstawie fragmentu „Sklepów cynamonowych” Brunona Schulza i innych tekstów kultury (Temat 19)
 • Jaką funkcje w języku pełnią zapożyczenia? Odwołaj się do fragmentu, tekstu kultury oraz własnych doświadczeń.(Temat 20)
 • Czy natura i cywilizacja mogą ze sobą współgrać? Na podstawie obrazu Zdzisława Beksińskiego "Samochód" (samochód porzucony na plaży, w oddali morze) oraz odwołać się do wybranych tekstów literackich.(Temat 21)
MATURA USTNA POLSKI 2018 TEMATY 18.05: Pytania na maturze ustnej z polskiego 18 maja 2018 [PYTANIA]
beksinski.dmochowskigallery.net
 • Motyw drzewa w tekstach literackich. Odwołaj się do "Laura i Filon" Franciszka Karpińskiego i innych tekstów literackich. albo:Cel i sposób ukazywania miasta. Fragment ziemi obiecanej i teksty kultury. (Temat 22)
 • Jakich zabiegów językowych używa nadawca aby przekonać odbiorcę. Komunikacja między nadawca, a odbiorcą na podstawie "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza. Odwołaj się do własnych doświadczeń i tekstu kultury. (Temat 23)
 • Jak w tekstach kultury przedstawiana jest kobieta, odwołaj sie do obrazu kobiety w krakowskim stroju i dwóch tekstów kultury (Temat 24)
 • Jak erotyka wpływa ma bohaterów. Odwołaj się do tekstów kultury. (? Temat 25)
 • W jaki sposób użytkownicy języka zapobiegają zubożaniu polszczyzny? Omów zagadnienie odwołując się do fragmentu rozmowy Piotra Schutty z prof. Andrzejem Dyszakiem, własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury. (? Temat 26)
 • Skrzydlate słowa we współczesności. Jakie miejsce zajmują w polszczyźnie? Artykuł prof. Miodka i innego tekstu kultury. (? Temat 27)
 • Opisz znaczenie gwary i stylizacji jezykowej na podstawie Glorii Victis i innych tekstów kultury albo: Jak twórcy w swoich dziełach przedstawiają motyw korzystania z życia? Omów zagadnienia odwołując się do utworu Jana Kochanowskiego "Pieśn XX" oraz wybranego tekstu kultury. (? Temat 28)
 • Jakie funkcje w komunikacji językowej pełnią wyrazy zdrobniałe? Omów zagadnienie odwołując się do artykułu z Poradni Językowej, własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury (? Temat 29)
 • Na podstawie Wiersza Tomasza Ostrowskiego "Niech Cierpliwość palcem dół wykopie" opisz sens tego stwierdzenia. Odwołaj się do innych tekstów kultury. (? Temat 30)
 • Na podstawie obrazu Jacka Malczewskiego pt "Geniusz w pracowni malarskiej" opisz problem bycia artystą. Odwołaj się do innego tekstu kultury. (? Temat 31)
MATURA USTNA POLSKI 2018 TEMATY 18.05: Pytania na maturze ustnej z polskiego 18 maja 2018 [PYTANIA]
desa.pl
 • Motyw natury. Fragment Dziadów cz.2 albo: Jak zachowuje się człowiek w sytuacji zniewolenia odwołaj się do przytoczone fragmentu Pana Tadeusza i całości utworu (? Temat 32)

W 2016 roku CKE na MATURĘ USTNĄ Z POLSKIEGO 2016 przygotowała zestawy zmieniające się co godzinę. W puli były 32 pytania, które w ciągu dnia mogły się powtórzyć. W każdej godzinie część pytań znikała z puli, inne dochodziły. Zestawy pytań były takie same w szkołach w całym kraju.

MATURA USTNA POLSKI 18.05.2018

Matura ustna z języka polskiego 2018 bazuje na systemie z 2016 roku. Zestawy tematów zmieniają się co godzinę, a w całej puli są 32 pytania. Konkretne numery pytań trafiają do puli w różnych godzinach, a w rozszyfrowaniu kolejności pomaga kalkulator maturalny. Tym sposobem maturzyści przygotowują się do matury ustnej w oparciu o tematy, które pojawiają się na bieżąco.

W ramach powtórki można również sięgnąć do pytań, które na maturze ustnej z języka polskiego pojawiły się w latach ubiegłych. Na maturze ustnej z polskiego w 2016 roku pojawiały się podobne zagadnienia co w 2015. Czasem było tylko zmienione dzieło, do którego należało się odnieść, bądź pytanie było inaczej sformułowane. Podobnie jest w roku 2018. Każdego dnia publikujemy bieżącą pulę pytań.

Pojawiające się pytania wraz z numerem tematu wpisujcie również w komentarzach. Zwracajcie uwagę na aktualizacje tematów i odświeżajcie stronę. Życzymy powodzenia!

WAŻNE
*pytania będą pojawiały się na bieżąco. Będą również aktualizowane oraz modyfikowane, tak aby zawierały jak najwięcej szczegółów. Są dostarczane przez maturzystów, więc mogą odbiegać nieco od oryginalnej formy. Przy niektórych numerach zestawów może pojawić się więcej zagadnień - trzeba na to zwracać uwagę.
** Numer pytania nie musi być numerem zestawu. Numer zestawu pojawia się w nawiasie. Jeśli w nawiasie jest "?" to oznacza, że nie został jeszcze wskazany numer zestawu

MATURA USTNA POLSKI 2017 - TEMATY, PYTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH DNI


MATURA USTNA POLSKI 2017 [TEMATY, PYTANIA] - 9 maja 2017

**


MATURA USTNA POLSKI 2017 [TEMATY, PYTANIA] - 11 maja 2017

**


MATURA USTNA POLSKI 2017 [TEMATY, PYTANIA] - 13 maja 2017

**


MATURA USTNA POLSKI 2017 [TEMATY, PYTANIA] - 15 maja 2017

**


MATURA USTNA POLSKI 2017 [TEMATY, PYTANIA] - 18 maja 2017

**


MATURA USTNA POLSKI 2017 [TEMATY, PYTANIA] - 20 maja 2017

**

MATURA USTNA POLSKI 2016 - TEMATY, PYTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH DNI


MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 14 maja 2016

**


MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 17 maja 2016

**


MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 18 maja 2016

**


MATURA USTNA POLSKI 2016 [TEMATY, PYTANIA] - 20 maja 2016

**

MATURA 2015: Matura ustna z języka polskiego [PYTANIA z poszczególnych dni]

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki
Dodaj ogłoszenie